Poslední aktualizace - 5.ledna 2023

Bohoslužby nyní on-line

On-line bohoslužby na internetu nabízí nyní při koronavirové karanténě mnoho sborů naší církve. Nabízím odkaz na přehled zveřejněný na webu sboru ČCE v Jihlavě. V tabulce naleznete přehled 50 našich sborů s přímými odkazy na bohoslužby on-line, s audio-záznamem, video-záznamem, YouTube, Facebook, přímé přenosy ze sborů nebo alespoň textové formy rodinných bohoslužeb.

Je Bible knihou i pro dnešek?

Na této stránce naleznete odkazy na internetové zdroje, linky na další WWW stránky např. pěveckého sboru Jeroným, evangelického sboru ve Strašnicích, fotokroniku našich setkání. Nabízím Vám přímý on-line přístup k Biblické bráně v české i zahraniční verzi, recenzi software Theophilos, digitalizované ukázky staré české církevní hudby a další internetové zdroje.

Proč jako vědec věřím v Boha, rozhovor s RNDr. Jiřím Grygarem, převzato jako WWW report, zdroj - Nové Perspektivy.

"Věřím v Boha, stejně jako věřím v existenci Slunce, a nikoli proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím vše ostatní." - C.S. Lewis.

Bible je nejpřekládanější knihou na světě. V roce 2009 byla alespoň část Bible přeložena do 2454 jazyků. V dnešní době se vydávání Bible ve velkém měřítku věnují Mezinárodní biblická společnost a Wycliffe Bible Translators, Inc. Jen tyto dvě organizace vydávají Bibli nebo její část ve více než 600 jazycích pro 127 zemí.


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky