Chotěboř - hudební běh, červenec 2001

Poslední aktualizace: 2. srpna 2001


Hudební běh rodinné rekreace
je tradičně 14-denní v první polovině července, a v letošním roce - 2001 - jsme pilně připravovali slavnostní shromáždění ke 30. výročí otevření tohoto církevního střediska.

PhotoChotebor2001-412 PhotoChotebor2001-1130 PhotoChotebor2001-612 PhotoChotebor2001-

PhotoChotebor2001-414 PhotoChotebor2001-736 PhotoChotebor2001-1023 PhotoChotebor2001-1184 PhotoChotebor2001-1201

Sportem ku zdraví
tímto heslem se opět nechaly inspirovat všechny generace, hrál se fotbal, voleyball, počasí nám dopřálo i vodních sportů na přehradě, variantou při špatném počasí byl kulečník v sousedním Geofondu.

PhotoChotebor2001-353 PhotoChotebor2001-505 PhotoChotebor2001-807 PhotoChotebor2001-426 PhotoChotebor2001-741

PhotoChotebor2001-537 PhotoChotebor2001-706 PhotoChotebor2001-728 PhotoChotebor2001-664

Muzika především
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav Esterle z Plzně, dalšími lektory byli Jan Esterle a Hana Čermáková. V Chotěboři se sešlo přes 30 zpěváků, a mnoho hudebníků na smyčce, klávesy i dechové nástroje. Během celých 14 dní zněly denně hudební ukázky světových skladatelů, kam jistě patří G.F.Händel, J.S.Bach, H.Schütz, P.Eben, C.Debussy, J.M.Leclair, T.L.da Viadana, G.Piazza, ale také S.Joplin či J.Nohavica. Menší děti se věnovaly zpěvu a hře na zobcové flétny.

PhotoChotebor2001-406 PhotoChotebor2001-1271 PhotoChotebor2001-1286 PhotoChotebor2001-1229 PhotoChotebor2001-527 PhotoChotebor2001-507

PhotoChotebor2001-372 PhotoChotebor2001-375 PhotoChotebor2001-638 PhotoChotebor2001-675 PhotoChotebor2001-518 PhotoChotebor2001-529

Slavnostní shromáždění v neděli 15.července 2001
Při dopoledních bohoslužbách posloužil kázáním synodní senior naší ČCE - Pavel Smetana, odpoledne vzpomínali na 30 let tohoto střediska Pavel Pelar, Jaroslav Vetter, Kamila Jindrová, Lydie Roskovcová a Ondřej Titěra. Zaznělo mnoho krásné hudby - např. dva sbory z Händlova Mesiáše.

PhotoChotebor2001-902 PhotoChotebor2001-903 PhotoChotebor2001-922 PhotoChotebor2001-927

PhotoChotebor2001-1009 PhotoChotebor2001-948 PhotoChotebor2001-1005 PhotoChotebor2001-997

Indiánské kmeny
Dětská olympiáda proběhla letos jako soutěž šesti družstev - indiánských kmenů: Lapači, Ašakjové, Delawarové, Čamblajové, Teplý pes a Šedý vlk. Mezi mnoho složitých úkolů patřil např. lov bizona, přenášení raněných, chůze před překážky po slepu, a další. I dospělí si s chutí některé disciplíny vyzkoušeli. Vyhlášení výsledků proběho tradičně večer u táboráku.

PhotoChotebor2001-1145 PhotoChotebor2001-1170 PhotoChotebor2001-1181 PhotoChotebor2001-1207

PhotoChotebor2001-1214 PhotoChotebor2001-1218 PhotoChotebor2001-1222 PhotoChotebor2001-1234

Zábava i pro dospělé
Tématem olympiády pro dospělé bylo naše školství a tři družstva předvedli scénky ze života školy manažerské, odborného učiliště a školy hudební.

PhotoChotebor2001-1322 PhotoChotebor2001-1323 PhotoChotebor2001-1324 PhotoChotebor2001-1355 PhotoChotebor2001-1386

Chotěbořská příroda
Rekreace v chotěbořském středisku - krásná je okolní příroda a nejen modrá obloha, občas narazíte i na nějakou drobnou faunu, měděný střevlík byl pravidelným posluchačem večerních zkoušek pěveckého sboru. Okolí Chotěboře nabízí i mnoho výletů - např. do Lipnice. PhotoChotebor2001-544 PhotoChotebor2001-652 PhotoChotebor2001-683 PhotoChotebor2001-563 PhotoChotebor2001-588

PhotoChotebor2001-383 PhotoChotebor2001-602 PhotoChotebor2001-1082 PhotoChotebor2001-1193 PhotoChotebor2001-691

Za rok nashledanou
Závěrečný večírek, kdy jsme si povídali a zpívali při bohatě prostřených stolech - a již se všichni tešíme na setkání v Chtěboři, zase za rok, na hudebním běhu.

PhotoChotebor2001-1096 PhotoChotebor2001-1111 PhotoChotebor2001-1112 PhotoChotebor2001-1435 PhotoChotebor2001-1127 PhotoChotebor2001-1459

Fotografie jsou pořízeny digitální technikou (Olympus Camedia C-700 Ultra Zoom), pro internetovou stránku jsem vybral jen některé, asi 80 obrázků a ty jsou zde zmenšené a zkomprimované (kvalita je snížena). Pokud by měl někdo zájem o originální obrázky cca 200kB/1 snímek - 1280 x 960 pixelů, mohu jej zaslat Emailem, celý soubor 841 fotografií - cca 200 MB na CD-R médiu.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@mbox.cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky