Chotěboř - hudební běh, červenec 2002

Poslední aktualizace: 4. srpna 2002


Hudební běh rodinné rekreace
je tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku. Hudební běh je 14-denní, obvykle v první polovině července, a v letošním roce - 2002 jsme společně a pilně, pod vedením M.Esterleho a dalších lektorů, nacvičovali Vivaldiho Gloria D-dur. Všech 12 částí lze nalézt i na internetu v elektronické podobě (muzikanti mi to snad prominou, MIDI formát má jen 40kb; pro rychlé stažení z Webu), tedy pro připomenutí melodií - Gloria MIDI files, digitalizovaná nahrávka ve formě MP3 - tedy skutečné Gloria, v provedení orchestru Vídeňské státní opery, má však na rozdíl od MIDI filů celkem asi 40 Mb. Má li někdo zájem, a rychlé připojení, zde je link - Gloria MP3 files. Ranní a večerní pobožnosti připravily Eva Šormová a Irena Škeříková, společným tématem byla jednotlivá blahoslavenství.

PhotoChotebor2002-823 PhotoChotebor2002-191 PhotoChotebor2002-760 PhotoChotebor2002-780 PhotoChotebor2002-447

Muzika především
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav Esterle z Plzně, dalšími lektory byli Jan Esterle a Hana Čermáková, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů. V Chotěboři se sešlo opět přes 30 zpěváků, a neméně hudebníků na smyčce, klávesy i dechové nástroje. Hudba zněla každý den, při pobožnostech ráno i večer, a v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Vivaldiho D-dur, díla světových skladatelů jako C.Ph.E.Bach, J.J.Quantz, G.Ph.Telemann, J.S.Bach, P.Prowo, J.Ch.Pepusch a další. Menší děti se věnovaly zpěvu a hře na zobcové flétny.

PhotoChotebor2002-731 PhotoChotebor2002-665 PhotoChotebor2002-507 PhotoChotebor2002-724 PhotoChotebor2002-811

PhotoChotebor2002-675 PhotoChotebor2002-1022 PhotoChotebor2002-661 PhotoChotebor2002-922 PhotoChotebor2002-681

Sportem ku zdraví...
aneb ve zdravém těle, zdravý duch (pro některé platí spíše "sportem k trvalé inaliditě"). Inspirovat se nechaly všechny generace, hrál se fotbal, voleyball, nohejbal, ping-pong, variantou při špatném počasí byl opět kulečník v sousedním Geofondu.

PhotoChotebor2002-620 PhotoChotebor2002-613 PhotoChotebor2002-174 PhotoChotebor2002-536 PhotoChotebor2002-368

Nedělní bohoslužby v Sázavě
V neděli 21. července 2002 jsme odjeli společně do sboru v Sázavě, kde je farářem od roku 1991 Jan Široký. Při dopoledních bohoslužbách jsme zazpívali a zahráli Gloria D-dur pro sólový zpěv, sbor a orchestr Antonia Vivaldiho, dílo, kterým byl inspirován i J.S.Bach.

PhotoChotebor2002-830 PhotoChotebor2002-867 PhotoChotebor2002-890

Pohádkový les
Pro menší děti jsme letos připravili soutěžní pohádkový les, plný úkolů, překvapení a samozřejmě - pohádek. Potkat jste mohli ježibabu z Perníkové chaloupky, Popelku, Červenou Karkulku, Otesánka, krále a jeho princeznu, víly, Sněhurku s trpaslíky nebo Macha a Šebestovou.

PhotoChotebor2002-1088 PhotoChotebor2002-1089 PhotoChotebor2002-1091 PhotoChotebor2002-1097 PhotoChotebor2002-1122 PhotoChotebor2002-1079

PhotoChotebor2002-1106 PhotoChotebor2002-1100 PhotoChotebor2002-1109 PhotoChotebor2002-1139 PhotoChotebor2002-1149

Chotěbořská příroda a okolí
Z letošních výletů byla pro děti zvláště zajímavá návštěva skanzenu na Veselém kopci, při návratu ze Sázavy jsme mohli navštívit ve Žďáru nad Sázavou chrám sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, unikátní dílo J.B.Santiniho, zapsané v roce 1994 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Při návštěvě sboru v Horní Krupé nám br. Bíca podrobně vysvětloval jak probíhá oprava a ladění varhan a jejich princip. Krásná je samozřejmě okolní příroda, pohledy na oblohu a oblaka, které jsou občas téměř uměleckým dílem.

PhotoChotebor2002-428 PhotoChotebor2002-1052 PhotoChotebor2002-980 PhotoChotebor2002-439 PhotoChotebor2002-970

Fotografie jsou pořízeny digitální technikou (Olympus Camedia C-700 Ultra Zoom), pro internetovou stránku jsem vybral jen některé, asi 40 obrázků a ty jsou zde zmenšené a zkomprimované (kvalita je výrazně snížena, obrázky mají jen cca 20-40kb). Pokud by měl někdo zájem o originální obrázky cca 250kB/1 snímek - 1280 x 960 pixelů, mohu jej zaslat Emailem, celý soubor 623 fotografií - cca 180 MB na CD-R médiu.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@mbox.cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky