Chotěboř - hudební běh, červenec 2003

Poslední aktualizace: 26. července 2003


Chotěboř - hudební běh, rodinná rekreace
Hudební běh je 14-denní, obvykle v první polovině července, a je již tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve. Letos jsme od 12. do 25. července 2003 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali Anthem IV - Žalm 96, Georga Friedricha Händela. Měl-li by někdo zájem, doporučuji WWW stránku Händel-Hause v Halle, je německy a anglicky. Ranní pobožnosti připravila Irena Škeříková, večerní liturgie ionského typu Jan Jun, farář z Proseče u Skutče. Pro zájemce je zde odkaz na WWW stránky Iona Community. V Chotěboři je vždy krásně, je-li i počasí příznívé, jako letos, pak to platí dvojnásob. Brigádnící opět velmi intenzívně pracovali na střeše a dlažbě chodníčku.

PhotoChotebor2003-p7192708 PhotoChotebor2003-p7223103 PhotoChotebor2003-p7172580 PhotoChotebor2003-p7233285 PhotoChotebor2003-p7152447 PhotoChotebor2003-p7223089

Muzika od rána do večera
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová. V Chotěboři se nás letos setkalo téměř 100, v neděli s hosty nás bylo 111. Hudba zněla v mnoha kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello i kontrabas), kláves - spinetu i dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon a trubka). Hudba nás provázela každý den, při pobožnostech ráno i večer, v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Anthemu IV Georga Friedricha Händela to byla díla světových skladatelů jako J.S.Bach, G.Ph.Telemann, H.Purclell, T.Vitali, A.Scarlatti, J.E.Brandl a další.

PhotoChotebor2003-p7142396 PhotoChotebor2003-p7142399 PhotoChotebor2003-p7172568 PhotoChotebor2003-p7203024 PhotoChotebor2003-p7233388

PhotoChotebor2003-p7182666 PhotoChotebor2003-p7182634 PhotoChotebor2003-p7192680 PhotoChotebor2003-p7202891 PhotoChotebor2003-p7233373

Sporty všeho druhu
Sportem ku zdraví - aneb ve zdravém těle, zdravý duch (pro některé platí spíše "sportem k trvalé inaliditě"). Počasí nám letos přálo, hojně jsme navštěvovali přehradu - vodní nádrž Břevnice na Břevnickém potoce, hrál se samozřejmě fotbal, voleyball, nohejbal, ping-pong, petanque a nebo kulečník v sousedním Geofondu.

PhotoChotebor2003-p7162540 PhotoChotebor2003-p7162549 PhotoChotebor2003-p7132312 PhotoChotebor2003-p7142388 PhotoChotebor2003-p7213056 PhotoChotebor2003-p7192771

Sbor ČCE v Horní Krupé a výlety
Na dopolední bohoslužby jsme obě neděle 13. a 20. července 2003 odjeli společně do sboru v Horní Krupé, kázání měla Irena Škeříková a v neděli 20. července jsme bohoslužby doplnili hudbou a provedli pilně nacvičovaný Anthem IV, Žalm 96 Georga Friedricha Händela, text 96 žalmu byl i základem kázání.
V sobotu 19. července jsme společně navštívili zrekonstruovaný vodní hamr ve Svobodných Hamrech. Vodní kovací hamr a mlýn s vodním náhonem je posledním pozůstatkem původně rozsáhlého zažízení železářské výroby. Hlavní část původního hamru byla v polovině 18. století přestavěna na mlýn, v jehož sousedství kovací hamr pracoval do začátku.

PhotoChotebor2003-p7202816 PhotoChotebor2003-p7202833 PhotoChotebor2003-p7202932 PhotoChotebor2003-p7192711 PhotoChotebor2003-p7192722

Hry pro děti i dospělé
Pro menší děti jsme letos připravili lesní stopovačku, děti na oplátky vymysleli sportovní disciplíny olympiády pro dospělé. Na rozsáhlejší divadlo, či olympiádu pro děti letos čas nezbyl.Snad zase příště. Na závěr byl samozřejmě táborák a posezení při zpěvu a vínu. Za rok nashledanou.

PhotoChotebor2003-p7223075 PhotoChotebor2003-p7223077 PhotoChotebor2003-p7223097 PhotoChotebor2003-p7233329 PhotoChotebor2003-p7243487

PhotoChotebor2003-p7233273 PhotoChotebor2003-p7243526 PhotoChotebor2003-p7243559 PhotoChotebor2003-p7253574

Fotografie jsou pořízeny digitální technikou (Olympus Camedia C-700 Ultra Zoom), pro internetovou stránku jsem vybral jen některé, asi 40 obrázků a ty jsou zde zmenšené a zkomprimované (kvalita je výrazně snížena, obrázky mají jen cca 20-40kb). Pokud by měl někdo zájem o originální obrázky cca 250kB/1 snímek - 1280 x 960 pixelů, mohu jej zaslat Emailem, celý soubor 790 fotografií - cca 240 MB na CD-R médiu.IkonaFotoGalery
WebMaster: Petr Kocna - kocna@mbox.cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky