Chotěboř - hudební běh, červenec 2004

Poslední aktualizace: 8. srpna 2004


Chotěboř - hudební běh, rodinná rekreace
Hudební běh je 14-denní, obvykle v první polovině července, a je již tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve. V letošním roce jsme od 17. do 30. července 2004 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali Anthem I - Žalm 100, Georga Friedricha Händela. Měl-li by někdo zájem, doporučuji opět WWW stránku Händel-Hause v Halle, je německy a anglicky. Ranní pobožnosti o Jonášovi připravil Jan Jun, farář z Proseče u Skutče, večerní pobožnosti jsme připravovali průběžně sami mezi sebou. V Chotěboři je vždy krásně, je-li i počasí příznívé, jako letos, pak to platí dvojnásob.

PhotoChotebor2004-p7274705 PhotoChotebor2004-p7193617 PhotoChotebor2004-p7264479 PhotoChotebor2004-p7264614 PhotoChotebor2004-p7244071

Muzika od rána do večera
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová. V Chotěboři se nás letos setkalo více než 100, v neděli s hosty nás bylo asi 120. Hudba zněla v mnoha kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello i kontrabas), kláves - spinetu i dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon a trubka). Hudba nás provázela každý den, při pobožnostech ráno i večer, v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Anthemu I Georga Friedricha Händela to byla díla světových skladatelů jako J.J.Quantz, G.Ph.Telemann, J.Krček, J.C.Pepusch, H.L.Hassler, E.P.Chedeville, J.S.Bach, G.Gastoldi, V.Trojan, A.Mozart, J.de Dublin a další.

PhotoChotebor2004-p7213782 PhotoChotebor2004-p7213863 PhotoChotebor2004-p7223949 PhotoChotebor2004-p7223953 PhotoChotebor2004-p7224022

PhotoChotebor2004-p7234040 PhotoChotebor2004-p7244060 PhotoChotebor2004-p7254306 PhotoChotebor2004-p7254325 PhotoChotebor2004-p7274704

Sporty všeho druhu
Letos jsme se rozhodli upravit hřiště v táboře, navezli nový povrch, válcovali a hráli. Počasí nám letos přálo, hojně jsme navštěvovali přehradu - vodní nádrž Břevnice na Břevnickém potoce, hrál se samozřejmě fotbal, voleyball, nohejbal, ping-pong, petanque a nebo kulečník v sousedním Geofondu.

PhotoChotebor2004-p7213815 PhotoChotebor2004-p7183527 PhotoChotebor2004-p7213828 PhotoChotebor2004-p7264651

Sbor ČCE v Sázavě a výlety
V neděli 25. července jsme byli pozváni do sboru v Sázavě, kde se konalo setkání rodáků a nás pozvali na bohoslužby, hudebním dílem byla Sonáta G.Ph.Telemanna pro smyčce a basso kontinuo, a samozřejmě Anthem I - Žalm 100, Georga Friedricha Händela.
V pondělí 26. července jsme navštívili sbor v Hradišti u Nasavrk, kde budeme zpívat příští rok, a romantické údolí Chrudimky s vodopádem - který se letos nekonal.

PhotoChotebor2004-p7295136 PhotoChotebor2004-p7254236 PhotoChotebor2004-p7254204 PhotoChotebor2004-p7254218

PhotoChotebor2004-p7254251 PhotoChotebor2004-p7254272 PhotoChotebor2004-p7264499 PhotoChotebor2004-p7264535

Hry pro děti i dospělé
Pro menší děti jsme letos připravili lesní stopovačku, děti sehrály ve dvou skupinách pohádku o perníkové chaloupce, na závěr byl samozřejmě táborák a posezení při zpěvu a vínu. Za rok opět, jak jinak, nashledanou.

PhotoChotebor2004-p7284741 PhotoChotebor2004-p7284749 PhotoChotebor2004-p7284764 PhotoChotebor2004-p7284862 PhotoChotebor2004-p7284957

Fotografie jsou pořízeny digitální technikou (Olympus Camedia C-750 Ultra Zoom), pro internetovou stránku jsem vybral jen některé, asi 35 obrázků a ty jsou zde zmenšené a zkomprimované (kvalita je výrazně snížena, obrázky mají jen cca 30-50kb). Pokud by měl někdo zájem o originální obrázky cca 350kB/1 snímek - 1280 x 960 pixelů, mohu jej zaslat Emailem, celý soubor přes 800 fotografií - cca 250 MB na CD-R médiu. Letos máme i nabídku DVD médií s několika videosekvencemi, cca 8 GB dat připravil letos Milan Mlýnek z Hodonína.IkonaFotoGalery
WebMaster: Petr Kocna - kocna@mbox.cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky