Chotěboř - hudební běh, červenec 2005

Poslední aktualizace: 21. srpna 2005


Chotěboř - hudební běh, rodinná rekreace
Hudební běh v první polovině července je již tradičním, 14 denním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve, především hudebního tělesa CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl. V letošním roce jsme od 16. do 29. července 2005 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali kantátu BWV 106 Johanna Sebastiana Bacha - Boží čas. Měl-li by někdo zájem o WWW zdroje, poslechnout si tuto kantátu v podání německých nebo japonských sborů, nabízím několik internetových odkazů: Dětský sbor v Hannoveru, Japonský sbor Tsukuba. Ranní pobožnosti a biblické vedení kurzu připravila Irena Škeříková, večerní pobožnosti jsme připravovali průběžně sami mezi sebou. Chotěbořské středisko má od letošního roku nově zrekonstruovanou horní budovu, která byla dokončena v červnu, nestačila vyschnout, nový nábytek tak hrál všemi barvami mnoha plísní, topení nefungovalo, a výhodu tak měli Ti, co si zvolili starou, dolní budovu, kde si mohli v kamnech zatopit.

PhotoChotebor2005-p7171832 PhotoChotebor2005-p7171654 PhotoChotebor2005-p7171784 PhotoChotebor2005-p7202010 PhotoChotebor2005-p7212185

Hudba, převážně klasická
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová, dětský zpěv cvičila Anička Součková. Hudebnící se věnovali dílům mnoha skladatelů - J.S.Bach, G.Ph.Telemann, C.Debussy, J.K.Vaňhal, J.Krček, A.Scarlatti, G.Piazza, A.Dvořák, F.X.Dušek, W.A.Mozart, M.Reger, J.J.Quantz, B.Bláha, T.Susato, L.Grossi da Viadana. Hudba zněla při ranních i večerních pobožnosterch, hudebních nešporách a během přípravy - celý den - v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello, kontrabas), kláves (elektronické i cemballo), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh i saxofon).

PhotoChotebor2005-p7191959 PhotoChotebor2005-p7232286 PhotoChotebor2005-p7273097 PhotoChotebor2005-p7212189 PhotoChotebor2005-p7191954

Nedělní bohoslužby v Hradišti u Nasavrk
V neděli 24. července jsme byli pozváni do sboru v Hradišti u Nasavrk. Během bohoslužeb zazněla kantáta kantát BWV 106 Johanna Sebastiana Bacha - Boží čas a Suite g-moll G.Ph.Telemanna v podání orchestru CHOREA. Sbor v Hradišti u Nasavrk nám připravil pohoštění na farní zahradě, příští rok jsme pozváni do sboru v Horní Krupé.

PhotoChotebor2005-p7242456 PhotoChotebor2005-p7242395 PhotoChotebor2005-p7242368 PhotoChotebor2005-p7242468 PhotoChotebor2005-p7242433

Chotěboř - přátelská setkávání
K rekreaci v Chotěboři patří ranní, či odpolední posezeni při kávičce, sdílení a diskuse, vážné i nevážné, návštěvy přátel. Zachycené momenty ukazují skupinky hrajících si dětí, diskutující mládeže, odpoledního klidu a setkání při závěrečných bohoslužbách se sv. Večeří Páně, které připravila Irena Škeříková.

PhotoChotebor2005-p7212163 PhotoChotebor2005-p7171730 PhotoChotebor2005-p7171819 PhotoChotebor2005-p7171692 PhotoChotebor2005-p7283439

Sporty všeho druhu
Počasí nám letos nepřálo, přehradu - vodní nádrž Břevnice na Břevnickém potoce jsme navštívili jen 2 - 3x, ale děti hrály samozřejmě fotbal, dospělí a mládež voleyball. V deštivých dnech jsme hráli společenské hry v táboře nebo kulečník v sousedním Geofondu, nebo na náměstí v Chotěboři.

PhotoChotebor2005-p7283396 PhotoChotebor2005-p7201978 PhotoChotebor2005-p7242677 PhotoChotebor2005-p7212216 PhotoChotebor2005-p7191914

Generace hudebníků, zábava pro děti
Čas neúprosně běží, a na hudební běhy v Chotěboři nastupují další generace muzikantů. Anička Součková s dětmi letos připravili několik písniček, mládež sestavila pro děti lesní hru s mnoha soutěžemi - od škrábání brambor, přenášení vody k jazykovým a logickým hádankám.

PhotoChotebor2005-p7273095 PhotoChotebor2005-p7262715 PhotoChotebor2005-p7262733 PhotoChotebor2005-p7262859 PhotoChotebor2005-p7262872

Chotěbořská příroda
K rekreaci patří samozřejmě procházky v přírodě, tradiční sběr a sušení hub, kterých bylo letos hodně, a tak na závěr několik obrázků, květin, hub, nočních můr či motýlů. V Chotěboři je krásně - i když prší, a tak za rok zase nashledanou.

PhotoChotebor2005-p7273019 PhotoChotebor2005-p7273011 PhotoChotebor2005-p7273005 PhotoChotebor2005-p7242644 PhotoChotebor2005-p7273067

Fotografie jsou pořízeny digitální technikou (Olympus Camedia C-750 Ultra Zoom), pro internetovou stránku jsem vybral jen některé, asi 35 obrázků a ty jsou zde zmenšené a zkomprimované (kvalita je výrazně snížena, obrázky mají jen cca 30-50kb). Pokud by měl někdo zájem o originální obrázky cca 350kB/1 snímek - 1280 x 960 pixelů, mohu jej zaslat Emailem, celý soubor - vybráno cca 650 fotografií z 1800, cca 200 MB na CD-R médiu, rovněž letos máme i nabídku DVD médií s několika videosekvencemi, které připravil letos opět Milan Mlýnek z Hodonína.IkonaFotoGalery
WebMaster: Petr Kocna - kocna@mbox.cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky