Hesla Jednoty bratrské

.

Reformace

Českobratrská církev evangelická je jako největší evangelická církev v České republice napojena na historické i dějinné souvislosti české i světové reformace. Reformace je pohyb církve ve směru jejího obnovování, očišťování a nápravy. Podrobnější data nelzenete na webu - Naše Reformace

Perikopy

jsou pevně stanovené biblické oddíly, které se čtou v křesťanství o nedělích a svátcích podle postavení v církevním roce. Podobnou funkci mají v židovství Sidry a Haftary. Perikopy on-line, odkaz na server ETF UK. Cílem projektu PERIkopy (projekt Evangelické Teologické Fakulty University Karlovy, podporovaný grantem Fondu rozvoje vysokých škol Rady vysokých škol ČR) bylo shromáždění různých perikop, stejně jako židovská čtení a jejich analýza a porovnávání a vyhledávání paralel mezi různými řadami perikop.

Biblický slovník - prof. Adolf Novotný

Biblický slovník Adolfa Novotného považuji za vynikající slovník pro studium Bible. On-line, elektronická verze byla zveřejněna na webu CB 18.března 2008. Zveřejněno pro studijní účely s laskavým svolením nakladatelství Kalich a dědiců autorských práv po prof. Adolfu Novotném. Dědicové slovník dávají k veřejnému užití za dodržení podmínek, běžných v akademickém světě, to jest, při užití původního textu dodržet citační normy s odkazem na zdroj. Bez tohoto uvedení a uvození citace závorkami lze mít za to, že byl porušen autorský zákon a především slušné vychování.
On-line odkaz: Biblický slovník A.Novotného.

Biblická brána

na serveru Biblenet.Cz nabízí vyhledávání ve třech českých překladech Bible - Kralické, Ekumenické a Slovo na cestu.
Verš:  
Slovo:
Bible:
Zadejte verš k hledání
např. 1 moj 1,1 nebo hledaná slova
Biblická brána™ je služba
zdarma poskytovaná www.biblenet.cz

BibleGateway

Vyhledávání v mnoha dalších překladech, umožňuje BibleGateway - nabízí 67 překladů Bible, 17 verzí anglických a dalších 50 překladů ve 30 jazycích. BibleGateway nabízí i verze k poslechu - 8 verzí Bible - z toho 3 anglické jako zvukové nahrávky ve formátu RA (RealAudio).
Search the Bible with BibleGateway.com
  
  
  
Include this form on your page

Základní pojmy z oblasti náboženství jsou stručně vysvětleny v Encyklopedii náboženství, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze a elektronickou - on-line verzi najdete na následující internetové adrese Encyklopedie náboženství.
Přestože autoři na problematiku náboženství pohlížejí ze svého křesťanského - katolického úhlu pohledu, nelze tomuto dílu upřít snahu o pohled vyvážený s porozuměním pro náboženství a myšlenkové směry jiné."
Nová verze - databáze - iEncyklopedie zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům.

Křesťanství - ekuména
ButtonPin České křesťanské církve
ButtonPin Ekumenická rada církví v ČR
ButtonPin Apoštolská církev
ButtonPin Bratrská jednota baptistů
ButtonPin Církev bratrská
ButtonPin Církev československá husitská
ButtonPin Evangelická církev metodistická
ButtonPin Jednota bratrská
ButtonPin Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
ButtonPin Slezská církev evangelická augsburského vyznání
ButtonPin Starokatolická církev v ČR
ButtonPin Česká biskupská konference
ButtonPin Církev adventistů sedmého dne
ButtonPin Křesťanská misijní společnost
ButtonPin Křesťanská společenství v ČR
ButtonPin Křesťanské sbory
ButtonPin Biblická informační centrála - BibleNet
ButtonPin Česká biblická společnost
ButtonPin Světová evangelická aliance
ButtonPin Leuenberské společenství
ButtonPin Světová rada církví
ButtonPin Světová aliance reformovaných církví
ButtonPin Konference evropských církví
ButtonPin Světový lutherský svaz

Další zajímavé WWW stránky
ButtonPin Religionistika - rozcestník, odkazy
ButtonPin Bible hrou
ButtonPin Pěvecký sbor Jeronym
ButtonPin Pěvecký sbor Scandula - Libčice
ButtonPin Hebrejské písničky
ButtonPin Abeceda víry na internetu - Víra CZ
ButtonPin Centrum křesťanského internetu - ChristNet
ButtonPin Křesťanské nakladatelství Portál
ButtonPin Church Pension – ubytování u křesťanů v Praze,


IkonaEvangNetNew IkonaSOM IkonaBibleHrou IkonaDiakonie IkonaBenesov IkonaLiben IkonaChotebor IkonaChristNet IkonaGranoSalis IkonaInspirace

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky