Otázky a odpovědi

Váš dotaz napište ZDE do tohoto formuláře:
Text Vašeho dotazu bude Emailem zaslán farářovi strašnického sboru Pavlovi Klineckému a Vaše otázka i jeho odpověď bude na těchto stránkách zveřejněna.Váše jméno - kontakt - E-mail:
zadáte-li E-mail, může Vám být odpověď zaslána také Emailem.

Farář sboru: Mgr. Pavel Klinecký - pavel.klinecky@volny.cz
Adresa sboru: Kralická 4, Praha 10 Strašnice 100 00, telefon: 274 811 226WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky