Setkávání ve Strašnickém evangelickém sboru ČCE

PhotoPavel
Bohoslužby pro děti i dospělé   neděle 9.00 hodin
Hovory nejen pro křesťany   pondělí 18.00 hodin
Setkání - Chvíle ticha   pondělí 19.30 hodin
Setkání starší generace   středa 14.00 hodin
Setkání konfirmandů   středa 16.45 hodin
Setkání mládeže   středa 18.00 hodin
Biblické hodiny pro mladší i starší děti   čtvrtek 16.00 hodin
Setkání střední generace   pátek 19.30 hodin

Všichni jste srdečně zváni, přijďte mezi nás.
Přehled setkání ve sboru i mimo sbor je v tabulce - naše sborové Kalendárium.

KONFIRMANDI

PhotoKonfirmace PhotoKonfirmace2000-1 PhotoKonfirmace2001-3 PhotoKonfirmace2003-4
PhotoKonfirmace2005-1 PhotoKonfirmace2007-1 PhotoKonfirmace2009-3 PhotoKonfirmace2010-3 PhotoKonfirmace2012-1 PhotoKonfirmace2014-1
Konečně jsme se dočkali dalšího většího kroku blíž ke vstupu mezi vás dospělé, už nám zbývá jen několik málo krůčků. Po necelých třech měsících od začátku našich konfirmačních příprav k nám přišel devatenáctiletý Petr. Petr se chce nechat pokřtít, ale ještě předtím by chtěl blíže poznat naši víru. Myslím, že mezi nás patří, i když je o něco málo starší než my. Snad jsme při konfirmační přípravě pozorní, pokud ne, tak bych se tímto chtěla za všechny Pavlovi Klineckému omluvit. Scházíme se pravidelně ve středu před „mládeží“. Jsme veselý, navzájem spolu komunikující kolektiv. Nevím, zda lze nazvat sedm lidí kolektivem, já si ale myslím, že to jde. Na otázky, které jsou nám kladeny, se snažíme odpovídat co nejlépe. Jestli nám to jde, může posoudit ten, kdo nás všechny dobře zná. Abychom byli vždy co nejlépe připraveni na otázky nejrůznějších lidí nejen o bibli, ale i o jiných věcech z biblického prostředí, máme k dispozici „Katechismus pro děti i dospělé“.
Magdaléna Jáchymová
Fotografie jsou z konfirmačních slavností v únoru 1998, května 2000, října 2001, května 2003, května 2005, května 2007, května 2009, listopadu 2010, října 2012 a října 2014.

NEDĚLNÍ ŠKOLA

Po kolikáté se již zamýšlíme nad tím, že všeobecně rozšířené označení této svébytné „podmnožiny sboru“ není v nejmenším správné. Vždyť ani nejde o školu, ani aktivity „žáků“ nejsou zdaleka omezeny pouze na neděle. Ale název se dávno vžil a ani oficiálnější termín dětské bohoslužby nevystihuje plnou skutečnost.
Těžištěm práce v Nedělní škole je zvěstná složka daného textu, na rozdíl od výuky v dětských biblických hodinách. Děti, na začátku bohoslužeb přítomné v modlitebně, odcházejí po prvním biblickém čtení k práci ve skupinách, kde se zamýšlejí nad úlohou, obvykle odlišnou od tématu kázání (proto z kazatelny zaznívá i text pro Nedělní školu). Nezměnilo se rozdělení do tří věkových skupin ani tři trojice střídajících se učitelů. Změnila se však poněkud sestava učitelů; vyučovat začali mladí manželé Tereza a Tomáš Najbrtovi, zatímco ze studijních důvodů odstoupil Ondřej Smolík. Manželé Chlebounovi, dlouholetí učitelé, již delší čas fungovali z rodinných důvodů jako externisté. I děti nám vyrostly, nejstarší na podzim absolvovaly konfirmaci a složení skupin se tím věkově posunulo. Celkem nyní do Nedělní školy dochází průměrně 20 – 30 dětí.
Hovoříme o učitelích a učení, i když daleko výstižnější je termín katecheze, tzn. sdělení či předání zvěsti. Ta se od září 2001 soustřeďuje na dvouletý učební cyklus Církevní rok. Látka jistě podnětná a zajímavá, avšak ne všechny texty byly zvoleny a zpracovány šťastně a ne všechny většinu dětí osloví. Mezi učiteli o tom probíhá živá diskuse. Nicméně děláme (učitelé i děti), co umíme. Snad nám to společně celkem jde.
Tím se ovšem aktivity Nedělní školy zdaleka nevyčerpávají. Konají se výlety a vycházky – v uplynulém roce to byl autobusový výlet na hrad Loket a podzimní vycházka Prokopským údolím. Krásná, ale dětí bylo málo. Proto zvažujeme další možnosti společenství dětí mimo neděli a mimo sborový dům. I takové setkávání má velký význam! Do aktivit „Nedělky“ je samozřejmě nutno přičíst i vánoční divadlo a také letní tábor. A hlavně: jsou tu hezké vztahy, malá i větší přátelství mezi dětmi a vstřícnost mezi učiteli. Vždyť pevně věříme, že alespoň svým nepatrným dílkem přispíváme k tomu, aby z našich dětí vyrostla dobrá křesťanská mládež.
Jiří Slouka

Motto: Co dělají křesťané od počátku, když se sejdou při bohoslužbách?
  Čtyři věci: modlí se, zpívají, čtou z bible a pomáhají potřebným. Děláme to i my ?
  (první otázka z „Katechismu pro děti a dospělé“)

Milé děti, milí rodičové, peníze, které vybereme ve sbírce mezi dospělými, slouží většinou po potřeby sboru a celé církve. Ale chceme Pomáhat i lidem kolem nás. A chceme se to učit už od nedělní školy. Peníze, které vybereme v nedělce, pomůžou ne nám, ale těm, kteří to potřebují.
Kolik jsme v posledních letech v Nedělce vybrali a komu jsme pomohli? Koupili jsme kolo pro auto střediska „ratolest“ Diakonie ČCE. Přispěli jsme do sbírky na pomoc obětem zemětřesení v Turecku. Koupili jsme pastelky, fixy a kreslicí bloky pro české děti v Bohemce na Ukrajině. Koupili jsme nové zpěvníky svítá pro dětské tábory v bělči. přispěli jsme do sbírky na léky pro malomocné v Africe. Při každé této příležitosti jsme vybrali vždy asi tisíc korun za půl roku. Ale mohli bychom shromáždit i víc. Teď budeme sbírat peníze na hračky pro malé děti, které se léčí v dětském oddělení vinohradské nemocnice. Myslíme tak na ty, za něž se často modlíme - na děti, které jsou v naší blízkosti, ale jsou nemocné.
Děkujeme všem, kteří na sbírku v Nedělce myslíte s porozuměním a s obětavostí. Umíte dělat radost nejen sobě, ale i druhým, kteří jsou na tom hůř než my. A to je dobré.
Strašnická Nedělní škola, únor 2002

O MLÁDEŽI

Přes všechny radosti a starosti,
přes miliony jiných oblíbených
i povinných činností -
Někdy unavení, jindy aktivně
a společensky naladění
Občas uzavření, občas otevření
….. chodíme na mládež -

A podle našich momentálních rozpoložení,
ochoty komunikovat, přemýšlet a reagovat,
jsou minuty (někdy hodiny) strávené
společně někdy přínosnější, někdy méně.
Ale přes všechno, s čím jsme nespokojeni
….. chodíme na mládež.
(A snad i docela rádi).

Je to takové zastavení, pauza, změna klimatu,
někdy útěk. Nejhezčí je, když pak zjistíme,
že není nutné utíkat, že se můžeme
aspoň trochu pokoušet vygumovat hranici
mezi mládeží a naším „všedním světem“.

Jak? Ehm … no … to už je úkol křesťana.
Barbora a Marie Waldmannovy

DRAMATICKÁ SKUPINA

„Pane, pojďte si hrát!“
Co by nejvíce bavilo tebe? „Máte radši, když hrajeme hry, nebo divadlo?“
„Oboje!“ „Tak to abychom to všechno stihli!“ „Já chci hrát čerta!“ „Já teď budu policajt! A kdo bude lupič?“ „Ale jak to všechno dostat do jedné scénky?“ Žádný problém. Trocha fantazie a tvořivosti dětem rozhodně neschází. Lidská duše skrývá spoustu snů a představ. Ty teď objevujeme a děti zkoušejí, jaké by bylo být tímhle, či tímhle… „Jen nekřičte, prosím, všichni najednou!“ Ano. Někdy je dost těžké těch pár dětí udržet, aby nám nezbouraly sborový dům. Zatím se tak nestalo.
„Chcete si teď zahrát nějakou hru?“ Když se v Nedělní škole někdy dětí ptáme, co by chtěly změnit, stále nám opakují totéž: víc her! Tak teď máte neobyčejnou příležitost:
Ve čtvrtek v 17 hodin - po dětské biblické hodině může být víc, nebo snad nejvíc her! Můžete si je vybrat, vymyslet, jen musíte přijít a dohodnout se!
PhotoDivadlo PhotoMuzika O co tedy jde? No - asi - o život. Jsme spolu a učíme se s tím zacházet. Nikdo nemůže být stále vpředu, nedat prostor jiným. My se učíme nejen mluvit, ale i mlčet. Učíme se žít spolu. Jen je smutné, že je nás někdy moc málo. Vždyť se učíme jeden od druhého (jen mít od koho). My potřebujeme tebe a kdo ví, ne-li i ty nás. Proto se na vás všichni těšíme a zveme vás na čtvrtek, 17. hodinu. Přijďte děti, mládež… pojďte nám říct, co vás baví. Nezapomeňte na Saturninovo moudro, že „člověk by nemusel zestárnout, kdyby si byl nezapomněl hrát“. Tak honem, než to zapomenete!
Kristýna Klinecká

HOVORY PŘED KŘTEM I PO NĚM

Církev má být společenství otevřené. Otevřenost se projevuje vlastně v celém životě sboru: při bohoslužbách, ve všech „generačních setkáních“ i třeba na internetu. Sbor pak nežije pouze uvnitř sebe samého, vlastním jazykem, vlastním myšlenkovým světem, vlastními problémy. Svět okolo sebe vnímá nejen jako prostředí vlastní seberealizace, nýbrž ve vzájemném vztahu. Pak přicházejí lidé, kteří prostupují myšlenou hranici mezi církví a jejím okolím, chtějí poznat křesťanskou životní orientaci, chtějí hovořit o tom, co je na křesťanství jedinečné a nezastupitelné. Takovým jsou otevřeny „Hovory před křtem i po něm“. Nyní se zde schází skupina šesti až osmi lidí, kteří společně čtou bibli a přemýšlejí o základních věcech víry. Témata otázek nás ovšem někdy zavedou hluboko do jádra problému. Skoro každý biblický text i každá zdánlivě jednoduchá otázka (smysl a podoba křtu, Večeře Páně, ekumenické vztahy, modlitba, autorita bible) jsou inspirací k formování i formulování osobního i společného vyznání. Kde se vzali ti, kteří přicházejí? Našli sbor, někdo jim „dal tip“, pozval je, našli naše webové stránky, jejich návštěva je pokračováním rozhovoru s farářem sboru. Nejsou zde jen ti, kteří se připravují ke křtu. Někteří jsou již dávno pokřtěni, některé známe dlouho. Setkání je otevřené všem, kteří chtějí mluvit svobodně a živě o své víře.

STŘEDNÍ GENERACE

Těžko lze charakterizovat, co to je střední generace, a ještě obtížněji jsme to překládali našim zahraničním hostům. Mladší i starší - ve věku od 20 do 60 let. Scházíme se každý pátek na dvě až tři hodiny v počtu osmi až dvanácti, abychom spolu hovořili, přemýšleli, sdíleli se se svými starostmi a problémy. Téměř pravidelně se zamýšlíme nad oddílem z bible, tím, který je vybrán pro Nedělní školu pro nejbližší neděli. Kromě vlastního textu si čteme i vyprávění, jak je zpracováno v příručce synodní rady, a podklady k textu připravené v Katechetické příloze. Program střední generace je občas doplněn četbou beletrie, poslechem hudby i drobným pohoštěním, čajem či skleničkou dobrého vína. Při schůzkách střední generace spolu slavíme i narozeniny a v menším počtu se občas sejdeme i v létě, kdy se pravidelná setkání ve sboru nekonají. Jsme-li v pátek v Praze, tak si zavoláme (mobilní telefony nás najdou všude), a sejdeme se. Je nám spolu dobře. I tady je skupina otevřená opravdu všem - snad jen trochu věkově příbuzným. Chceme pozvat všechny vrstevníky (a to je v případě střední generace opravdu široký pojem). Bude-li nás nikoli dvanáct, nýbrž dvacet nebo třicet, přivítáme to. Setkání pátečníku jsou tu i pro vás!
Petr Kocna

SETKÁNÍ STARŠÍ GENERACE

Je to neobvyklá hodina, která nás svolává k setkání: ve 14 hodin každou středu. Přicházíme rády, většinou sestry, a tvoříme společenství především nad Písmem. Po dva roky jsme s mnohým užitkem sledovaly živý a náročný výklad bratra faráře podle evangelia Janova. Poznáváme zvláštní hloubku evangelijní zvěsti a připojujeme se k výkladu svými osobními zkušenostmi a poznámkami. Druhá, volnější část našeho setkání nás vede k informacím o sborových a církevních událostech, o postavení církve v našem státě, o našem vztahu k židovství, o některých duchovních proudech. Aktuální události ve světě chceme chápat v pohledu víry. Radujeme se při dobrých zprávách ze života našeho sboru, z práce v Nedělní škole, mezi konfirmandy a mládeží. Vděčně přijímáme upozornění na dobrou knihu, přínosný článek v časopisech, na dobrý televizní film nebo relaci, na výstavu nebo koncert. Spolu „cestujeme“ s těmi, kteří navštívili cizí kraje. S radostí si připomínáme narozeniny účastnic našeho setkání, vzpomínáme na nemocné, svěřujeme se navzájem s vlastními těžkostmi i zármutky. Cítíme, jak nás podpírá upřímný zájem všech i jejich povzbuzování. Tak se radujeme s radujícími a sdílíme zármutek s těmi, kdo jej nesou. Tak chceme vrůstat do společenství víry, naděje a lásky.
Slavie Radechovská

SBOROVÝ ODBOR KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Jak sám název napovídá, je posláním odboru služba. Angažovat se v křesťanské službě sboru znamená vzít na sebe odpovědnost za konkrétní úkol, vyžaduje nasadit čas, práci, trpělivost, odvahu, radostnou mysl, dobrovolné zaujetí.
K čemu nás tato služba vede
K vytváření rodinného prostředí pro zcela lidské bratrské a sesterské společenství ve sboru, pro sblížení, neformální rozhovory, pro vzájemné poznávání rodin, starostí s dětmi, trápení s neduhy atd. K tomu slouží naše sborové setkávání po bohoslužbách na kruchtě i besedy.
Na koho myslíme při své službě sboru
Myslíme především na pomoc nemocným, na starší generaci, na osamělé a nemocné. Znamená to zajistit dopravu pro potřebné na bohoslužby, telefonní službu pro vzdálené a osamělé a pro ty, kteří nemohou přicházet, návštěvy v nemocnicích, gratulační službu jubilantům. Je třeba myslet nato, co potřebují a postrádají, je třeba pomoci.
Myslíme i na ty, kteří se sboru odcizili, bydlí daleko, na okraji sboru. Rádi bychom je navštívili, ale narážíme na zavřené dveře domů, bázeň před zlými lidmi, nechuť k rozhovoru, ale vždy přinášíme pozvání a chceme vzbudit zájem o sbor.
Slavie Radechovská, Daniela Hanuschová


STŘEDISKO RATOLEST DIAKONIE ČCE

- speciální škola střediska podle nových zákonů byla vyčleněna ze střediska Ratolest, funguje však úspěšně dál
- došlo k prodloužení nájemnní smlouvy na budovy na dalších pět let
- byla provedena rekonstrukce budovy
- byl natočen dokumentární snímek o středisku a odvysílán v České televizi

Navzdory stálému rozpočtovému provizoriu, v němž střediska Diakonie žijí, daří se provoz a službu střediska nejen udržet, ale rozvíjet. Je to patrné na zvyšujícím se počtu klientů i jejich spokojených rodičů. Dík za to patří všem trpělivým, obětavým a schopným zaměstnancům střediska, především jejich ředitelce Mgr. Vlastě Beščecové.
Dík patří i všem, kteří pravidelnými či jednorázovými dary pomáháte středisku a jeho hospodaření.
Své dary a příspěvky na činnost střediska můžete zasílat na číslo účtu: 283558329/0800 Česká spořitelna Praha

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje služby dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Kontakt: Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10, Saratovská 159, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon: +420 274 812 185, +420 274 821 297, Fax: +420 274 821 297
E-mail: ratolest@diakoniecce.cz, WWW: www.ratolest.wz.cz


PŘEČTĚTE SI ...

Mimořádný sborový dopis 25/2013 - přináší aktuální informace o projektu sanace objektu Kralické č.4, domu i modlitebny, o vypsané archové sbírce a zveřejňuje vypracovaný Projekt sanace objektu a Projekt první etapy sanace objektu. Text sborového dopisu zahrnuje i fotografie aktuálního stavu.
Dopis2014 Velikonoční sborový dopis 27/2014 - přináší aktuální informace o sborovém životě a především přináší podrobná data o životě a hospodaření našeho sboru v roce 2013, která jsou předkládáná pro výroční sborové shromáždění, které se uskuteční letos 6.dubna. V dopise naleznete samozřejmě kalendárium a nabídku mnoha setkání připravovaných pro letošní rok. PDF soubor (v nižší grafické kvalitě) - cca 1 MB pro stažení z Webu.
Dopis2013 Dopis2012 Dopis2011 Dopis2010 Dopis2009 Dopis2008 Dopis2007 Dopis2006
Sborové dopisy 2006 - 2013 - Starší čísla jarních dopisů přinášející informace o sborovém životě a hospodaření sboru, předkládáná pro výroční sborová shromáždění.
Otevřený dopis Ekumenické rady církví, PDF soubor . Vláda se v rámci úsporných opatření rozhodla snížit platy duchovním. Faráři, kněží a kazatelé neprotestovali, byť jejich platy jsou trvale pod celostátním průměrem. Ekumenická rada církví však v této věci vydala otevřený dopis, v němž vysvětluje řadu omylů, rozšířených mezi představiteli státu i veřejností.
Katechismus Katechismus - Pavel Klinecký, PDF soubor - cca 0,7 MB.
V pořadí pátá edice "Katechismu pro děti i dospělé" přináší opět základní informaci o Bibli, co je a jak ji číst, seznamuje stručně s církevními dějinami a základními křesťanskými texty (vyznání víry, modlitba "Otčenáš" i pohledem na ekumenickou šíři křesťanství u nás. Pro učitele náboženství je osnovou, na niž může a má navěsit předivo vlastních zkušeností, vyprávění, otázek i inspirací pro rozhovor. Knížka je psána tradiční formou otázek a stručných odpovědí, pro děti je to nejlepší způsob, jak se věcem naučit i jak jim porozumět. Potvrzeno mnohaletou zkušeností.
90let_cce 90. výročí první sjednocené církve ve střední Evropě, Českobratrské církve evangelické
Zevrubná informace o Českobratrské evangelické církvi již po léta chybí. Těm, kteří se chtějí s církví seznámit, nebývá, než v ní žít. Osobní kontakt je pro seznámení nejlepší, ani tak však zájemce nepronikne hlouběji do dějin církve, pestré podoby jejích spiritualit i širších ekumenických souvislostí. Předkládaný rukopis je dobrou odpovědí těm, kteří se s ČCE chtějí seznámit. Vznikl jako pestrá skladba, psaná řadou povolaných autorů, spojujících osobní zkušenost člena církve se schopností odborné reflexe. Editorem díla je doktorand Evangelické teologické fakulty Ondřej Macek, v jehož zájmu stojí oba obory, pro tuto práci významné: dějiny církve i praktická teologie. V současné době je vikářem sboru ČCE v Praze 10 - Strašnicích. podrobnosti o autorovi viz PDF soubor - 775 kB
Život se smrtí. PDF soubor 0,5 MB.
Mládež letos při svém týdenním pobytu na horách hovořila o tématu velmi pro mladé "O umírání a smrti". Řada mladých ovšem připustila, že toto téma je velmi zajímá, už proto, že o něm nemají s kým hovořit. Bratr farář pro přemýšlení připravil text, sestavený především z nejrůznějších citátů z Bible a dalších knih - křesťanských, lékařských, buddhistických a dalších. Text v nezměněnné podobě je ke stažení zde, dodatečně jsou pouze připojeny otázky, které diskutující v rozhovoru přinášeli. PDF dokument ke stažení - 475 MB - Život se smrtí .
J.L.Hromadka Ústřední principy protestantské - J.L.Hromádka
Významný evangelický teolog J.L.Hromádka přednesl v r. 1925 přednášku "Ústřední principy protestantské", kde se snaží formulovat hodnoty i úkoly české evangelické církve. Přednáška je dodnes cenným příspěvkem k přemýšlení o českém protestantismu. Mládež našeho sboru hodlá text společně promýšlet při svém letní setkání. Oficiálních vydání tohoto textu jsme našli velmi málo, proto jsme převedli text do elektronické podoby. A protože se jedná o text dodnes neobyčejně živý, nabízíme jej širší veřejnosti. PDF soubor - cca 0,17 MB pro stažení z Webu, podrobnosti o autorovi viz Info o J.L.Hromádkovi.
Problematika homosexuálních vztahů PDF dokument z webu SR CCE - 0.6 MB.
30. synod ČCE uložil synodní radě zřídit odbornou skupinu, která by zkoumala otázky homosexuality. Tato skupina byla složena z teologů, především biblistů, a lékařů a psychologů. Její prací vznikl pozoruhodný dokument, který se snaží odpovědět na dvě základní otázky: 1) jak na otázku homosexuality odpovídá Bible a 2) jaský je současný stav lékařského bádání o původu, příčinách a souvislostech homosexuality. Odborné stanovisko, v mnohém překvapivé, staví tradiční stanoviska do nového světla.
Kříž do evangelické modlitebny patří
V evangelickém sboru ČCE v Mostě byl v průčelí modlitebny instalován v neděli 25. června 2006 velký dubový kříž, před sborovým domem pak pískovcová plastika kalicha, obojí z ateliéru sochaře Ivana Jilemnického. Slavnostní instalace obou děl se účastnila řada strašnických evangelíků, přátel umělcových. O významu kříže promluvil při instalaci strašnický farář Pavel Klinecký RTF dokument pro stažení z Webu.
"Jak se dělá úvaha"
stručná a jednoduchá pomoc pro všechny, kdo připravují biblický program pro setkání mládeže v našem sboru. Není to text odborný, není ani vyčerpávající, jde zkrátka o "první pomoc" pro toho, kdo si podobným "literárním žánrem" neví příliš rady.

Texty, písničky a notové záznamy divadelních her

Photo-VanoceDivadlo-2013_1 "Jak to vlastně bylo?" - Tomáš Najbrt, vánoce 2013.
Jak to vlastně bylo? Ne, děti nehrály klasickou vánoční etudu s jesličkami a třemi králi. V podivné společnosti na jevišti už bylo zapomenuto, o čem Vánoce jsou, dokonce bylo zakázáno jejich původní podobu připomínat. Ale několik dětí i dospělých se rozhodlo vánočním svátkům vrátit jejich pravou zvář. Museli se vydat do muzea, překonat zákazy i pronásledování. Objevili Bibli, odhalili stokrát opakované lži a přišli na to, co Vánoce přinášejí. V první linii tohoto boje stály děti, malí ninjové, bojovníci za radost i pravdu. Tak objevily pro sebe i pro všechny okolo a především pro diváky, "jak to vlastně bylo". Autorem hry je Tomáš Najbrt, hudbu napsali Tomáš Najbrt a Filip Klinecký. Děti divadlo uvedly 15. prosince 2013, při bohoslužbách třetí adventní neděli, o den dříve také ve sboru ČCE v Uhříněvsi. Text hry a písniček si můžete zkopírovat z webu - Text hry a písní - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 65 vybraných fotografií - Fotogalerie - Vánoční divadlo 2013.
PhotoVanoce-2012-2 "Betlém v obýváku" - Majda Šipková, vánoce 2012.
Betlém v obýváku? Vlastně to tak úplně není - náš betlém se sice odehrával také v paneláku, ale i ve starém dobrém izraelském Bét-léchému, Betlémě. Poselství však je zřetelné: vzpomínáním na staré vyprávění toho moc z Vánoc nepobereme. Lepší je se podívat se na své okolí, členy rodiny, sousedy i náhodné kolejdoucí jako na betlémské postavy, na ty, které jindy vyřezávají betlemáři ze dřeva. I oni, naši blízcí a sousedé, se přišli poklonit vánočnímu Dítěti. I když to možná ještě nevědí. Teprve až uděláme ze svého domu, bytu, města ten pravý vánoční betlém, porozumíme, co jsou Vánoce. Vánoční hru „Betlém v obýváku“ Majdy Šipkové s hudbou Filipa Klineckého, uvedly děti strašnické nedělky na třetí adventní neděli při bohoslužbách 16.prosince 2012, v sobotu 15.prosince také ve sboru naší církve v Českém Brodě. Text hry a písniček si můžete zkopírovat z webu - Text hry a písní - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 50 vybraných fotografií - Fotogalerie - Vánoční divadlo 2012.
Photo-VanoceDivadlo-2011_31 "Zvlněná naděje" - Tomáš Najbrt, vánoce 2011.
Je život rovný? Nikoli, je klikatý. Jsou lidské cesty přímé, nalajnované osudem podle pravoúhlých souřadnic? Nikoli, lidské cesty jsou klikaté, zvlněné neočekávaným a překvapivým. Dá se ve světě vládnout rozumem? Rozum chybět nesmí, ale není jediný, tím méně hlavní. Ale co je v životě to hlavní? Odpověď dává vánoční hra „Zvlněná naděje“ Tomáše Najbrta a Madlenky a Filipa Klineckého, kterou čtyřicet strašnických dětí letos uvedlo na čtvrtou adventní neděli při bohoslužbách 18.prosince 2011, v sobotu 17.prosince také ve sboru naší církve v Českém Brodě. Text hry a písniček si můžete zkopírovat z webu - Text hry a písní - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 50 vybraných fotografií - Fotogalerie - Vánoční divadlo 2011.
PhotoVanoce-2010-3 "Barevný svět, aneb ne modrá, ale barevná planeta" - Tomáš Najbrt, vánoce 2010.
Ne modrá, nýbrž barevná planeta! Tak se jmenovalo vánoční divadlo autorské dílny Tomáše Najbrta a Filipa Klineckého. Na jevišti se setkávaly i střetávaly obyvatelé modrého, zeleného červeného i žlutého království, nádherné kostýmy tak vyjadřovaly nádhernou pestrost světa. Naše planeta opravdu není jen modrá, jak si někteří myslí. Bydlí na ní lidé i ostatní zvěř, lidé různých národů, barev pleti, náboženství i názorů. A nikdy nesmí chtít jedna barva přemoci druhé. O to se v divadle pokusila jediná barva: původně bílé království se stalo černým, když chtělo ostatní „vybílit“. Nepodařilo se: vyhrálo dítě, malé, bezbranné, ale duhově pestré. Takový přece byl podle betlémský Ježíš! Vánoční divadlo zahráli děti strašnické nedělní školy v Českém Brodě v sobotu 18. prosince 2010, o den později pak při bohoslužbách v naší modlitebně v Kralické ulici. Text hry a písniček si můžete zkopírovat z webu - Text hry a písní - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 75 vybraných fotografií - Fotogalerie - Vánoční divadlo 2010 a také zvukovou stopu ve formátu mp3 Audio stopa - 40 MB.
PhotoVanoce-2009-1 "Svět se mění" - Tomáš Najbrt, vánoce 2009.
Autorské divadlo ze strašnické díly uchopilo vánoční příběh opět netradičně. "Svět se mění", říkáme často, tak také hru nazval její autor Tomáš Najbrt. Ale co vlastně se mění? Časy, svět, lidé? A kdo za to může? Náhoda, prostý pokrok, člověk se svou industrializací? Nakonec: je to dobře? Jsou všechny změny k lepšímu, k horšímu, nebo jak která? A není to ještě jinak? Nejsou všechny ty viditelné změny světa a časů nepatrnými ve srovnání s proměnami, které tepou pod povrchem světa, proměnami ve směru základního smyslu světa? Není tou největší proměnou vánoční Boží láska mezi námi? Ovšem, aby i tyto změny člověk uviděl, musí se hodně dobře dívat. Děti toto poselství předaly opět divákům na dvou místech: v Českém Brodě v sobotu 19. prosince 2009, o den později pak při bohoslužbách v naší modlitebně v Kralické ulici. A jak potvrdili leckteří z více než 250 účastníků bohoslužeb, rozuměli dobře, jistě k tomu přispěly i zbrusu nové písničky Filipa a Madlenky Klineckých. Text hry a písniček, včetně notového záznamu si můžete zkopírovat z webu - Text hry, písní a noty - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 100 vybraných fotografií - Fotogalerie Vánoční divadlo 2009.
PhotoVanoce-2008-1 "A+B+D+" - Tomáš Najbrt, vánoce 2008.
Vánoční divadlo dětí ve Strašnicích roste do krásy. Hluboký a zajímavý text Tomáše Najbrta s chytlavými "hitovkami" Filipa Klineckého dostal zajímavé aranžmá na nové scéně. Mohli jsme tak sledovat cestu tří králů: nikoli obvyklých legend, Kašpara, Melichara a Baltazara (K+M+B+) nýbrž Ašemrije, Bablíma a Dilameše (A+B+D+). Tím také dostala nový obsah známá zkratka: již ne "Christus mansionem benedicat" = K+M+B+ = Kristus žehná (tomuto) obydlí, nýbrž "Ad benedictionem Dei" = A+B+D+ = k chvalořečení Božímu, k chvále Boží. Malý strašnický evangelický příspěvek vánočnímu poselství 2008. Divadlo nastudovaly děti nedělní školy spolu s mladými členy sboru a zahrály je v sobotu 20. 12. 2008 v evangelickém sboru v Českém Brodě a v neděli 21. 12. 2008 ve strašnické modlitebně. Text hry si můžete zkopírovat z tohoto zdroje na webu - Text hry - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 65 vybraných fotografií - Fotogalerie Vánoční divadlo 2008 a zvukovou nahrávku Audio - MP3 - (soubor má 43 MB).
PhotoVanoce-2006-1 "Celoroční vánoce" - Jiří Slouka, vánoce 2007.
Vánoce jsou jen jeden den - to je škoda! A proč právě 25. prosince? Že nevíme nic přesnějšího! I to je škoda. Proč nemáme Vánoce častěji, několikrát do roka, každý měsíc? Protože bychom jich měli za chvíli plné zuby. Byla by jich škoda. Ale vždyť Vánoce jsou každý den, jenže jiné a jinak! To škoda není. Proč jsou Vánoce každý den a proč nám nikdy nezevšední, o tom je letošní vánoční hra dětí ze strašnické nedělní školy. Jejím autorem je Jiří Slouka, hudbu složil Filip Klinecký. Divadlo nastudovaly děti nedělní školy, spolu s mladými členy sboru. Zahrály je v sobotu 15. 12. 2007 v evangelickém sboru v Českém Brodě a v neděli 16. 12. 2007 ve strašnické modlitebně. Modlitebna plná účastníků bohoslužeb a jejich slova na konci potvrzují, že dobře rozuměli. Text hry, písníček i noty si můžete zkopírovat z tohoto zdroje na webu - div_2007.pdf, 0.45 MB.
PhotoVanoce-2006-1 "O mudrcích a lidech" - Daniel Řehák, vánoce 2006.
Když přichází Spasitel, všichni jsou překvapeni. Nejvíc ti, kteří ho čekali – protože Spasitel je jiný. Podle lidského mínění by se měly, když přichází Spasitel, začít "dít věci". Jinak se člověk snadno přehlédne. Spasitel musí být vidět a slyšet, musí nás zaujmout, „dostat“. Jinak má smůlu, je až druhý nebo padesátý. Lidé čekají Spasitele podle svých představ. On přišel, ale jen některé oči, aby nám zachoval svobodu. Aby těch očí bylo víc! O tom je bylo divadlo, které nestudovaly děti spolu s mladými členy sboru. Zahrály je v sobotu 16. 12. 2006 v evangelickém Českém Brodě a v neděli 17.12. 2006 ve strašnické modlitebně. Divadlo napsala osvědčená autorská dvojice: text hry i písní Daniel Řehák, hudbu složil a hrál Filip Klinecký.
Ke stažení Vám nabízíme PDF soubor s plným textem/scénářem hry, texty i notový záznam písniček - div2006.pdf, 0.55 MB.
PhotoVanDiv-2005-1 Ztráty a nálezy - Pavel Jun / Jiří Slouka, vánoce 2005
Když člověk něco ztratí, je z toho nervózní nebo smutný. Někdy o tom ale člověk neví. Je mu líp, než kdyby o tom věděl, Ale běda, když se ztráta provalí! Ztratil spoustu času, které mohl věnovat hledání! Ještě horší je, když člověk ztratí druhého člověka. Někdy i zbytečně, když má oči jen sám pro sebe. Pak těžko hledat řešení. Ale je tady. O tom je vánoční divadlo, které zahrály děti strašnického sboru 17. prosince v renesančním Kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě a 18. prosince 2005, na 4. adventní neděli, v modlitebně strašnického sboru. Vánoční hru - Ztráty a nálezy napsal Pavel Jun, upravil Jiří Slouka a hudbu složil Filip Klinecký.
Ke stažení Vám nabízíme PDF soubor s plným textem/scénářem hry, texty i notový záznam písniček - hra2005.pdf, 0.8 MB.
PhotoVelikonoce-2003-2 "Jeruzalémské jitro - rok poté" - Jiří Slouka, velikonoce 2003.
Nabízíme Vám text - scénář hry a text písniček, dokument ve formátu RTF (MS Word) si zde můžete stáhnout. sl_vel03.rtf, 41 kB. Pašijové a velikonoční hry mají staletou tradici. Příběh o ukřižování a vzkříšení je snazší vidět a spoluprožít než o něm jen nezávavazně hloubat. Naše jednoaktovka "Jeruzalémské jitro - rok poté" z pera osvědčeného autora Jiřího Slouky s jednou novou písničkou (hudba Filip Klinecký) nám představí obyčejnou jeruzalémskou rodinu, kterou rok po ukřižování navštíví při židovských velikonočních svátcích několik poutníků. Rodina se s nimi ohlíží po rok starých událostech. Divák ovšem poznává, že nejde jen o vzpomínání, současné události nesou zřetelnou pečeť vzkříšení. A divák začíná chápat, že takhle tomu nemusí být jen v obyčejné jeruzalémské rodině "rok poté"...
PhotoVanDiv-2002-2 Hajaja, aneb Surrealistická pohádka o odpuštění - Daniel Řehák, vánoce 2002.
Nabízíme Vám text - scénář, vánoční hry a text písniček, dokument ve formátu RTF (MS Word) si zde můžete stáhnout. hra2002.rtf, 71 kB. Vánočním divadlem dětí vrcholí již léta příprava dětí na Vánoce. I letos bylo divadlo autorské - hra Daniele Řeháka s hudbou Filipa Klineckého "Hajaja, aneb Surrealistická pohádka o odpuštění" položila téma odpuštění před dětské herce i diváky v několika rovinách. Přítomnost, minulost i snové obrazy se prolínaly a vytvářely celek možná surrealistický, možná až příliš realistický.
Videosekvence MPEG (6.4 MB) k přehrání on-line, nebo ke stažení je zde: Video 1' 03".
Klopýtání za hvězdou - dětská vánoční hra pro publikum všech generací - Jiří Slouka, vánoce 2001.
Fotografie je z vystoupení ve Strašnickém sboru 23. prosince 2001, ohlas ze sborového dopisu.
.... Autorovi se pozoruhodně podařilo zaktualizovat příběh o putování mudrců za hvězdou. Mistrně zachytil jak různé typy lidí, hledajících Spasitele, tak falešné rádobyspasitele světa. Překvapivě pak skloubil současnost s betlémskou scénou.
Videosekvence MPEG (5.7 MB) k přehrání on-line, nebo ke stažení je zde: Video 1' 18".
Text a písničky této hry, případně starších si můžete Emailem vyžadat, rádi Vám je zašleme.


Adobe Reader CZ download - free prohlížeč PDF souborů


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky