Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským 5:13 )

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnicích