číslo 2, říjen - prosinec 1999
Poslední aktualizace: 7.října 1999

Výlet na hrad Karlštejn 2.října
- pořádá vršovický sbor, výlet je vlakem a pešky do Srbska. Zájemci kontaktovat br.Orta tel. 72734010 - sbor nebo domů 22512563.

Na výlet - a to doslova - Let historickým dvouplošníkem AN-2 10.října,
Vás zve sbor strašnický. Sraz je ve 13.00 hodin u stanice metra "Strašnická". Poletíme z letiště v Letňanech, zhruba 20 minutový let nad okolím Prahy. Návrat předpokládáme mezi 17. a 18. hodinou. Cena tohoto výletu - 1 letenky je 300.- Kč. Informace RNDr.Jiří Slouka nebo v kanceláři sboru 7811226.

Drakiáda YMCA 6.listopadu ve 14.hodin.
Soutěže draků, výtvarný koutek, nafukovací trampolína, kočovné divadlo Kolomaz. Místo konání (Jižní Město nebo u obory Hvězda) se dozvíte na tel. 24872128 YMCA nebo 9951778 H.Šormová domů.

Na sobotní, jednodenní výlet 6.listopadu
Vás zve rovněž dejvický sbor. Sraz bude na stanici Hradčanská, detailní informace Petr Krčma, kontakt na dejvický sbor - kancelář tel. 3111234.

Skupiny keramiky se schází ve středu 15.00 a 16.00 hod
(dvě skupiny) ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Z.Rákosníková, tel. 77 18 31

Dramatická skupina pro děti, čtvrtek 16.30 hod
ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Milena Klinecká, tel. 78 11 200

Vánoční divadla pro děti pořádají sbory většinou v rámci dopoledních bohoslužeb 19.prosince. Zde upozorňujeme na některé akce, které jsou v jiném terminu.
Na divadlo mládeže 12.prosince v 9,30
v rámci bohoslužeb Vás zve dejvický sbor - Dr.Z.Wintra 15, Praha 6, informace v kanceláři sboru tel. 311 1234.

Adventní odpoledne 12.prosince v 15,00 hodin
s divadlem mládeže a hudbou pořádá sbor strašnický, Kralická 4, Praha 10.

Pohádka pro děti i dospělé - 19.prosince, odpoledne v 16.00 hodin,
ve střešovickém sboru - Nám.Před bateriemi 22, Praha 6, hrají rodiče dětem.

Dětské divadlo 19.prosince odpoledne ve 14.00 hodin
pořádá dejvický sbor - Dr.Z.Wintra 15, Praha 6, informace v kanceláři sboru tel. 311 1234.

Ubytování na víkendové akce od září 1999
nabízí sbor v Dobříši. Kapacita 20 dětí, zařízená kuchyň, jídelna, 4x záchod, 2x sprcha. Spaní na karimatkách ve vlastních spacácích. Informace: manželé Hejzlarovi, tell.:0305/23534

Možnost pronájmu Horské chalupy, Strážné v Krkonoších,
chata Barvy Tebas, 10 tří/čtyř lůžkových pokojů, cena 1500.-/den, k dispozici vybavená kuchyně. Informace sestra Jelínková tel. 72 73 40 10 (čtvrtek 9-12 hodin).

Zveme učitele NŠ na seniorátní setkání v sobotu 23.října v 9.00 hodin ve střešovickém sboru, Nám.Před bateriemi 22, Praha 6. Naším hostem bude Pavel Keřkovský a tématem k rozhovoru je nový cyklus Proroci dětem - jak s tímto materiálem pracovat.


Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 26.ledna 1999 v 18.30 hodin ve sboru Strašnickém, Kralická 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 26.ledna nám zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.3, období únor-červen 2000.

Vaše nabídky, návrhy, připomínky a komentáře můžete napsat přímo ZDE:Váš e-mail, nebo adresa:NaBídník vydává 3 x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, dejvický sbor, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, strašnický sbor, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku: č.1: květen-červen 1999Tyto stránky obsahují JavaScripty a další moderní prvky dynamických HTML textů. Jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600 a Internet Explorer verze 4. Starší verze některé prvky nezobrazí, nebo jen částečně. Download poslední verze IE prohlížeče - ikona MSIE.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky