číslo 3, leden - květen 2000
Poslední aktualizace: 18. května 2000

Aktuality
Zpravodaj - Nabídník je vydáván poradním odborem 3 - 4x ročně a je rozesílán na sbory. Rubrika Aktualit je však průběžně doplňována o informace došlé po uzávěrce, můžete nám tedy kdykoliv nabídnout další akci, která zde bude zvřejněna.

O potopě a duze - setkání s Biblí
Římskokatolická farnost sv. Prokopa a Českobratrská církev evangelická na Žižkově zvou všechny žižkovské děti na celé odpoledne:
O POTOPĚ A DUZE, sobota, 8. dubna v Betlémské kapli na Žižkově
Co to bude? Uslyšíme příběh o tom jak začalo pršet a... Zazpíváme si, budeme si hrát a mnoho jiného. P. Valentin Laburda od svatého Prokopa a Markéta Halamová, Adéla Svobodová, Christof Lange z Českobratrské církve evangelické zvou všechny děti (ve věku 3-12 let) od 14 do 18 hodin do Betlémské kaple, Prokopova 4.
Další informace a přihlášení: Christof Lange 22 78 18 00 / 22 78 20 02.

Výlet na Kokořínsko
Sbory ČCE Žižkov I a Žižkov II pořádájí společně v rámci nedělních škol opět po roce výlet, na který nás srdečně zvou.
Na programu jsou starobylá skalní obydlí, hrad Kokořín a samozřejmě hry. Výpravu neohroženě povedou Lukáš Pešout, Markéta Halamová, Adéla Svobodová a Štěpán Zbytovský pod laskavým patronátem br.faráře Christofa Lange.
Kdy? V sobotu 13. května 2000, sraz nejpozději v 7.30 na Hlavním nádraží u pokladny č.5. Další informace - přihlašte se - Christof Lange, sbor ČCE Žižkov I, tel. 22781800, 22782002. O tom, že se nám výlet, nejen díky krásnému počasí vydařil, svědčí následující fotografie.

PhotoKokořín-1 PhotoKokořín-2 PhotoKokořín-3Zimní přechod Brd
pořádá již tradičně druhou sobotu v únoru sbor Spořilovský - tentokrát 12.února 2000. Pojedeme z Prahy hl.nádraží (odjezd v 7.34 hod., z Vršovic 7.39, z Krče 7.45, z Braníka 7.50) do Dobříše (příjezd v 9.10 hod.) Odtud půjdeme na sever po zelené k myslivně Obora a údolím Lipižského potoka až se napojíme na modrou. Hřeben Brd překonáme pod kótou Brdo (603 m n.m.) a sejdeme do Všeradic. Délka trasy je cca 13 km. Přestávky, zábava, poučení, debaty i občerstvení vše z vlastních zdrojů podle situace a dohody na trase.
Odjezdy vlaků z Všeradic ve 12.20 hod. (pro ty co budou spěchat), nebo v 16.11 do Zadní Třebáně, kde se přestoupí na vlak s odjezdem ve 12.48 hod., nebo 16.48 hod. do Prahy Smíchova (Prahy hl.nádraží). Připomínám, že od naší první účasti na Zimním přechodu Brd, který tehdy organizovala Stezka z Prahy - Braníku, uplynulo 25 let.
Kontakt - tel. 72 76 27 22

Julius Mařák a jeho žáci
Strašnická nedělní škola zve děti a přátele k prohlídce výstavy obrazů v Jízdárně Pražského hradu.
Děti půjdou v doprovodu učitelů NŠ (za snížené vstupné 10.- Kč), v neděli 20. února 2000, sraz je ve 13.30 hodin u stanice metra Strašnická. Součástí prohlídky bude stručný výklad o české krajinomalbě 19. a začátku 20. století.
kontakt - br.Jiří Slouka, kancelář sboru 78 11 226

Mládež modřanského sboru
zahraje divadlo Šimka a Grossmana při sborovém odpoledni dne 27.2. ve 14,30 ve sboru ČCE v Pískové ulici č.6, Praha 4 - Modřany

Masopustní průvod masek
pořádá YMCA Praha společně s pražskými mateřskými centry na závěr masopustu v pátek 3.3.2000. Účastníci všeho věku vyjdou od budovy YMCA Na Poříčí v 16,30 (převléknout se můžete v mateřském centru v mezaninu). Průvod půjde po pěší zóně až na Staroměstské náměstí, kde bude závěrečný happening s vyhlášením nejlepších masek. Kromě masek si vemte dobroty do společného koše. Po skončení průvodu můžete posedět u čaje v Mateřském centru.

Jednodenní lyžařský zájezd
Pokud máte rádi hory a lyžování využijte nabídky místního sdružení YMCA Praha a pojeďte si zalyžovat do Jizerských hor - do okolí Bedřichova - v sobotu 25.3. 2000. Odjezd společným autobusem z Prahy v brzkých ranních hodinách, příjezd tamtéž v pozdních večerních. Podle sněhových podmínek možnost sjezdového i běžeckého lyžování. Bližší informace v kanceláři 221 Na Poříčí 12, pondělí 12 - 18 hod., středa 8 - 10 hod., telefon 24 87 21 28 - H.Šormová . Tam se také můžete hlásit a zaplatit zálohu ve výši 100,- Kč/osobu. Uzávěrka přihlášek 10.3. 2000.

Dejvický sbor
nabízí možnost účastnit se pravidelných jednodenních, nebo víkendových výletů, 1x měsíčně. Podrobnější informace pro zájemce podá Petr Krčma, Čsl.armády 6, Praha 6, Dejvice - kontakt na dejvický sbor - kancelář tel. 3111234.

Skupiny keramiky se schází ve středu 15.00 a 16.00 hod
(dvě skupiny) ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Z.Rákosníková, tel. 77 18 31

Dramatická skupina pro děti, čtvrtek 16.30 hod
ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Milena Klinecká, tel. 78 11 200

Proroci dětem - pomůcka pro učitele NŠ
Výtah z přednášky br. Pavla Keřkovského - na seniorátním setkání 23.října 1999 ve střešovickém sboru - zpracovala s. Abigail Hudcová. Tento text bude k dispozici na připravovaném seniorátním setkání pro učitele NŠ - 18. března 2000 v Dejvicích, je možno si jej vyžádat u s.Hudcové a nebo je zde v internetové podobě Pomůcka jak pracovat s cyklem Proroci dětem.

Zveme učitele NŠ na seniorátní setkání v sobotu 18. března 2000 v 9.30 hodin v dejvickém sboru, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6. Našimi hosty budou Daniela Brodská a Zvonek Šorm, tématem přednášky a rozhovoru budou Netradiční formy vyučování dětí .
Zvažujte, prosím, vhodná témata, náměty pro připravované seniorátní rodinné odpoledne.


Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 3. května 2000 v 18.30 hodin ve sboru Strašnickém, Kralická 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 3. května nám také zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.4, období květen - září 2000, tj. především letní tábory.

Vaše nabídky, návrhy, připomínky a komentáře můžete napsat přímo ZDE:Váš e-mail, nebo adresa:NaBídník vydává 3 - 4x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, dejvický sbor, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, strašnický sbor, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku: č.1: květen - červen 1999, č.2: říjen - prosinec 1999,Ikonky pro Vás : IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaCCE grafika pro WWW IkonaXara.


Tyto stránky obsahují JavaScripty a další moderní prvky dynamických HTML textů. Jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600 a Internet Explorer verze 4. Starší verze některé prvky nezobrazí, nebo jen částečně. Download poslední verze IE prohlížeče - ikona MSIE.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky