číslo 4, květen - září 2000
Poslední aktualizace: 10. června 2000

Aktuality
Zpravodaj - Nabídník je vydáván poradním odborem 3 - 4x ročně a je rozesílán na sbory.
Tato rubrika Aktualit je však průběžně doplňována o informace došlé po uzávěrce, můžete nám tedy kdykoliv nabídnout další akci, která zde bude zveřejněna během týdne po doručení - nejlepe E-mailem.


Výlet na Kokořínsko
Sbory ČCE Žižkov I a Žižkov II pořádají společně v rámci nedělních škol opět po roce výlet, na který nás srdečně zvou.
Na programu jsou starobylá skalní obydlí, hrad Kokořín a samozřejmě hry. Výpravu neohroženě povedou Lukáš Pešout, Markéta Halamová, Adéla Svobodová a Štěpán Zbytovský pod laskavým patronátem br.faráře Christofa Lange.
Kdy? V sobotu 13. května 2000, sraz nejpozději v 7.30 na Hlavním nádraží u pokladny č.5. Další informace - přihlašte se - Christof Lange, sbor ČCE Žižkov I, tel. 22781800, 22782002. O tom, že se nám výlet, nejen díky krásnému počasí vydařil, svědčí následující fotografie.

PhotoKokořín-1 PhotoKokořín-2 PhotoKokořín-3

Strašnický sbor
Vás všechny zve na výlet pro děti a mládež v sobotu 27. května 2000. Pojedeme vlakem do Požárských lesů, půjdeme pěšky Vlčí roklí, navštívíme pilu a uvidíme práci se dřevem. Budeme hrát hry, uděláme si oheň na opékání buřtů. Sraz je v 8.00 hodin na stanici Strašnická - u metra, návrat kolem 17.00 hodiny.
Fotografie z výletu jsou již zde:

Vylet_NS1 Vylet_NS Vylet_NS3

Dejvický sbor
nabízí možnost účastnit se pravidelných jednodenních, nebo víkendových výletů, 1x měsíčně. Podrobnější informace pro zájemce podá Petr Krčma, Čsl.armády 6, Praha 6, Dejvice - kontakt na dejvický sbor - kancelář tel. 3111234.

Tábor v Bohuslavicích nad Metují
Zveme děti na tábor rodinného typu v Bohuslavicích nad Metují. Tábor je koncipován pro děti ve věku 5 - 13 let a navazuje na výuku náboženství na školách a v nedělní škole.
Náplň tábora bude odpovídat přirozeným potřebám dětí - rekreace, výlety, celotáborová hra, koupání atd. Důraz bude také kladen na vytváření společenství mezi dětmi a vedoucími.
Adresa tábora: Sbor ČCE Bohuslavice nad Metují č.214, PSČ 549 06, okres Náchod
Datum konání tábora: 23 - 28. července 2000
Ubytování: podle věku a chuti dětí buď ve stanu, nebo v evangelické škole
Cena tábora: 750.- Kč včetně dopravy. Platit se bude při odjezdu, zálohu 150.- Kč je třeba zaplatit do 30. června. V případech hodných zvláštního zřetele (vlastní doprava, sociální situace rodin dítěte) možno poskutnout slevu.
Bližší informace rád poskytne Mikuláš Vymětal, Sokolovská 35, 186 00 Praha 8, tel.: 02 - 2325493.

Letní tábory YMCA Praha
1. - 15. července pro děti ve věku 8 - 13 let, Vlčice u Chlumu u Třeboně, u Staňkovského rybníka, cena 2100.- Kč.
29. července - 12. srpna: tábor I - pro mladší děti 7 - 12,5 roku, tábor II - pro mládež 12,5 - 17 let
Kosí potok u Černošína, ubytování v týpí, cena 2150.- Kč pro členy YMCA (2300.- Kč pro ostatní).
Bližší Informace - Hana Šormová, YMCA tel. 24 87 21 28, 24 87 22 20

Letní počítačový tábor - kurz pro děti
pořádá Strašnický sbor v týdnu 28. srpna - 1. září v Praze. Pro děti ve věku 9 - 15 let, které budou již v Praze je připraven kurz v profesionální počítačové učebně RenSoft vedený odbornými lektory. V týdenní programu (denně 8 - 16 hodin) se děti poučí a budou mít prostor i pro hry. Seznámí se s prostředím MS Windows, Word, Excel, naučí se i základy programování a používání Internetu.
Cena tohoto kurzu, formou denního tábora je 1250.- Kč (zahrnuje i obědy) a je třeba ji uhradit do 30. června 2000.
Místo konání: školicí středisko RenSoft, Na Spojce 11, Praha 10 Vršovice.
Bližší informace u sestry H. Pilátové tel.: 02 - 71726067, 71726070, přihlášky v kanceláři sboru - tel.: 7811226.

Skupiny keramiky se schází ve středu 15.00 a 16.00 hod
(dvě skupiny) ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Z. Rákosníková, tel. 77 18 31

Dramatická skupina pro děti, čtvrtek 16.30 hod
ve sboru Strašnickém, Kralická 4, vedoucí Milena Klinecká, tel. 78 11 200

Proroci dětem - pomůcka pro učitele NŠ
Výtah z přednášky br. Pavla Keřkovského - na seniorátním setkání 23.října 1999 ve střešovickém sboru - zpracovala s. Abigail Hudcová. Tento text si můžete vyžádat u s.Hudcové a nebo je zde v internetové podobě Pomůcka jak pracovat s cyklem Proroci dětem.


Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 13. září 2000 v 18.30 hodin ve sboru Strašnickém, Kralická 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 13. září nám také zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.5, období září - prosinec 2000. Aktuální informace (po uzávěrce) rádi zveřejníme na internetové verzi v rubrice Aktualit .

Vaše nabídky, návrhy, připomínky a komentáře můžete napsat přímo ZDE:Váš e-mail, nebo adresa:NaBídník vydává 3 - 4x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, dejvický sbor, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, strašnický sbor, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku: č.1: květen - červen 1999, č.2: říjen - prosinec 1999,
č.3: leden - květen 2000Ikonky pro Vás : IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaHTML Help IkonaWWW IkonaRoboti IkonaCCE


Tyto stránky obsahují JavaScripty a další moderní prvky dynamických HTML textů. Jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600 a Internet Explorer verze 4. Starší verze některé prvky nezobrazí, nebo jen částečně. Download poslední verze IE prohlížeče - ikona MSIE.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky