číslo 6, leden - květen 2001
Poslední aktualizace: 2. března 2001

Aktuality
Zpravodaj - Nabídník je vydáván poradním odborem 3 - 4x ročně a je rozesílán na sbory.
Tato rubrika Aktualit je však průběžně doplňována o informace došlé po uzávěrce, můžete nám tedy kdykoliv nabídnout další akci, která zde bude zveřejněna během týdne po doručení - nejlepe E-mailem.Zveme učitele NŠ
na Seminář pro učitele NŠ a náboženství, který pořádá Seniorátní odbor pro práci s dětmi pražského seniorátu ČCE
v sobotu 21. dubna v 9.30 hodin ve sboru ČCE v Praze - Nuslích.
Na programu je přednáška s tématem připravovaného dvouletého cyklu výkladů pro NŠ s názvem "Církevní rok", přednášet bude L.Beneš, diskuse k tématu "Interaktivní práce s Biblí" - zkušenosti z kurzu v německém Zweifalu - Abigail Hudcová a vyhodnocení ankety "Co dále?".

Anketa - Co dál? Má Nabídník pro Vás smysl?
Má pro Vás (Váš sbor) Nabídník smysl?
Má se dále vydávat a rozesílat ? Má se dále zveřejňovat jen na WWW ? Nemá se již dále vydávat.
 
Má poradní odbor pro děti připravovat nějaké seniorátní akce?
Setkávání pro děti NŠ Semináře pro učitele NŠ Žádné akce
 
Připravovaného semináře pro učitele NŠ 21.dubna v Nuslích
Se zučastním osobně Se zúčastní někdo jiný ze sboru Se nikdo nezúčastníme
 
Uveďte prosím jmeno:
a sbor:
Uveďte prosím Vaši E-mailovou adresu, pokud ji máte:
Nemáte-li Email, ale máte ve sboru někoho, kdo Vám bude ochoten zprávy předat,
uveďte prosím jeho Email, jako kontaktní osoby:
Další poznamky, vzkaz nám můžete napsat zde:


Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 23. května 2001 v 18.30 hodin ve sboru Strašnickém, Kralická 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 23. května nám také zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.7, období červen - září 2001, nabídky letních táborů, kurzů pro děti. Aktuální informace (po uzávěrce) rádi zveřejníme na internetové verzi v rubrice Aktualit .


NaBídník vydává 3 - 4x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, E-mail, Dejvický sbor ČCE, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
další kontakty: Hana Šormová, YMCA Praha - E-mail, Daniela Doucková, SR ČCE - E-mail
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, E-mail, Strašnický sbor ČCE, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku: č.1: květen - červen 1999, č.2: říjen - prosinec 1999,
č.3: leden - květen 2000, č.4: květen - září 2000, č.5: říjen - prosinec 2000Ikonky pro Vás : IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaHTML Help IkonaWWW IkonaRoboti IkonaCCE


Tyto stránky obsahují JavaScripty a další moderní prvky dynamických HTML textů. Jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600 a Internet Explorer verze 4. Starší verze některé prvky nezobrazí, nebo jen částečně. Download poslední verze IE prohlížeče - ikona MSIE.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky