číslo 7, říjen - prosinec 2001
Poslední aktualizace: 10. prosince 2001

Aktuality
Zpravodaj - Nabídník je vydáván poradním odborem 3 - 4x ročně a je rozesílán na sbory.
Tato rubrika Aktualit je však průběžně doplňována o informace došlé po uzávěrce, můžete nám tedy kdykoliv nabídnout další akci, která zde bude zveřejněna během týdne po doručení - nejlepe E-mailem.
Lyžařský tábor YMCA Praha
Pro děti od 6 do 14 let, v termínu 24. 2. – 2. 3. 2002
v penziónu Omega, pod vedením manželu Karasových, (Bratrouchov u Jablonce n. Jizerou )
Cena: 2150.- Kč členové/ 2300.- Kč nečlenové, + 250.- Kč kapesné na vleky
Přihlášky lze vyzvednout v INFOcentru YMCA nebo v kanceláři YMCA Praha ( 2.p. budovy YMCA Na Poříčí 12) H.Šormová 24 87 21 28, 0602 834923Zveme učitele NŠ
na Celocírkevní seminář pro učitele Nedělních škol, který pořádá Synodní rada ČCE o víkendu 3. - 4. listopadu 2001 ve Valašském Meziříčí. Z bohatého programu uvádím dvě hlavní témata: Katechismus - věrouka, Pavel Klinecký; Psychický svět současného dítěte, PhDr. Vlasta Kopřivová. Přihlášky včetně požadavku na nocleh adresujte na SR ČCE, kdo by chtěl svézt autem, mám ještě volné místo (PK).

3.11. DRAKIÁDA YMCA od 14 hod. nad stanicí metra C Opatov (směr hotel Opatov). Soutěže draků, teplý čaj, opékání buřtů a na závěr tradiční vystoupení kočovného divadla Kolomaz v prostorách blízkého mateřského centra Domeček v Modletické ulici.

Stezky písmáků - 17. listopadu 2001 v Praze se koná setkání ve sboru ČCE v Praze-Nuslích, ul. Žateckých č. 11 (8 min. od M “C” stanice Vyšehrad). Celostátní soutěž dětí ve znalosti Bible je akcí, kterou vyhlásil Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Občanským sdružením dětí a mládeže „Klub Pathfinder“.

Ve středu 24.10. organizuje mateřské centrum YMCA Na Poříčí 12, Praha 1 BURZU ZIMNÍHO OBLEČENÍ. Příjem v úterý v mateřském centru v mezaninu, prodej ve středu 9 - 17 hod. v přízemí budovy.

V pátek 30.11. zveme děti (i ty nejmenší) a jejich rodiče na Cestu světel k uvítání adventu. Průvod s lampiony a zpíváním půjde z Kampy přes Karlův Most na Staroměstské náměstí. Informace YMCA Praha 24 87 21 28, 0603 83 49 23.

Poradní odbor pro děti nabízí koordinaci spolupráce při přípravě vánočních slavností mezi slabšími a silnějšími sbory. Vyzýváme sbory, kde se scházejí děti, aby nabídly uspořádání dětské vánoční slavnosti ve sborech, kde děti nemají a přesto by něco takového o vánočních svátcích ve svém sboru uvítaly. Poradní odbor je ochoten koordinovat nabídku a poptávku a zprostředkovat kontakty mezi přihlášenými sbory. Následná domluva a konkrétní představy by sbory prohovořily mezi sebou. Pokud máte co nabídnout - menší skupinku dětí s vánoční hrou, dětský pěvecký soubor s vánočními písněmi, flétnový soubor apod., ozvěte se na adresu předsedkyně PODu Abigail Hudcové - viz níže. Taktéž vyzýváme sbory, které by o uspořádání dětské vánoční slavnosti ve svém sboru měly zájem, aby se včas ozvaly na tutéž adresu. O vánocích bývá ve sborech mnohem více akcí, a proto je třeba vše domluvit dostatečně v předstihu.

Výsledek ankety - minulého Nabídníku. Dotazovali jsme se Vás, zda máme dále Nabídník připravovat a vydávat, písemně či elektronicky, zda máme připravovat seniorátní setkávání dětí, rodičů, učitelů Nedělní školy. Z celého seniorátu jsme dostali JEN 10 odpovědí, ve kterých uvádíte, že setkávání dětí (připravované seniorátem) význam nemá, setkávání učitelů snad ano, alespoň 50% uvedlo, že bychom je měli pořádat, ale v další otázce, zda se sami zůčastníte již odpovídáte, že nikoliv. Takže NaBídník - byť s velmi omezenou nabídkou, neboť nám toho nabízíte poskrovnu, znovu vychází.

Dobrodružství Pavlova ve 33 krátkých výkladech, které zpracoval prof. Adolf Novotný,
profesor praktické teologie na Komenského bohoslovecké evangelické fakultě v Praze v roce 1967.

Tento text napsal především pro své děti a vnuky, jedna kopie s věnovaním patří také mě a mému bratrovi - je věnován vnukům dr. Gustava Hrejsy.
Nabízím jej jako dobrý studijní materiál pro práci s dětmi, v nedělní škole. Dokument ve formátu RTF velikosti 245 kB si zde můžete stáhnout - pavel_n.rtf , (do Wordu přepsala dr.E.Kejřová, které děkuji, P.K.).

Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 9. ledna 2002 v 19.30 hodin ve sboru Nuselském, Žateckých 11, Praha 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 9. ledna 2002 nám také zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.8, období leden - květen 2002, nabídky letních táborů, kurzů pro děti. Aktuální informace (po uzávěrce) rádi zveřejníme na internetové verzi v rubrice Aktualit .

Chcete zasílat informace a aktuality Emailem?
Stačí zde uvést Vaši Emailovou adresu.

NaBídník vydává 3 - 4x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, E-mail, Dejvický sbor ČCE, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
další kontakty: Hana Šormová, YMCA Praha - E-mail, Daniela Doucková, SR ČCE - E-mail, Irena Škeříková - E-mail
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, E-mail, Strašnický sbor ČCE, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku:
číslo.1: květen - červen 1999, číslo.2: říjen - prosinec 1999, číslo.3: leden - květen 2000, číslo.4: květen - září 2000, číslo.5: říjen - prosinec 2000, číslo.6: leden - květen 2001

Ikonky pro Vás :


IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaHTML Help IkonaWWW IkonaRoboti IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb


WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky