květen 2007

Zpravodaj Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Zpravodaj pražského seniorátu, který existoval na těchto stránkách, je zveřejňován od května 2007 na webu Pražského senioratu ČCE. Zde Vám nyní nabízím internetové adresy Synodní rady ČCE, Mládeže pražského seniorátu nebo Evangnetu, a další odkazy do internetu.

Internetové adresy - Pražský seniorát - ČCE

Synodní rada ČCE Rozcestník Evangnet Mapa sborů ČCE

Mapa pražského seniorátu Pražský seniorát ČCE Mládež pražského seniorátu

Strašnický sbor ČCE Fotokronika Pěvecký sbor Jeronym Osobní stránka PeKo Centrum Digitální fotografieWebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky