Přehled setkání v prosinci 2014 v našem sboru i mimo sbor.
118.00 Hovory nejen pro křesťany
19.30 Setkání - Chvíle ticha
 
219.00 Porada hospodářské rady 
314.00 Setkání starší generace
16.45 Setkání konfirmandů
18.00 Setkání mládeže
 
416.00 Biblické hodiny pro děti
18.00 Porada křesťanské služby
19.30 Porada staršovstva
 
519.30 Setkání střední generace 
6  
79.00 bohoslužby 
8  
919.00 Porada hospodářské rady 
1014.00 Setkání starší generace
16.45 Setkání konfirmandů
18.00 Setkání mládeže
 
1116.00 Biblické hodiny pro děti
19.30 Porada učitelů nedělní školy
 
1219.30 Setkání střední generace 
13  
149.00 bohoslužby
15:00 Oslava 60tin Pavla Klineckého
 
1518.00 Hovory nejen pro křesťany
19.30 Setkání - Chvíle ticha
 
16  
1714.00 Setkání starší generace
16.45 Setkání konfirmandů
18.00 Setkání mládeže
 
18  
1919.30 Setkání střední generace 
208.30 Generálka vánočního divadla a společný oběd14.30 Představení vánočního divadla ve sboru v Uhříněvsi
219.00 4.adventní neděle, bohoslužby s dětskou vánoční slavností a divadlem 
22  
23  
2416.00 Štědrý den, podvečerní bohoslužby 
259.00 Boží hod vánoční, bohoslužby s vysluhováním sv.Večeře Páně 
269.00 Štěpána mučedníka, bohoslužby, kázat bude Dan Páleník 
27  
289.00 bohoslužby, kázat bude Martin Řeháček 
29  
30  
3117.00 Starý rok, podvečerní bohoslužby 
1.1.201510.00 Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky