číslo 5, říjen - prosinec 2000
Poslední aktualizace: 1. října 2000

Aktuality
Zpravodaj - Nabídník je vydáván poradním odborem 3 - 4x ročně a je rozesílán na sbory.
Tato rubrika Aktualit je však průběžně doplňována o informace došlé po uzávěrce, můžete nám tedy kdykoliv nabídnout další akci, která zde bude zveřejněna během týdne po doručení - nejlepe E-mailem.

Vánoční divadla
rádi bychom připravili přehled vánočních divadel, pokud ve sboru nějaké připravujete, napište nám co (jaká hra) a kdy se bude konat.


Den dětí na Balkáně: O ztraceném synu
Římskokatolická farnost sv. Prokopa a Českobratrská církev evangelická na Žižkově srdečně zvou opět všechny (nejen) žižkovské děti (od 4 do 12) na celé odpoledne, tentokrát do kostela sv. Vojtěcha na Balkáně. Sobota 21. října 2000, 13.30-18 hod. Čí syn to je a jak se mohl ztratit? To Vám předem neřekneme. Ale můžete si být jisti, že jsme pro Vás zase připravili něco z bible, písně, hry a jinou zábavu. Začínáme v 13,30 v kapli sv. Vojtěcha. A končíme malou bohoslužbou v 17,30 hod., na kterou mohou přijít i Vaše rodiče. Další informace - Christof Lange, sbor ČCE Žižkov I, tel. 22781800, 22782002. Těšíme se na Vás Markéta Halamová, Adéla Svobodová, P. Vladimíř Kellnar, a Christof Lange.

Strašnický sbor
Vás všechny zve na výlet pro děti a mládež v sobotu 21. října 2000. Projdeme se krásnými lesy i po břehu Labe, navštívíme památnou Starou Boleslav, spojenou s postavou knížete Václava a další starobylé město Brandýs nad Labem, kde se krátce zastavíme v evangelickém sboru . Sraz je v 8.00 hodin na stanici Strašnická - u metra, návrat kolem 18.00 hodiny. Bližší informace v kanceláři sboru - telefon 7811226.

6. drakiáda YMCA Praha
Tradiční podzimní drakiáda YMCA Praha se koná v sobotu 4.listopadu 2000 od 14ti hodin na volném prostranství nad stanicí metra Opatov. Čekají vás soutěže draků, výtvarný koutek, nafukovací trampolína, teplý čaj a oheń s možností zakoupení a opékání buřtů. V případě špatného počasí nebo po skončení se můžete uchýlit do nedalekých prostor Mateřského centra Domeček a Ymkária v Modletické ulici, kde si můžete hrát, povídat, možná bude i divadlo. Bližší Informace - Hana Šormová, YMCA tel. 24 87 21 28, 0602 83 49 23

Vycházka do pražského Židovského města
na odpolední vycházku v neděli 5.listopadu 2000 Vás všechny zve strašnický sbor. Sraz je ve 13.30 u stanice metra Strašnická, na programu je návštěva Židovského muzea včetně unikátních historických památek (Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov) spojená s odborným výkladem. Bližší informace v kanceláři sboru - telefon 7811226.

Cesta světel k uvítání adventu
Zveme všechny velké i malé na (již třetí) společné putování světel k uvítání adventu. Sraz je 24. listopadu 2000 v 16:30 na náměstí na Kampě (pod Karlovým mostem). Půjdeme s lampiony a zastávkami se zpěvem přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Kdo bude mít chuť, může se na závěr zahřát při čaji a mlsotinkách (přineste s sebou) v Mateřském centru YMCA Na Poříčí. Bližší Informace - Hana Šormová, YMCA tel. 24 87 21 28, 0602 83 49 23

Dejvický sbor
zve na loutkové divadlo 3. prosince 2000 v 16 hod. nazvané: Vánoční hra o Jakubovi, účinkuje loutkový divadelní soubor Vhlavědrát - kontakt na dejvický sbor - kancelář tel. 3111234.

Lyžařský tábor YMCA
s manželi Karasovými pro děti od 7 do 14ti let se bude konat v roce 2001 v termínu od 4. do 10.března. Bližší Informace - Hana Šormová, YMCA tel. 24 87 21 28, 0602 83 49 23

Zveme učitele NŠ
na Seminář pro učitele NŠ a náboženství, který pořádá Synodní rada ČCE
v sobotu 4. listopadu v 9.00 hodin ve sboru ČCE v Praze Vinohrady, Korunní 60 - Praha 2.
Na programu je pobožnost (Eva Šormová), exegeze textu (Pavel Pokorný) a přednáška na téma "Cesty k autentickému zvěstování" z pohledu pedagoga (Lydie Šilarová) a faráře (Pavel Klinecký).


Příští schůzka poradního odboru bude ve středu 24. ledna 2001 v 18.30 hodin ve sboru Strašnickém, Kralická 4. Zván je každý, kdo má nějaké podněty, otázky, nápady - pro práci s dětmi, naše schůzky mají charakter otevřeného diskusního fóra.
Do 24. ledna nám také zašlete Vaše nabídky - informace pro Nabídník č.6, období leden - květen 2001. Aktuální informace (po uzávěrce) rádi zveřejníme na internetové verzi v rubrice Aktualit .

Vaše nabídky, návrhy, připomínky a komentáře můžete napsat přímo ZDE:Váš e-mail, nebo adresa:NaBídník vydává 3 - 4x ročně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

předsedkyně: Abigail Hudcová, E-mail, Dejvický sbor ČCE, Dr.Z.Wintra 15, Praha 6
Hana Šormová, YMCA Praha - E-mail
redakce a WWW zpracování, Petr Kocna, E-mail, Strašnický sbor ČCE, Kralická 4, Praha 10

Minulá čísla NaBídníku: č.1: květen - červen 1999, č.2: říjen - prosinec 1999,
č.3: leden - květen 2000, č.4: květen - září 2000Ikonky pro Vás : IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaHTML Help IkonaWWW IkonaRoboti IkonaCCE


Tyto stránky obsahují JavaScripty a další moderní prvky dynamických HTML textů. Jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600 a Internet Explorer verze 4. Starší verze některé prvky nezobrazí, nebo jen částečně. Download poslední verze IE prohlížeče - ikona MSIE.IkonaGastoLab
WebMaster: Petr Kocna - kocna@lf1.cuni.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky