CHOREA - Hudební Chotěboř IkonaChotebor

Poslední aktualizace: 23.července 2023

Chotebor2001-1130 Letní tábory v Chotěbořském, evangelickém středisku, se zaměřením na hudbu se konají již mnoho let. Výlety do krásné přírody, sport, dětské olympiády i soutěže pro všechny generace. A navíc ještě mnoho hudby pro všechny hudební nástroje a zpěváky. Informace o Evangelickém středisku v Chotěboři najdete na WWW stránkách - es-chotebor.evangnet.cz. Na hudební běh se může přihlásit již také pomocí moderní, on-line přihlášky na Webu - Přihláška do Chotěboře.

Hudební běhy v Chotěboři, 8 - 22. července 2023

Hudební běhy se v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve konaly ve dvou samostatných blocích 8+6 dní, od 8. do 22. července 2023 . Ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Petr Grendel, hudební program připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle. Lektorem pro smyčce byl Míla Esterle, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byly Marta Neumannová a Eliška Baťová. Vzhledem k výraznému suchu a riziku požárů jsme letos vynechali táborák, pro děti uspořádala mládež táborovou hru.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - O.Mácha, M.Praetorius, G.Gastoldi, A.Corelli, T.Cecchini, J.J.Quantz, J.Horner, C.Badelt, M.Friedrich, J.Kvapil, R.Blackmore, A.Diabelli, W.Corbett, F.Carulli, F.C.Graf zu Erbach, F.J.Stoiber, J.H.Schein, pěvecký sbor se věnoval chorálům Martina Luthera. V letech 1523-1524 vznikaly jeho bohoslužebné chorály a letos je to 500 let. V neděli 16. července jsme během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Hlinsku zazpívali několik chorálů Martina Luthera. Hudebními ukázkami jsou: Giovanni Giacomo Gastoldi - L'innamorato , William Corbett - Triosonata in C dur - Giga , Jan Esterle - Den Páně vítá zvonů hlas a Wittenberg 1524 - Kriste, Synu jediný .
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2023, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2023-hcht23a PhotoChotebor2023-hcht23b PhotoChotebor2023-hcht23c PhotoChotebor2023-hcht23d PhotoChotebor2023-hcht23e

Hudební běhy v Chotěboři, 9 - 23. července 2022

Hudební běhy se v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve letos poprvé konaly ve dvou samostatných týdnech od 9. do 23. července 2022. Ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Petr Grendel, hudební program připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle. Lektorem pro smyčce byl Míla Esterle, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byly Tereza Pudlovská a Eliška Baťová, a letos poprvé vznikla skupina bicích nástrojů, které vedl Vojtěch Esterle.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - J.Uhlíř, A.Michailov, G.F.Händel, J.Horáček, A. Corelli, M.Tesař, H.Schütz, M.Franck a J.S.Bach, pěvecký sbor se věnoval žalmům Heinricha Schützeho, německý skladatel a varhaník, považovaný za nejdůležitějšího německého skladatele žijícího před Johannem Sebastian Bachem, který zemřel před 350 lety v roce 1672.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2022, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2022-hcht22a PhotoChotebor2022-hcht22b PhotoChotebor2022-hcht22c PhotoChotebor2022-hcht22d PhotoChotebor2022-hcht22e

Hudební běh v Chotěboři, 10 - 24. července 2021

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve se konal od 10. do 24. července 2021 a v neděli 18.července jsme si v Chotěbořském středisku připomnuli 50.výročí od jeho otevření. V rámci slavnostní bohoslužby předal synodní kurátor Vladimír Zikmund Medaili vděčnosti manželům Černým, Haně a in-memoriam Petrovi. Hudební program připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Filip Boháč, druhý týden Ondřej Pellar.
Lektorem pro smyčce byl Míla Esterle, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla v prvním týdnu Tereza Pudlovská a ve druhém týdnu Hana Jeřábková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - G.F.Haendel, P.I, Čajkovskij, G.Ph.Teleman, D. Buxtehude, R.de Visée, D.Purcell, B.Smetana, L.Cohen, W.A.Mozart, F.X.Brixi, J.S.Bach, Y.Tiersen a J.A.Losy. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů.
Hudebními ukázkami jsou: L.Cohen - Haleluja , D.Buxtehude - Kantáta 'Všechno dílo tvé' BuxWV4 , a G.Ph.Telemann - Triosonáta a moll.
V úterý 20. července jsme navštívili hrad Lipnici, kde je u příležitosti 600. výročí jejího vzniku vystavena Lipnická bible, latinský rukopis dokončený v květnu 1421, který byl zapůjčen z Museum of the Bible ve Washingtonu.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2021, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2021-hcht21a PhotoChotebor2021-hcht21b PhotoChotebor2021-hcht21c PhotoChotebor2021-hcht21d PhotoChotebor2021-hcht21e

Hudební běh v Chotěboři, 11 - 25. července 2020

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 11. do 25. července 2020 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Elen Plzáková. Jan Amos Komenský nás provázel v úvahách, muzice a v Horní Krupé jsme navštívili putovní výstavu z Uherského Brodu - JAK chtěl změnit svět - (PDF soubor).
Lektorem pro smyčce byl Míla Esterle, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla v prvním týdnu Tereza Pudlovská a ve druhém týdnu Hana Jeřábková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - B.Flieder, J.S.Bach, W.Gillock, G.B.Martini, J.L.Krebs, B.Marcello, C.Gervaise, C.Nielsen, C.Cooman, G.Gershwin, R.Newman, A.Vivaldi, J.A.Komenský, P.Eben, W.A.Mozart, P.I.Čajkovskij, J.Haydn, P.Jurkovič, E.Hradecký, P.Skoumal, P.Simon & A.Garfunkel, T.Arne, D.Buxtehude, L.Koželuh, J.Málek, F.Müller-Busch, V.Bachtíková, W.Dlugoraj, P.McCartney, J.C.Pepusch, Don Bateman, O.di.Lasso. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů. V neděli 19. července jsme během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Horní Krupé zazpívali několik chorálů Jana Ámose Komenského. Hudebními ukázkami jsou: Dnes Kristus král věčné slávy , Randy Newmann - You've Got a Friend in Me , Carcon Cooman - Idyll a J.S.Bach - Gavotte .
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2020, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2020-hcht20a PhotoChotebor2020-hcht20b PhotoChotebor2020-hcht20c PhotoChotebor2020-hcht20d PhotoChotebor2020-hcht20e

Hudební běh v Chotěboři, 6 - 20. července 2019

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 6. do 20. července 2019 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Ondřej Pellar.
Míla Esterle byl samozřejmě lektorem pro smyčce, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla v prvním týdnu Tereza Pudlovská a ve druhém týdnu Hana Jeřábková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - W.A. Mozart, P.I. Čajkovskij, J. Haydn, P. Jurkovič, E. Hradecký, P. Skoumal, P. Simon & A. Garfunkel, T. Arne, D. Buxtehude, L. Koželuh, J. Málek, J.S. Bach, F. Müller-Busch, V. Bachtíková, T. Susato, W. Dlugoraj, P. McCartney, J. Chr. Pepusch, D. Bateman, O. diLasso. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů V neděli 14. července jsme během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Hradišti u Nasavrk provedli kantátu Dietericha Buxtehudeho. Hudebními ukázkami jsou: Buxtehudeho kantáta - Všechno dílo Tvé , Triosonáta g moll J.Chr.Pepusche - 3.věta , The temple antieke 1 a Taizé-Na mne se rozpomeň .
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2019, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2019-hcht19a PhotoChotebor2019-hcht19b PhotoChotebor2019-hcht19c PhotoChotebor2019-hcht19d PhotoChotebor2019-hcht19e

Hudební běh v Chotěboři, 7 - 21. července 2018

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 7. do 21. července 2018 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Elen Plzáková společně s Alžbětou Hanychovou, která u Elen Plzákové nyní končí vikarát. Míla Esterle byl samozřejmě lektorem pro smyčce, zpěv dětí vedl Honza Esterle, který byl lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla Hana Jeřábková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - L.van Beethoven, A.Scarlatti, A.T.Grečaninov, P.Locatelli, G.Ph.Telemann, W.A.Mozart, V.Esterle, E.Douša, E.Hradecký, J.Haraldson, J.K.Vaňhal, R.Holý, O.Brousek. Ukázkou je Allegro A.Scarlattiho a Monkey busines . Pěvecký sbor se letos věnoval žalmům a premiérou doslova světovou, resp. vesmírnou bylo provedení moteta Vojty Esterleho Z přetěžkého kříže .
V neděli 15. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Raná u Hlinska.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2018, která byla pořízena pro zpravodajské a archivní účely. Kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2018-hcho18e PhotoChotebor2018-hcho18c PhotoChotebor2018-hcho18d PhotoChotebor2018-hcho18b PhotoChotebor2018-hcho18a

Hudební běh v Chotěboři - 8. - 22. července 2017

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 8. do 22. července 2017 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl opět Míla Esterle, který byl samozřejmě také lektorem pro smyčce. Zpěv dětí vedl Honza Esterle, a byl také lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla Tereza Pudlovská. Ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, a druhý týden Elen Plzáková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - Bob Flieder, Martin Luther, Muzio Clementi, Luboš Sluka, William Corbatt, Emil Hradecký, W.A.Mozart, Arcangelo Corelli, Jan Křtitel Vaňhal, G.F.Handel, Joel Pacia, Henri Mulet, Dimitrij Šostakovič, Jaromír Nohavica, Heinrich Schütz, Gustav Gunsensheimer, Vlasta Bachtíková, Pavel Jurkovič, Petr Iljič Čajkovskij, J.H.Schmelzer, J.S.Bach, Anton Diabelli, G.Ph.Tellemann. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů - např. D.Šostakovič - Gavota . Pěvecký sbor se letos věnoval skladbám Martina Luthera a Heinrich Schütz - ukázkou je chorál Hrad přepevný . V neděli 16. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Hlinsku.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2017, kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2017-hcho17c PhotoChotebor2017-hcho17d PhotoChotebor2017-hcho17b PhotoChotebor2017-hcho17a PhotoChotebor2017-hcho17e

Hudební běh v Chotěboři - 9. - 23. července 2016

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 9. do 23. července 2016 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl opět Míla Esterle, který byl samozřejmě také lektorem pro smyčce. Zpěv dětí vedl Honza Esterle, a byl také lektorem na klávesy, lektorem na dechové nástroje byla Tereza Pudlovská. Ranní a večerní pobožnosti vedla v prvním týdnu Anna Halamová a druhý týden Elen Plzáková.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - I.Hurník, I.Jurníčková, C.Gervaise, Ph.de Lavigne, W.Gilock, M.Iglo, A.Corelli, G.Frescobaldi, A.Moore, J.B.de Boismortier, R.Schumann, G.Ph.Telemann, P.I.Čajkovskij, A.Giaballi, A.Scarlatti, D.Bruce, B.Flieder, Ch.Noel, P.Peuerl, M.Corette, E.Hradecký, G.Mahler, F.X.Brixi, The Beatles. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů - např. F.X.Brixi - Intemezzo . Pěvecký sbor se letos věnoval několika skladbám pro nový evangelický zpěvník, především žalmům. Krátkou ukázkou je skladba Proč se svět marností . V neděli 17. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Horní Krupé.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2016, kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2016-hcho16e PhotoChotebor2016-hcho16b PhotoChotebor2016-hcho16a PhotoChotebor2016-hcho16b PhotoChotebor2016-hcho16d

Hudební běh v Chotěboři - 11. - 25. července 2015

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 11. do 25. července 2015 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedl v prvním týdnu Jakub Hála, druhý týden Ondřej Pellar.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - E.Hradecký, E.Morricone, G.Ph.Telemann, M.Praetorius, I.Hurník, J.J.Ryba, A.Scarlatti, C.F.Witt, A.Sarauer, W.Voullaire, K.P.Chilla, G.F.Händel, T.Rieger, S.Joplin. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů - např. Hurník - Tetička Alice a Scott Joplin - Peacherine Rag. Pěvecký sbor se letos věnoval několika skladbám pro nový evangelický zpěvník, především písním z Taizé - Tvůj mír a Nyní v míru sluhu svého propouštíš. .
Zpěv dětí vedl Honza Esterle, lektorem pro smyčce byl samozřejmě Míla Esterle, na klávesy Honza Esterle a dechové nástroje Tereza Pudlovská. V neděli 19. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru ve Hlinsku.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2015, kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2015-hcho15a PhotoChotebor2015-hcho15b PhotoChotebor2015-hcho15c PhotoChotebor2015-hcho15d PhotoChotebor2015-hcho15e

Hudební běh v Chotěboři - 12. - 25. července 2014

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 12. do 25. července 2014 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti vedla první týden Elen Plzáková, druhý týden Ondřej Pellar. Zpěváci se letos věnovali několika dílům chorálům, především od Petra Ebena. On-line si můžete poslechnout chorály Ó Pane Ježíši a Oči všech se upírají k Tobě . Podrobnější data o Petru Ebenovi naleznete na Wikipedii - Petr Eben.
Hudba známých i méně známých skladatelů (B.Pasquini, D.Kleber, J.Stanley, A.Betali, M.Reger, A.Scarlatti, D.Bruce, J.Klemm, D.Speer, J.Naudot, J.de Boismortie, N.Chedeville, D.G.Türk, M.Beringer, G.Piazza, G.Ph.Telemann) zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů. Zpěv dětí vedl Honza Esterle, lektorem pro smyčce byl samozřejmě Míla Esterle, na klávesy Honza Esterle a dechové nástroje Adam Titěra a Hana Pumrová. V neděli 20. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Krucemburku.
Vybraných 125 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2014, kvalitnější snímky a zvukové nahrávky nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2014-hcho14a PhotoChotebor2014-hcho14b PhotoChotebor2014-hcho14c PhotoChotebor2014-hcho14d PhotoChotebor2014-hcho14e

Hudební běh v Chotěboři - 13. - 26. července 2013

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 13. do 26. července 2013 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle s Elen Plzákovou, která měla ranní a večerní pobožnosti. Lektorem pro smyčce byl samozřejmě Míla Esterle, na klávesy Honza Esterle, který také vedl zpěv dětí a dechovým nástrojům se věnovala Marta Neumannová.
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - J.F.Fasch, J.Krieger, H.A.Bruckner, H.Purcell, P.P. Warlock, C.Goudimel, H.Schütz, G.F.Händel, J.H.Schmelzer, J.Chr.Pepusch, A.Dvořák, L.G. da Viadana a také The Beatles. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů - klarinet, pozoun, trubka, příčná flétna a zobcové flétny - např. Pepusch-Concerto in G . Pěvecký sbor se letos věnoval několika žalmům. Hospodin ráčí , Náš Bože Tobě patří chvála . V neděli 21. července zazněly žalmy během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Horní Krupé, kde jsme pak navštívili expozici "Zapomenutí hrdinové".
Čtrnáct prosluněných, téměř tropických dnů pod modoru oblohou, v krásné přírodě. Volný čas jsme proto věnovali koupání a mnoha sportům (volejbalu, nohejbalu, fotbalu, badmintonu a kulečníku). Několik večerů jsme věnovali i filmovým nahrávkám, táboráků a společnému zpěvu.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2013, kvalitnější snímky od mnoha z Vás, kteří je nabízíte, a letos také nahrávky v mp3 formátu nabízím opět na DVD médiu.

PhotoChotebor2013-p7214845 PhotoChotebor2013-p7204625 PhotoChotebor2013-p7194164 PhotoChotebor2013-p7183938 PhotoChotebor2013-p7163788

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2013

Zimní setkání Chotěbořských zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl se v roce 2013 uskutečnilo již po patnácté, v době zimních prázdnin, 2.-3.února, tentokráte ve sboru ČCE v Praze v Modřanech. Nedělní bohoslužby, které vedl Jan Halama jsme doprovodili zpěvem čtyř bratrských písní, které Míla Esterle upravil pro sborový zpěv, některé z doprovodu Petra Ebena": Ó Pane Ježíši, Vítej Jezu Kriste, Pamatujme všichni věrní, Jezu Kriste Synu Boží a dvou spirituálů: Ztracenej syn a Every time. Zvukový záznam nabídnul Jiří, a Vilém jej upravil. Vybraných 25 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii na Evangnetu.

PhotoModrany2013-unor-01 PhotoModrany2013-unor-02 PhotoModrany2013-unor-03 PhotoModrany2013-unor-04 PhotoModrany2013-unor-05

Hudební běh v Chotěboři - 14. - 27. července 2012

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 14. do 27. července 2012 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti Elen Plzáková spolu s Helenou Wernischovou.
Hudba mnoha znamých i méně známých skladatelů (Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Leopold Koželuh, D. G. Türk, Jean d' Estrées, T.L.da Viadana, Johann Gottfried Finger, E.Hradecký, F.Valle, Erroll Garner, Petr Eben) zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves - i varhan Zlaté koruny z Českého Krumlova, kytar a dechových nástrojů - klarinet, saxofon, pozoun, trubka, příčná flétna a zobcové flétny. Pěvecký sbor se věnoval bratrských písním, které Míla Esterle upravil pro sborový zpěv, některé z doprovodu Petra Ebena, podrobnější data o Petru Ebenovi naleznete na Wikipedii - Petr Eben.
Volný čas jsme věnovali mnoha sportům, např. volejbalu, nohejbalu, fotbalu a kulečníku. Fotbal jsme se zahráli i proti týmu KS, kteří byli týden v Geofondu. Několik večerů jsme věnovali i filmovým nahrávkám díky zmodernizované jídelně, kde je nyní také dataprojektor a WiFi internet.
Vybraných 100 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2012, kvalitnější snímky od mnoha z Vás, kteří je nabízíte, a letos také nahrávky v mp3 formátu nabízím opět na CD-DVD médiu.

PhotoChotebor2012-p7150684 PhotoChotebor2012-p7220168 PhotoChotebor2012-p7260563 PhotoChotebor2012-p7210924 PhotoChotebor2012-p7190372

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2012

Letošní, zimní setkání Chotěbořských zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl se uskutečnilo v době zimních prázdnin 4.-5.února 2012, tentokráte ve sboru ČCE v Praze v Kobylisích. Nedělní - mezinárodní, ekumenické bohoslužby v kostele U Jákobova žebříku se konají spolu s Korejci s vysluhováním sv. Večeře Páně každou první neděli v měsíci. Bohoslužby vedli faráři Miroslav Erdinger a Jong Sil Lee. Pěvecký sbor Chorea vedený Mílou Esterle hudebně doplnil bohoslužby několika skladbami J.S.Bacha - např. Chorál BWV 325 - "Heilig, heilig - Svatý, svatý ", tři části moteta BWV 227 - "Jesu, meine Freude ", Schützeho - Žalm 117 "Národů hlas " a "Zvölf geistliche Gegänge - Dnes toužíme díky vzdáti " a spirituál "Vozíčku ke mě leť ".

PhotoChotebor2012-unor-01 PhotoChotebor2012-unor-02 PhotoChotebor2012-unor-03 PhotoChotebor2012-unor-04 PhotoChotebor2012-unor-05

Hudební běh v Chotěboři - 9. - 23. července 2011

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 9. do 23. července 2011 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti Elen Plzáková.
V neděli 17.července 2011 jsme si v Chotěbořském středisku připomnuli 40.výročí od jeho otevření. Při dopoledních bohoslužnách kázal synodní senior Joel Ruml, zazněly skladby J.S.Bacha - např. Chorál BWV 325 - Heilig, heilig - Svatý, svatý , H.Schützeho - "Zvölf geistliche Gegänge" 1657 - Dnes toužíme díky vzdáti . Komorní hudba G.Ph.Telemanna, např. Suita a-mol - Neapolská a dechový kvartet přispěly ke slavnostnímu odpolednímu setkání.
Hudba mnoha skladatelů (Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Georg Philipp Telemann, Michael Praetorius, Ludovico Grossi da Viadana, Charles Loos) zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, a hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů, např. taneční suita Větrný mlýn Michaela Praetoria. Zpěv dětí vedla Martina Hejlková, lektorem pro smyčce byl samozřejmě Míla Esterle, na klávesy Honza Esterle, dechové nástroje Marta Neumannová. Pátou ukázkou z letošního hudebního běhu je spirituál Vozíčku ke mě leť .
Vybraných 60 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2011, kvalitnější snímky od mnoha z Vás, kteří je nabízíte, a letos také nahrávky v mp3 formátu nabízím opět na CD médiu. Tablo Chotěbořského království je zde v PDF formátu, společná fotografie z nedělního odpoledne bratra Capouška v klasickém JPG formátu - 40.let Chotěboře.

PhotoChotebor2011-x7164945 PhotoChotebor2011-x7164964 PhotoChotebor2011-x7175145 PhotoChotebor2011-x7205458 PhotoChotebor2011-x7205523

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2011

Letošní, již třinácté, zimní setkání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl připravil opět Míla Esterle a konalo se v době zimních prázdnin 5.-6.února 2011, tentokráte ve sboru ČCE v Praze v Libni. Nedělní bohoslužby, které vedl senior pražského seniorátu Roman Mazur jsme doprovodili Kantátou pro sbor a smyčce BuxWV 4 „Alles was ihr tut“ - „Všechno dílo tvé“ Dietricha Buxtehudeho. Zvukový záznam (díky Renatě) je ke stažení zde: Audio - mp3 - 6 MB.

PhotoChotebor2011-leden-03 PhotoChotebor2011-leden-01 PhotoChotebor2011-leden-02 PhotoChotebor2011-leden-05 PhotoChotebor2011-leden-04

Hudební běh v Chotěboři - 10. - 23. července 2010

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 10. do 23. července 2010 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti Elen Plzáková. Zpěváci se letos věnovali Kantátě pro sbor a smyčce BuxWV 4 „Alles was ihr tut“ - „Všechno dílo tvé“ Dietricha Buxtehudeho (1637 - 1707) - podrobné informace a mnoho dalších skladeb naleznete na Wikipedii - Dieterich Buxtehude. Video nahrávku dvou částí kantáty najdete na YouTube v podání Kolínského komorního sboru - BuxWV 4 Part 1-2
Hudba známých i méně známých skladatelů (G.Ph.Telemann, J.S.Bach, Jacob Obrecht, Ludovico Grossi da Viadana, E.Hradecký, spirituály arr. Steve Marshallem) zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců, kláves, kytar a dechových nástrojů. Zpěv dětí vedla Martina Hejlková, lektorem pro smyčce byl samozřejmě Míla Esterle, na klávesy Honza Esterle, dechové nástroje Hana Pumrová a Ondřej Souček se postaral o mladé kytaristy. V neděli 18. července zazněla kantáta Dietricha Buxtehudeho během bohoslužeb v kostele ČCE sboru ve Hlinsku.
Vybraných 50 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2010, kvalitnější snímky od mnoha z Vás, kteří je nabízíte, budou opět na CD médiu.

PhotoChotebor2010-x7123497 PhotoChotebor2010-x7183839 PhotoChotebor2010-x7204053 PhotoChotebor2010-x7184032 PhotoChotebor2010-x7143604

Koncert hudebního tělesa CHOREA v lednu 2010

Chotěbořští muzikanti, hudebníci, zpěváci a přátelé hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl se letos, již podvanácté, setkali během zimních prázdnin, od 29. do 31.ledna 2010. Letošní setkání bylo ve sboru ČCE v Praze 3 na Jarově. Sobotní zkoušku jsme odpoledne zpestřili výletem po zasněženém Jarově. Nedělní bohoslužby jsme hudebně doplnili čtyřmi částmi mše "Missa Lauda Sion" Giovanni Pierluigi da Palestriny.

PhotoChotebor2010-leden2 PhotoChotebor2010-leden5 PhotoChotebor2010-leden3 PhotoChotebor2010-leden4 PhotoChotebor2010-leden1

Hudební běh v Chotěboři - 11. - 24. července 2009

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 11. do 24. července 2009 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, Míla Esterle, ranní a večerní pobožnosti Eva Šoromová. Tématem byly žalmy, které M.Esterle spolu s dalšími členy hudební komise připravuje pro nové vydání zpěvníku - žaltáře. Zpěváci se letos věnovali mši Giovanni Pierluigi da Palestriny - Missa Lauda Sion. Notové záznamy pro SW-Finale si zde můžete zkopírovat. Kyrie, Gloria - Et in terra pax hominibus, Gloria - Qui tollis peccata mundi, Sanctus.
Podrobné informace a mnoho dalších skladeb naleznete na Wikipedii - Giovanni Pierluigi da Palestrina, podrobnosti mše zde - Missa Lauda Sion
Muzikanti se během 14 dnů věnovali dílům mnoha skladatelů - J.S.Bach, G.Ph.Telemann, G.F.Handel, Gustav Gunsenheimer, Michele Mangani, Gaetano Piazza, A.Scarlatti, Girolamo Frescobaldi. V.Esterle. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello), kláves (elektronické i spinet), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, klarinet, saxofon, pozoun), zpěv dětí vedla opět A.Součková. V neděli 19. července zazněla část mše G.P.Palestriny během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Hradišti u Nasavrk. Vybraných 50 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2009, kvalitnější snímky, cca 200 fotografií, nabízím opět na CD médiu.

PhotoChotebor2009-1 PhotoChotebor2009-2 PhotoChotebor2009-3 PhotoChotebor2009-4 PhotoChotebor2009-5

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2009

Letos již po jedenácté se setkali Chotěbořští muzikanti, hudebníci, zpěváci a přátelé hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, tradičně během zimního pololetí, letos od 30.ledna do 1.února 2009 ve sboru ČCE v Praze 4 v Nuslích. Nedělní bohoslužby jsme hudebně doplnili skladbami Heinricha Schütze - "Dnes toužíme díky vzdát Kristu", "Sláva Bohu Otci", závěrečný sbor Matoušových pašijí "Chvála tobě, Kriste", "Žalm 40 - Svou naději jsem vkládal jen v Boha samého", "Žalm 139 - Když uléhám, když vstávám" a "Žalm 145 - K tobě s důvěrou oči všech vzhlíží".

PhotoChotebor2009-unor1 PhotoChotebor2009-unor2 PhotoChotebor2009-unor3 PhotoChotebor2009-unor4 PhotoChotebor2009-unor5

Hudební běh v Chotěboři - 12. - 25. července 2008

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve od 12. do 25. července 2008 připravil pro mnoho hudebníků, muzikantů a zpěváku - CHOREA, jako obvykle M.Esterle. Zpěváci se letos věnovali dílům Heinricha Schütze, především jeho žalmům. On-line si můžete poslechnout několik skladeb v podání sboru CHOREA, případně stáhnout noty pro SW-Finale. Žalm 139 Žalm 145 Žalm 84 Chvála Tobě Kriste Dnes toužíme díky vzdáti . Podrobné informace a mnoho dalších skladeb naleznete na Wikipedii - Heinrich Schütz.
Biblické vedení zaměřené na ordinarium P.Ebena, ranní a večerní bohoslužby, připravily Elen Plzáková a Irena Škeříková, podrobnější data o Petru Ebenovi naleznete na Wikipedii - Petr Eben.
Muzikanti se scházeli s M.Esterle (smyčce), V.Esterle (klávesy) a E.Esterlovou (dechové) a věnovali se opět dílům mnoha skladatelů - J.S.Bach, G.Ph.Telemann, J.Suk, M.Praetorius, J.van Eyck, C.Goudimel, G.F.Handel, J.Slimáček, G.B.Vitali. Hudba zněla celých 14 dní, při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello), kláves (elektronické i spinet), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, klarinet, saxofon, pozoun), zpěv dětí vedla opět A.Součková. V neděli 20. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Horní Krupé.
Vybraných 50 fotografií naleznete jako obvykle ve fotogalerii hudebního běhu 2008, kvalitnější snímky, cca 250 fotografií, nabízím opět na CD médiu.

PhotoChotebor2008-x7201511 PhotoChotebor2008-x7201476 PhotoChotebor2008-x7201167 PhotoChotebor2008-x7190961 PhotoChotebor2008-x7242051

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2008

Tradiční - zimní setkávání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl se letos uskutečnilo již po desété, o víkendu 1.-3.února 2008 ve sboru ČCE v Praze 3 na Jarově. Nedělní bohoslužby, které připravila Elen Plzáková byly hudebně doplněny zpěvem skladeb především Orlando di Lassa (1532-1594): Kyrie, Agnus Dei a Jubilate (žalm 66), Thomase Tallise (1505-1585): Sám Bože můj a J.P. Sweelincka (1562 - 1621): Píseň novou Pánu zpívejte - žalm 96.

PhotoChotebor2008-unor5 PhotoChotebor2008-unor2 PhotoChotebor2008-unor3 PhotoChotebor2008-unor4 PhotoChotebor2008-unor1

Hudební běh v Chotěboři - 14. - 27. července 2007

Hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve je již mnoho let setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku - CHOREA. Letošní běh od 14. do 27. července 2007 byl pod vedením M.Esterleho zaměřen především na žalmy, které M.Esterle spolu s dalšími členy hudební komise připravuje pro nové vydání zpěvníku - žaltáře. Biblické vedení kurzu připravila Elen Plzáková a žalmy se staly součástí ranních i večerních pobožností, při kterých nám postupně předčítala Oskarovy dopisy - Oskar a růžová paní (Eric-Emmanuel Schmitt). Muzikanti se scházeli s M.Esterle (smyčce), J.Esterle (klávesy) a E.Esterlovou (dechové) a věnovali se opět dílům mnoha skladatelů - J.K.Vaňhal, D.Castello, J.Rosenmüller, O.di Lasso, T.Tallis, J.P.Sweelinck, C.Gabrieli, E.A.Müller, P.A.Soller, K.Elbert, W.A.Mozart, G.F.Händel, J.Pachelbel, D.G.Türk, Ch.F.Witt, A.Corelli, G.F.Telemann, J.S.Bach, M.Dvořák, W. Gillock, Ch.G.Tag a hudba zněla při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách a během přípravy - celý den - v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello), kláves (elektronické i spinet), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, klarinet, saxofon a trubka). Zpěváci se letos věnovali několika dílům především Orlando di Lassa, zpěv dětí vedla A.Součková. V neděli 22. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Krucemburku.
Vybraných 50 fotografií, v redukované podobě pro web, je ve fotogalerii hudebního běhu 2007, kvalitnější snímky, cca 200 fotografií, nabízím opět na CD médiu.

PhotoChotebor2007-x7228020 PhotoChotebor2007-p7187701 PhotoChotebor2007-p7228179 PhotoChotebor2007-p7167352 PhotoChotebor2007-p7228086

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2007

Zimní setkávání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl se stalo již mnohaletou tradicí. Letos jsme se setkali, již po deváté, o víkendu 2.-4.února 2007 ve sboru ČCE v Praze u Klimenta. Při nedělních bohoslužbách zazněly 4 části Mesiáše (HWV 56), sólový zpěv - Irena Škeříková a chorál F.M.Bartholdiho.

PhotoChotebor2007-unor1 PhotoChotebor2007-unor2 PhotoChotebor2007-unor3 PhotoChotebor2007-unor4 PhotoChotebor2007-unor5

Hudební běh v Chotěboři - 15. - 28. července 2006

Setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku - CHOREA - se tradičně stal hudební běh v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve. Letos jsme od 15. do 28. července 2006 pod vedením M.Esterleho nacvičovali 4 části Mesiáše (HWV 56) Georga Friedricha Händela, WWW stránky na internetu jsou německy a anglicky Händel-Hause v Halle. Měl-li by někdo zájem poslechnout si 3 části anglicky, zde jsou v mp3 verzi: Arie část XXXVIII - How Beautiful Are The Feet Of Them, Chorus část XXXIX - Their Sound Is Gone Out Into All Lands, Chorus část LI - But Thanks Be To God. Hudební běh vedl již tradičně Miloslav Esterle z Plzně, biblické vedení kurzu připravily Irena Škeříková a Elen Plzáková, muzikanti se scházeli s M.Esterle (smyčce), J.Esterle (klávesy), s M.Neumannovou (dechové) a zpěv dětí vedla A.Součková. Hudebnící se věnovali dílům mnoha skladatelů - H.Purcell, G.F.Händel, W.Gillock, P.Phalese, L.v.Beethoven, A.Vitali, J.S.Bach, G.Ph.Telemann, G.Klein, F.Mendelsohn, M.Naudot, Ch.F.Witt, D.G.Türk, A.Soler, E.Hradecký, O. di Lasso, G.P.da Palestrina. Hudba zněla při ranních i večerních pobožnostech, hudebních nešporách a během přípravy - celý den - v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello), kláves (elektronické i spinet), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, klarinet, saxofon a trubka). V neděli 23. července hudba zazněla během bohoslužeb v kostele ČCE sboru v Hlinsku.
Vybraných 40 fotografií, v redukované podobě pro web, je ve fotogalerii hudebního běhu 2006, kvalitnější snímky, cca 350 fotografií, nabízím opět na CD médiu.

PhotoChotebor2006-p7198814 PhotoChotebor2006-p7218933 PhotoChotebor2006-p7239072 PhotoChotebor2006-p7279975 PhotoChotebor2006-p7239148

Koncert hudebního tělesa CHOREA v únoru 2006

Na začátku února 2006 se již po osmé uskutečnilo setkání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu - CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl, které připravil Míla Esterle. V sobotu jsme pilně pracovali a strávili společně celý den ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 na Jarově, v neděli jsme v rámci bohoslužeb přednesli kantátu BWV 106 Johanna Sebastiana Bacha - Boží čas. Sólové party zpívali Vojtěch Štajer a Jan Halama.

PhotoChotebor2006-unor1 PhotoChotebor2006-unor2 PhotoChotebor2006-unor3 PhotoChotebor2006-unor4 PhotoChotebor2006-unor5

Hudební běh v Chotěboři - 16. - 29. července 2005

Tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve je hudební běh. Letos jsme od 16. do 29. července 2005 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali kantátu BWV 106 Johanna Sebastiana Bacha - Boží čas. Měl-li by někdo zájem o WWW zdroje, poslechnout si tuto kantátu v podání německých nebo japonských sborů, nabízím několik internetových odkazů: Dětský sbor v Hannoveru, Japonský sbor Tsukuba. Ranní pobožnosti a biblické vedení kurzu připravila Irena Škeříková. Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová, dětský zpěv cvičila Anička Součková. Hudebnící se věnovali dílům mnoha skladatelů - J.S.Bach, G.Ph.Telemann, C.Debussy, J.K.Vaňhal, J.Krček, A.Scarlatti, G.Piazza, A.Dvořák, F.X.Dušek, W.A.Mozart, M.Reger, J.J.Quantz, B.Bláha, T.Susato, L.Grossi da Viadana. Hudba zněla při ranních i večerních pobožnosterch, hudebních nešporách a během přípravy - celý den - v nejrůznějších kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello, kontrabas), kláves (elektronické i cemballo), kytar a dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh i saxofon). Letošní díla máme opět díky nahrávkám Milana Mlýnka z Hodonína i v DVD kvalitě na DVD/CD médiích.
Několik fotografií je zde, mnoho dalších je opět na fotogalerii hudebního běhu 2005.

PhotoChotebor2005-p7171654 PhotoChotebor2005-p7232286 PhotoChotebor2005-p7242395 PhotoChotebor2005-p7212163 PhotoChotebor2005-p7242677

Koncert hudebního tělesa CHOREA v Hodoníně - duben 2005

Hudení aktivity muzikantů s Chotěboře stále narůstají. Letní hudební tábory jsme již před několika lety rozšířili o zimní setkávání koncem ledna, a nyní jsme přijali pozvání sboru Českobratrské církve evangelické v Hodoníně na víkendové setkání 23. - 24.dubna 2005. CHOREA předvedla v Hodoníně svůj letošní Anthem I - Žalm 100 a dva chorály Georga Friedricha Händela Händel-Hause Buď Tobě sláva, Vzdávám Ti Bože chválu, které zazněly při dopoledních bohoslužbách 24. dubna 2005. Sólové party zpívali Irena Škeříková a hostující tenor - Michal Tetur.

PhotoChotebor2005-duben1 PhotoChotebor2005-duben2 PhotoChotebor2005-duben3 PhotoChotebor2005-duben4 PhotoChotebor2005-duben5

Koncert hudebního tělesa CHOREA v lednu 2005

Na konci ledna 2005 se již po sedmé uskutečnilo setkání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu, nyní s pojmenováním hudebního tělesa CHOREA - Chotěbořský rekreační ansámbl. V sobotu jsme pilně pracovali a strávili společně celý den ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4, v Nuslích, v neděli pak zazněla hudba Georga Friedricha Händela Händel-Hause - Anthem I - Žalm 100 a na závěr chorál Buď Tobě sláva ve 4hlasém provedení při boholsužbách ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6, ve Střešovicích. Sólové party zpívali Irena Škeříková a hostující tenor.

PhotoChotebor2005-leden1 PhotoChotebor2005-leden2 PhotoChotebor2005-leden3 PhotoChotebor2005-leden4 PhotoChotebor2005-leden5

Hudební běh v Chotěboři - 17. - 30. července 2004

Tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve je hudební běh. Letos jsme od 17. do 30. července 2004 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali Anthem I - Žalm 100, Georga Friedricha Händela, měl-li by někdo zájem, doporučuji WWW stránku Händel-Hause v Halle, je německy a anglicky. Ranní pobožnosti připravil o Jonášovi Jan Jun, farář z Proseče u Skutče. Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová. V Chotěboři se nás letos setkalo více než 100 a hudba zněla v mnoha kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello i kontrabas), kláves - spinetu i dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon a trubka). Hudba nás provázela každý den, při pobožnostech ráno i večer, v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Anthemu I Georga Friedricha Händela to byla díla světových skladatelů jako J.S.Bach, G.Ph.Telemann a další. Letošní díla máme díky nahrávkám Milana Mlýnka z Hodonína i v DVD kvalitě, cca 8 GB dat a stovky fotografií nabízíme na CD i DVD médiích.
Několik fotografií je zde, mnoho dalších je opět na fotogalerii hudebního běhu 2004.

PhotoChotebor2004-p7274705 PhotoChotebor2004-p7193617 PhotoChotebor2004-p7224022 PhotoChotebor2004-p7254218 PhotoChotebor2004-p7284957

Koncert Sboru CHotěbořského Střediska v únoru 2004

Na přelomu ledna a února 2004 se již po šesté uskutečnilo setkání Chotěbořských muzikantů, hudebníků, zpěváků a přátel hudebního běhu. V roce 2004 jsme se setkali ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4, v Nuslích. V sobotu jsme nejn pilně pracovali na hudebním programu, který připravil Míla Esterle, ale strávili jsme spolu celý den. V neděli 1. února 2004 pak zazněla hudba Georga Friedricha Händela Händel-Hause - Anthem IV - Žalm 96 a na závěr chorál Buď Tobě sláva ve 4hlasém provedení. Sólové party zpívali Benjamin Fojtů, Irena Škeříková a Jan Jun.

Chotebor2004-Nusle1 Chotebor2004-Nusle2 Chotebor2004-Nusle3 Chotebor2004-Nusle4 Chotebor2004-Nusle5

Hudební běh v Chotěboři - 12. - 25. července 2003

Hudební běh je 14-denní, obvykle v první polovině července, a je již tradičním setkáváním hudebníků, muzikantů a zpěváku v Chotěbořském středisku Českobratrské evangelické církve. Letos jsme od 12. do 25. července 2003 společně a pilně pod vedením M.Esterleho nacvičovali Anthem IV - Žalm 96, Georga Friedricha Händela. Měl-li by někdo zájem, doporučuji WWW stránku Händel-Hause v Halle, je německy a anglicky. Ranní pobožnosti připravila Irena Škeříková, večerní liturgie ionského typu Jan Jun, farář z Proseče u Skutče. Pro zájemce je zde odkaz na WWW stránky Iona Community.
Hudební běh vedl již tradičně Miloslav a Jan Esterlovi z Plzně, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů, flétny a dechové nástroje Eliška Esterlová. V Chotěboři se nás letos setkalo téměř 100, v neděli s hosty nás bylo 111. Hudba zněla v mnoha kombinacích smyčců (housle, viola, violoncello i kontrabas), kláves - spinetu i dechových nástrojů (flétny zobcové i příčné, hoboj, klarinet, saxofon a trubka). Hudba nás provázela každý den, při pobožnostech ráno i večer, v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Anthemu IV Georga Friedricha Händela to byla díla světových skladatelů jako J.S.Bach, G.Ph.Telemann, H.Purclell, T.Vitali, A.Scarlatti, J.E.Brandl a další.
Několik fotografií je zde, mnoho dalších je opět na fotogalerii hudebního běhu 2003.

PhotoChotebor2003-p7223103 PhotoChotebor2003-p7142396 PhotoChotebor2003-p7172568 PhotoChotebor2003-p7182666 PhotoChotebor2003-p7202833

Benefiční koncert Chotěbořských muzikantů v dubnu 2003

Benefiční koncert Diakonie - střediska pro zrakově postižené uspořádaný k 10. výročí střediska se konal ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze u Klimenta v sobotu 12. dubna 2003. Zazněly komorní skladby G.Ph.Telemanna, J.S.Bacha a Petra Ebena a 9 částí Gloria D-dur Antonia Vivaldiho, sólový part zpívala Irena Škeříková. Koncert připravil a řídil M.Esterle, úvodní slovo o středisku Diakonie M.Souček.

Chotebor2003-KlimentD1 Chotebor2003-KlimentD2 Chotebor2003-KlimentD3 Chotebor2003-KlimentD4 Chotebor2003-KlimentD5

Koncert Sboru CHotěbořského Střediska v únoru 2003

Setkání hudebníků a zpěváků Chotěbořského hudebního běhu během pololetních prázdnin se stalo již tradicí. První únorový víkend 2003 jsme se setkali ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze u Klimenta. V pátek a v sobotu jsme opět pilně cvičili, v neděli 2. února 2003 jsme zahráli a zazpívali 9 částí Gloria D-dur Antonia Vivaldiho, sólový part zpívala Irena Škeříková.

Chotebor2003-Kliment1 Chotebor2003-Kliment2 Chotebor2003-Kliment3 Chotebor2003-Kliment4

Hudební běh v Chotěboři - 13. - 26. července 2002

Hudební běh v roce 2002 lze nazvat během Vivaldiho Gloria. Celý týden jsme společně a pilně, pod vedením M.Esterleho nacvičovali Gloria D-dur A.Vivaldiho, které zaznělo v neděli 21. července 2002 při dopoledních bohoslužbách ve sboru ČCE v Sázavě, kde je farářem od roku 1991 Jan Široký. Všech 12 částí lze nalézt i na internetu v elektronické podobě (muzikanti mi to snad prominou, MIDI formát má jen 40kb; pro rychlé stažení z Webu), tedy pro připomenutí melodií - Gloria MIDI files, digitalizovaná nahrávka ve formě MP3 - tedy skutečné Gloria, v provedení orchestru Vídeňské státní opery, má však na rozdíl od MIDI filů celkem asi 40 Mb. Má li někdo zájem, a rychlé připojení, zde je link - Gloria MP3 files. Ranní a večerní pobožnosti připravily Eva Šormová a Irena Škeříková, společným tématem byla jednotlivá blahoslavenství. Dalšími lektory byli Jan Esterle a Hana Čermáková, dětský zpěv cvičila Ivana Fojtů. V Chotěboři se sešlo opět přes 30 zpěváků, a neméně hudebníků na smyčce, klávesy i dechové nástroje. Hudba zněla každý den, při pobožnostech ráno i večer, a v neděli odpoledne ve formě bohoslužeb - hudebních nešpor. Kromě již zmíněného Vivaldiho D-dur, díla světových skladatelů jako C.Ph.E.Bach, J.J.Quantz, G.Ph.Telemann, J.S.Bach, P.Prowo, J.Ch.Pepusch a další. Pro menší děti jsme letos připravili soutěžní pohádkový les, plný úkolů, překvapení a samozřejmě - pohádek. Potkat jste mohli ježibabu z Perníkové chaloupky, Popelku, Červenou Karkulku, Otesánka, krále a jeho princeznu, víly, Sněhurku s trpaslíky nebo Macha a Šebestovou. Několik fotografií je zde, mnoho dalších je opět na fotogalerii hudebního běhu 2002.

PhotoChotebor2002-823 PhotoChotebor2002-724 PhotoChotebor2002-867 PhotoChotebor2002-780 PhotoChotebor2002-1089

Koncert Sboru CHotěbořského Střediska v lednu 2002

Již tradicí se stávají zimní setkání hudebníků a zpěváků hudebních běhů z Chotěboře. První únorový víkend 2002 jsme se setkali ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Libni. V sobotu jsme opět pilně cvičili, v neděli 3. února 2002 dopoledne jsme zazpívali několik žalmů Heinricha Schütze v rámci bohoslužeb, rodinné neděle. Odpoledne zazněla hudba především Georga Fridricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha, Miloslav Esterle připravil krátké zamyšlení nad hudbou J.S.Bacha.

Chotebor2002-5116 Chotebor2002-5126 Chotebor2002-5143 Chotebor2002-5193 Chotebor2002-5132

Hudební běh v Chotěboři - 7. - 20. července 2001

Na letním táboře v roce 2001 jsme se pilně připravovali na slavnostní shromáždění ke 30. výročí otevření tohoto církevního střediska. Hudební běh vedl již tradičně Miloslav Esterle z Plzně, dalšími lektory byli Jan Esterle a Hana Čermáková. V Chotěboři se sešlo přes 30 zpěváků, a mnoho hudebníků na smyčce, klávesy i dechové nástroje. Během celých 14 dní zněly denně hudební ukázky světových skladatelů, kam jistě patří G.F.Händel, J.S.Bach, H.Schütz, P.Eben, C.Debussy, J.M.Leclair, T.L.da Viadana, G.Piazza, ale také S.Joplin či J.Nohavica. Slavnostní shromáždění se konalo v neděli 15.července 2001. Při dopoledních bohoslužbách posloužil kázáním synodní senior naší ČCE - Pavel Smetana, odpoledne vzpomínali na 30 let tohoto střediska Pavel Pelar, Jaroslav Vetter, Kamila Jindrová, Lydie Roskovcová a Ondřej Titěra. Zaznělo mnoho krásné hudby - např. dva sbory z Händlova Mesiáše. Dětská olympiáda proběhla jako soutěž šesti indiánských kmenů: Lapači, Ašakjové, Delawarové, Čamblajové, Teplý pes a Šedý vlk. Několik fotografií je zde, mnoho dalších je opět na fotogalerii hudebního běhu 2001.

Chotebor2001-0903 Chotebor2001-0902 Chotebor2001-1005 Chotebor2001-1286 Chotebor2001-1214

Koncerty Sboru CHotěbořského Střediska v roce 2000 a 2001

Čtvrtý lednový víkend v roce 2000 jsme uspořádali již druhé setkání chotěbořských hudebníků v Praze. Usoudili jsme, že setkávat se jenom v létě, v Chotěboři - je málo. A tak jsme v roce 1999 zahájili zimní setkávání - koncerty v Praze, tehdy ve sboru ČCE v Praze na Vinohradech. V neděli 30. ledna jsme zpívali ve sboru ČCE v Praze Strašnicích, o rok později jsme se setkali ve sboru nuselském. V sobotu byla hudební zkouška zpěváků i hudebníků, v neděli 4. února 2001 jsme hráli a zpívali při dopoledních bohoslužbách ve sboru ČCE v Nuslích.

Chotebor2002- Chotebor2002-2516 Chotebor2002-2519 Chotebor2002-2499

Hudební běh v Chotěboři - 15. - 28. července 2000

V červenci 2000 jsme se věnovali především hudbě Johanna Sebastiana Bacha, jehož 250 výročí jsme si 28. července připomněli (narozen 21.3.1685 v Eisenachu, zemřel 28.7.1750 v Lipsku). Internetový zdroj s mnoha hudebními ukázkami je zde: J.S.Bach. Hudební běh v roce 2000 byl mj. zajímavý tím, že v sousedním středisku Geofondu byli na 14denním pobytu vozíčkáři z celé republiky. Vedoucí pro ně připravili skvělý program zasazený do doby Karla IV, stavěli své vlastní návrhy na hrad Karlštějn, my jsme jim jeden večer přispěli koncertem klasické hudby a zpěvu, a oni nás pozvali na vystoupení skupiny historického šermu ve skvělé zbroji dílny platnéřství Habart. Mnoho dětí si zbroj obléklo, a zkusily si i skutečný boj se šermíři. Několik fotografií je zde, mnoho dalších je na fotogalerii hudebního běhu 2000.

Chotebor2000-291 Chotebor2000-259 Chotebor2000-036 Chotebor2000-308 Chotebor2000-500

Ikonky a odkazy na další internetové stránky:

IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: medicaly oriented - 1.st Medical Faculty or religionist, church oriented
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Creative Commons License