Nabídník pro děti pražského seniorátu

Nabídník pro děti pražského seniorátu, který existoval na těchto stránkách, byl pro absolutní nezájem nezrušen.

Nabízím Vám internetové adresy Synodní rady ČCE, Mládeže pražského seniorátu nebo Evangnetu. Dole na konci této stránky jsou odkazy na minulá čísla Nabídníku.

Internetové adresy - Pražský seniorát - ČCE

Synodní rada ČCE Rozcestník Evangnet Mapa sborů ČCE

Mapa pražského seniorátu Pražský seniorát ČCE Mládež pražského seniorátu

Strašnický sbor ČCE Fotokronika Pěvecký sbor Jeronym Osobní stránka PeKo Centrum Digitální fotografie

Minulá čísla NaBídníku

číslo.1: květen - červen 1999, číslo.2: říjen - prosinec 1999, číslo.3: leden - květen 2000, číslo.4: květen - září 2000, číslo.5: říjen - prosinec 2000, číslo.6: leden - květen 2001, číslo.7: říjen - prosinec 2001, číslo.8: leden - květen 2002, číslo.9: září - prosinec 2002, číslo.10: leden - červen 2003, číslo.11: září - prosinec 2003, číslo.12: leden - květen 2004, číslo.13: leden - květen 2005, číslo.14: září - prosinec 2005, číslo.15: leden - červen 2006WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky