IkonaFlagDE IkonaFlagEN

Poslední aktualizace: 18. září 2010


Fotografie z výletů, táborů, koncertů, z mnoha dalších setkání našeho strašnického sboru i fotografie z přírody (zařazené do různých internetových fotosoutěží) naleznete na této WWW stránce, aktualizována je průběžně, historicky nejstarší fotografie jsou na konci stránky.
Fotografie z letních táborů strašnické nedělky najdete také na jejich webu - Tábory NŠ Strašnice.

Fotokronika 2003

Předchozí části fotogalerie:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 - 1998

PhotoVanoce2003-1 PhotoVanoce2003-2 PhotoVanoce2003-3 Vánoční divadlo
Vánoční hru Pavla Dvořáčka s názvem "Po nás potopa aneb tak trochu ze života hmyzu" s hudbou Filipa Klineckého předvedli děti a mládež 4. adventní neděli, 21. prosince 2003, v modlitebně strašnického sboru; v sobotu 20. prosince ve sboru naší evangelické církve v Libčicích nad Vltavou. Drsná předvánoční féerie inspirovaná (nejenom) světem dospělých.
Videosekvence MPEG (8.8 MB) je zde: Video 56".PhotoAdvent2003-1 PhotoAdvent2003-2 PhotoAdvent2003-3 Adventní nedělní odpoledne
Adventní nedělní odpoledne je tradičním setkáním ve Strašnicích. Program v neděli 7.prosince 2003 připravily opět děti a mládež. Dramatický soubor zahrál vánoční hru Zdeňka Šorma "Aby nás nezahanbily osel, vůl a kráva", mládež hru Jiřího Slouky "Atypické svátky", strašnický komorní orchestr zahrál Concerto grosso A. Coreliho. Program doplnila biblická úvaha, společný zpěv vánočních písní a tradiční tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.


PhotoMostSpirko-1 PhotoMostSpirko-2 PhotoMostSpirko-3 Instalace Petra Špirka v Mostě
V neděli odpoledne 17. listopadu 2003 se konala slavnostní bohoslužba a instalace Petra Špirko farářem sboru ČCE v Mostě. Petr Špirko pracoval v našem strašnickém sboru rok v rámci vikariátu a tak jsme se této slavnosti velmi rádi a v hojném počtu zůčastnili.


PhotoKozakov2003-1 PhotoKozakov2003-2 PhotoKozakov2003-3 Mineralogická expedice na Kozákov
V sobotu 18. října 2003 jsme navštívili několik mineralogicky zajímavých lokalit na Turnovsku, Smrčí, Kozákov a Doubravice. O úspěchu svědčí fotografie, na které jsou některé nalezené minerály a polodrahokamy - achát, ametyst, olivín, malachit, karneol, kalcit, chlorit a delessit, k dalším nálezům patřil ještě mordenit a baryt. Trasu připravil a odborným výkladem doplnil RNDr. Jiří Slouka, k celkové pohodě skvělého výletu přispělo i slunečné počasí a barvy podzimu.


PhotoZoo2003-1 PhotoZoo2003-2 PhotoZoo2003-3 Podzimní výlet dětí do ZOO
V sobotu 11. října 2003 jsme s dětmi z nedělní školy a mládeží navštívili pražskou zoologickou zahradu. Prohlédli jsme si rozestavěný indonézský pavilon a v proměnlivém podzimním počasí téměř všechny, již zpřístupněné pavilóny. Viděli jsme krmení vyder a lachtanů i jejich uměleckou produkci. Na závěr výletu zbyl čas i na hry.


PhotoKesterns2003-1 PhotoKesterns2003-2 PhotoKesterns2003-2 Návštěva z Kesteren
První říjnový víkend (3.-5.10.2003) nás navštívila početná skupina přátel s holandského sboru v Kesteren. Se sborem holandské reformované církve máme mnohaleté kontakty, naposledy nás navštívil jejich pěvecký sbor Sound of Life v květnu 2002. HomePage pěveckého sboru Sound of Life
(translation as soon as possible; webmaster)


PhotoChotebor2003-1 PhotoChotebor2003-2 PhotoChotebor2003-3 PhotoChotebor2003-4 Sborový víkend v Chotěboři
Tradiční podzimní víkend 19. - 21. září 2003 jsme strávili opět v našem Evangelickém středisku v Chotěboři. Počasí bylo krásné - letní, teploty nad 30OC koncem září, v Chotěboři překvapí. V sobotu odpoledne jsme se proto vydali na výlet do přírodní rezervace k Ranským jezírkům. Mládež se věnovala samozřejmě sportovním hrám a hudbě. Večery jsme věnovali rozhovorům, zpěvu při kytaře i obvyklému táboráku.


PhotoBilyPotokNSZoo2003-1 PhotoBilyPotokNSZoo2003-2 PhotoBilyPotokNSZoo2003-3 Letní tábor pro děti v Bílém Potoce
Poslední srpnový týden 2003 prožily děti z nedělní školy a vedoucí, převážně z naší mládeže, společně na dětském táboře nedělní školy. Útočištěm byla chalupa v Bílém Potoce pod Smrkem. Celým táborem se tradičně prolínala velká etapová hra, která se odehrávala v pravěku. Naše tlupa se na začátku tábora rozkmotřila a rozdělila vedví. Obě půlky se předháněly a soupeřily na cestě k zimovišti. Ve vytoužené jeskyni na nás čekal háček - mamut. A k vyhnání mamuta bylo třeba opět spojit síly..."


PhotoBilyPotokMladez2003-1 PhotoBilyPotokMladez2003-2 PhotoBilyPotokMladez2003-3 Strašnická mládež v Bílém Potoce
Týdenní setkání strašnické mládeže, v Bílem Potoce pod Smrkem, 10. -17. srpna 2003. Akce pro mládež, která letos nahradila tradiční "vodu". Nakonec potok je také voda, sportu bylo dost (denní túry) a dost času zbylo na společné přemýšlení o Apoštolském vyznání víry. Text ze 4. stoleti - mnozí by řekli, ze je starý a že jej dnes "nemůžeme" - nám byl dobrou inspiraci. Pokud víme, "můžeme" jej všichni bez nejmenších problemů. Celý.


PhotoHvozdnice2003-1 PhotoHvozdnice2003-2 PhotoHvozdnice2003-3 Víkend dětí Nedělní školy na Hvozdnici
"Havěť mlynáře Jakuba", to byl název víkendové, táborové hry pro děti z Nedělní školy. Víkend 13. - 15. června 2003 jsme strávili ve sborovém domě na Hvozdnici. Děj táborové hry se odehrával v době pobělohorského temna, kdy Bible pro české evangelíky byly skutečným pokladem. Víkendové setkání bylo plné her, zpěvu a skvělé nálady.


PhotoMost2003-1 PhotoMost2003-2 PhotoMost2003-3 PhotoMost2003-4 Sborový, autobusový výlet
Na sborovém výletu, autobusem, v sobotu 7.června 2003 jsme navštívili unikátní, pozdně gotický děkanský chrám v Mostě, sbor naší církve v Mostě, cisterciánský klášter v Oseku, základy luteránského kostela v Hrobu, vyhlídku na Komáří vížce a komplex kláštera premonstrátek v Doksanech.


PhotoKonfirmace2003-1 PhotoKonfirmace2003-2 PhotoKonfirmace2003-3 Konfirmační slavnost
Nedělní bohoslužby 18. května 2003 byly radostnou slavností pro strašnický sbor. Konfirmace pěti mladých lidí byla spojena se svátostí křtu a svaté Večeře Páně. Konfirmace je slavnostní shromáždění, při němž jsou do sboru přijímáni noví mladí bratři a sestry. Připravují se k tomu dlouhou dobu - seznamují se se základy křesťanského vyznání, s Biblí, s církevními dějinami. Nejdůležitější je však vlastní spolehnutí - důvěra v pravého Pána života. Slavnost je potom završením tohoto zrání - a počátkem zrání dalšího.


PhotoCeskyRaj2003-1 PhotoCeskyRaj2003-2 PhotoCeskyRaj2003-3 Na prvního máje? Do Českého ráje!
Již tradiční výlet - osobními auty - do Českého ráje,jsme podnikli za opět, neuvěřitelně skvělého počasí ve čtvrtek 1. května 2003. V počtu asi 30ti, a 9ti aut jsme tentokrát jsme navštívili centrum Českého ráje - Prachovské skály (Skalní město), skalní hrad Pařez ze 14.století, Převýšinu a nakonec jsme se krátce zastavili na rozhledně na hoře Kozákov (744 mnm).


PhotoVelikon2003-1 PhotoVelikon2003-2 PhotoVelikon2003-3 Velikonoční odpoledne
Program velikonočního odpoledne na Květnou neděli 13. dubna 2003 připravila již tradičně mládež. Strašnický komorní orchestr přednesl dvě skladby Johanna Pachelbela. Komorní apokryfní jednoaktovku na velikonoční téma napsal Jiří Slouka, hra se jmenuje Jeruzalémské jitro (Rok poté), věnováno památce Tadeáše Jilemnického.


PhotoKoncerty2003-1 PhotoKoncerty2003-2 PhotoKoncerty2003-3 Strašnické setkávání s hudbou
Tři odpolední, nedělní koncerty se v modlitebně strašnického sboru konaly v lednu 2003 již tradičně . V neděli 12. ledna 2003 - F.X.Thuri, J.S.Bach, B.Marcello a T.Baird v podání strašnického komorního orchestru, který vede J.Waldmann, se sólisty E.Waldmannovou (varhany), J.Hájkem (violoncello) a P.Jarolímem (kontrabas). Druhý koncert v neděli 19.ledna 2003 - J.S.Bach, G.F.Händel, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, G.Fauré, G.Frescobaldi, G.Verdi a W.A.Mozart - sólový zpěv M. Filová - Šimůnková (soprán) a J. Kšica (varhany). Třetí koncert v neděli 26. ledna 2003 - D.Buxtehude, G.F.Händel, J.S.Bach, S.A.Kusevickij a F.Liszt v podání sólistů A.Bárty (varhany) a O.Balcara (kontrabas). V průběhu koncertů vždy zaznělo krátké biblické zamyšlení.


Ikonky několika dalších webů - pro Vaše stránky:

IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar
WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky