IkonaFlagDE IkonaFlagEN

Poslední aktualizace: 18. září 2010


Fotografie z výletů, táborů, koncertů, z mnoha dalších setkání našeho strašnického sboru i fotografie z přírody (zařazené do různých internetových fotosoutěží) naleznete na této WWW stránce, aktualizována je průběžně, historicky nejstarší fotografie jsou na konci stránky.
Fotografie z letních táborů strašnické nedělky najdete také na jejich webu - Tábory NŠ Strašnice.

Fotokronika 2008

Předchozí části fotogalerie:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 - 1998

Photo-VanoceDivadlo-2008_1 Photo-VanoceDivadlo-2008_2 Photo-VanoceDivadlo-2008_3 Vánoční divadlo
Vánoční divadlo dětí ve Strašnicích roste do krásy. Hluboký a zajímavý text Tomáše Najbrta s chytlavými "hitovkami" Filipa Klineckého dostal zajímavé aranžmá na nové scéně. Mohli jsme tak sledovat cestu tří králů: nikoli obvyklých legend, Kašpara, Melichara a Baltazara (K+M+B+) nýbrž Ašemrije, Bablíma a Dilameše (A+B+D+). Tím také dostala nový obsah známá zkratka: již ne "Christus mansionem benedicat" = K+M+B+ = Kristus žehná (tomuto) obydlí, nýbrž "Ad benedictionem Dei" = A+B+D+ = k chvalořečení Božímu, k chvále Boží. Malý strašnický evangelický příspěvek vánočnímu poselství 2008. Divadlo nastudovaly děti nedělní školy spolu s mladými členy sboru a zahrály je v sobotu 20. 12. 2008 v evangelickém sboru v Českém Brodě a v neděli 21. 12. 2008 ve strašnické modlitebně. Text hry si můžete zkopírovat z tohoto zdroje na webu - Text hry - PDF soubor, na Evangnetu naleznete 65 vybraných fotografií - Fotogalerie Vánoční divadlo 2008 a zvukovou nahrávku Audio - MP3 - (soubor má 43 MB).


Photo-Advent-2008_1 Photo-Advent-2008_2 Photo-Advent-2008_3 Adventní nedělní odpoledne
Sborové adventní setkání na 2.adventní neděli, 7.prosince 2008, zahájil biblickou úvahou náš vikář Ondřej Macek. Program adventního odpoledne připravuje již mnoho let mládež, a je stále bohatší: vánoční hra pro děti "Andělská pohádka na dobrou noc" autorů L.Dvořáková, V.Máca a Z.Šorm, divadlo pro mládež "Štědrý den", které napsal Daniel Řehák, strašnické komorní těleso zahrálo a zazpívalo část zatím nedokončené Vánoční kantáty Filipa Klineckého. Program adventního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv vánočních písní, doprovázené nejen na varhany, ale i komorním smyčcovým triem dětí z nedělky, bohaté pohoštění a tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.


PhotoStrasChotebor2008-1 PhotoStrasChotebor2008-2 PhotoStrasChotebor2008-3 Sborový víkend v Chotěboři
Druhý víkend v říjnu, 10. - 12. 10. 2008, strašnický sbor téměř zaplnil Chotěbořské středisko všemi generacemi, letos se 33 dětmi a studenty. Babí léto, hra barev a slunce, výlet z Bílku romantickým údolím Doubravky nebo sportovní hry ve středisku. Večery jsme věnovali zpěvu s kytarou, obvyklému táboráku, výkladu o životě v Brazílii, které připravil Martin Balcar. Víkend letos skvěle připravila Marta Hálová s Daliborem včetně zajištění snídaní, obědů a vytápění obou budov. Děkujeme.


PhotoNSvylet2008-1 PhotoNSvylet2008-2 PhotoNSvylet2008-3 Podzimní výlet dětí nedělní školy
Letošní podzimní výlet dětí NŠ v sobotu 27. září 2008 jsme nazvali - Cestou do kanálů. Dopoledne jsme navštívili Ekotechnické muzeum v Praze - Bubenči, kde je stará kanalizační čistírna, procházka kanály a sbírka modelů parních strojů. Počasí bylo skvělé, babí léto, a odpoledne ve Stromovce si děti zahrály mnoho her, které pro ně připravili učitelé nedělky.


PhotoPustaRybna_2008-1 PhotoPustaRybna_2008-2 PhotoPustaRybna_2008-3 Týden mládeže (hory) v Pusté Rybné
Tradiční hory mládeže v prvním srpnovém týdnu (3.-9.8.2008) se letos díky Pavlovi Hanychovi konaly v krásné vysočinské Pusté Rybné. 18 mladých lidí včetně většiny letošních konfirmandů společně chodilo lesy a kopci, večer pak sedělo nad biblickým Desaterem. Na rozhovory, často velmi odvážné, možná naváže střední generace, uvažujeme zde o stejném tématu. Mladí lidé trpělivě snášeli netrpělivého faráře, který stále k něčemu popohání - k rannímu vstávání, na pobožnost do kostela, do lesa, k Dekalogu. Díky za trpělivost, přátelé!


PhotoVodaOhre2008-1 PhotoVodaOhre2008-2 PhotoVodaOhre2008-3 Strašnická mládež na Ohři
Voda mládeže patří k pravidelným aktivitám, které sbor připravuje. Její organizátor Ben Klinecký letos vyměnil kánoi za Felícii, zlomená ruka pádlo neudrží, volant však ano. Ohři od Chebu k Vojkovicím v týdnu 27.7.-1.8.2008 sjelo 13 strašnických vodáků, žádný neubyl.


PhotoTaborNS_2008-1 PhotoTaborNS_2008-2 PhotoTaborNS_2008-3 Tábor strašnické nedělní školy
Tábor pro děti z nedělní školy se konal v Hořicích v Podkrkonoší první týden v červenci (29.6. - 6.7.2008) v ateliéru sochaře Ivana Jilemnického. Inspirativní prostředí pískovcových i dřevěných soch posloužilo jako jeviště pro Náš hrad Eliot, jak se tábor jmenoval. Ben Klinecký a Dan Páleník s ostatními se postarali o řadu dobrodružných her i o bezpečí dětí a jejich duchovní zázemí. Dík patří i Jilemnickým za půjčení ateliéru. Dětí bylo letos 26, absolutní rekord!


PhotoHvozdnice_NS_2008-1 PhotoHvozdnice_NS_2008-2 PhotoHvozdnice_NS_2008-6 Víkendové setkání dětí na Hvozdnici
Tématem již tradičního víkendu dětí ve Hvozdnici, 13.-15.června 2008, bylo v letošním roce "Ukradené poselství".Program s řadou her připravili pro dvě skupiny dětí Valmutského řádu - učitelé nedělní školy, poznávacím znamením byla první sloka písně z EZ - "Mocný Bože při Kristovu". Vrcholem víkendu byla jako obvykle noční hra s divadlem a víkendový tábor jsme ukončili po společných nedělních bohoslužbách, které připravil náš br.farář Pavel Klinecký. Na Evangnetu najdete letos 100 vybraných fotografií, které si můžete zkopírovat - Fotogalerie Hvozdnice 2008.


PhotoVyletRegensburg_2008-1 PhotoVyletRegensburg_2008-2 PhotoVyletRegensburg_2008-3 Sborový, autobusový výlet do Regensburgu
Regensburg (Řezno), jedno z nejstarších německých městských sídlišť, od starověkého (keltského) střediska - Radasbona. V roce 845 zde bylo pokřtěno 14 českých velmožů. Cílem letošního autobusového zájezdu v sobotu 7.června 2008 byla návštěva historického centra Regensburgu = Kamenný most (1135–1146), nejstarší most v Německu, Dom St. Peter - katedrála ze 13.století, zámek Thurn a Taxise s bazilikou sv. Emmerama, a mnoho dalších kostelů. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Walhalle = mramorový chrám, kopie Pantheonu, postavená 1842 za Ludwig I = bavorského.


PhotoCeskyRaj2008-2 PhotoCeskyRaj2008-1 PhotoCeskyRaj2008-3 Na prvního máje - do Českého ráje
Tradiční výlet (osobními auty) v úterý 1. května 2008 do Českého ráje připravil opět, a skvěle, Jan Balcar. Bylo nás jako obvykle asi 40, a počasí - na rozdíl od předpovědi, bylo mohem příznivější. Výlet jsme zahájili vláčkem do stanice Borek. Trasa vedla kolem Rokytnického rybníka a rybníků Hrudka, Vidlák a Věžák k hotelu Čertoryje, údolím Čertoryjí k Radečské kapli a ke hradu Valdštejn. S výletem jsme se rozloučili pohledem na Turnov ze skály Hlavatice.


PhotoVelikon2008-1 PhotoVelikon2008-2 PhotoVelikon2008-3 Velikonoční odpoledne
Sborové setkání na Květnou neděli připravuje již tradičně mládež. Nedělní odpoledne 16.března 2008 zahájil biblickou úvahou Martin Řeháček. Dramatická skupina dětí připravila letošní hru "Král a podivné zvíře" podle příběhu z Midraše V.Neuwirthové formou video-komixu. Strašnický komorní soubor připravil skladbu s filmu Slavící v kleci - B.Coulaise. Velikonoční hru pro strašnickou mládež napsal Tomáš Najbrt - hra se jmenuje "Tak z nenadání jsme tu sami?".


PhotoKoncerty2008-1 PhotoKoncerty2008-2 PhotoKoncerty2008-3 Lednové koncerty ve Strašnicích
Letošní ročník našich lednových koncertů je již desátým ročníkem a byl věnován především hudbě varhanní. Právě před 10 lety jsme dokončili generální rekonstrukci strašnických varhan, které tak rukama vynikajícího varhanáře i varhaníka Jiřího Bíci dostaly kvalitu předního pražského nástroje. 13.ledna 2008 přednesla Michaela Káčerková díla D.Buxtehudeho, J.S.Bacha a M.Regera. Koncert 20.ledna připravili Ester a Ladislav Moravetzovi - J.S.Bach, J.A.Reincken, P.Eben a J.Janca, třetí koncert 27.ledna - díla J.S.Bacha, M.Duruflé a M.Regera přednesl Martin Moudrý. V průběhu koncertů vždy zaznělo krátké biblické zamyšlení.


Photo-Vernisaz-2008_1 Photo-Vernisaz-2008_2 Photo-Vernisaz-2008_3 Vernisáž obrazů Krišana Petrescu
Při vernisáži obrazů evangelického výtvarníka Krišana Petrescu nám autor děl přiblížil svůj život v Rumunsku před r. 1990 i nyní v Česku. Hovořil i o své tvorbě, inspiraci k ní a radosti, kterou mu malba přináší. Vernisáž se konala v rámci pravidelného setkání strašnické střední generace, v pátek 18.ledna 2008. Podrobnější informace a galerii obrazů nabízí Krišan Petrescu na webu - www.krisan.cz.


Ikonky několika dalších webů - pro Vaše stránky:

IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar
WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky