IkonaFlagDE IkonaFlagEN

Poslední aktualizace: 18. září 2010


Fotografie z výletů, táborů, koncertů, z mnoha dalších setkání našeho strašnického sboru i fotografie z přírody (zařazené do různých internetových fotosoutěží) naleznete na této WWW stránce, aktualizována je průběžně, historicky nejstarší fotografie jsou na konci stránky.
Fotografie z letních táborů strašnické nedělky najdete také na jejich webu - Tábory NŠ Strašnice.

Fotokronika 2004

Předchozí části fotogalerie:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 - 1998

PhotoDivadlo2004-1 PhotoDivadlo2004-2 PhotoDivadlo2004-3 Vánoční divadlo
Vánoční hru - Vánoční stroj času - napsal Jiří Slouka a hudbu složil Filip Klinecký: Děti a mládež strávili spolu celý víkend, v sobotu dopoledne byla generální zkouška, odpoledne 18. prosince jsme ji zahráli v renesančním Kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě, v neděli 19. prosince 2004, na 4. adventní neděli v modlitebně strašnického sboru.


PhotoAdvent2004-1 PhotoAdvent2004-2 PhotoAdvent2004-3 Adventní nedělní odpoledne
Adventní odpoledne na 2.adventní neděli 5.prosince 2004 připravily opět děti a mládež. Dramatický soubor a děti z nedělní školy zahrály vánoční hru Pavla Juna "Výpravčího vánoční sen o vlaku do Betléma", mládež jednoaktovku Daniele Řeháka "Sešlost", strašnický komorní orchestr zahrál Canto di Danza Zdeňka Lukáše. Program již tradičního setkání ve Strašnicích doplnila biblická úvaha, společný zpěv vánočních písní a tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.


PhotoZavist04-1 PhotoZavist04-2 PhotoZavist04-3 Podzimní výlet dětí na Závist
V sobotu 23. října 2004 jsme s dětmi z nedělní školy a mládeží navštívili keltské opidum - Závist u Zbraslavi. Prohledli jsme si mini ZOO ve Zbraslavi, zahráli jsme si mnoho her, např. jsme hledali - a nacházeli - druidy, obědvali jsme při táboráku, a díky krásnému, podzimnímu dni jsme společně strávili nádherný den.


PhotoChotebor04-1 PhotoChotebor04-2 PhotoChotebor04-3 Sborový víkend v Chotěboři
Tradiční sborový víkend 17. - 19. září 2004 jsme opět strávili v Evangelickém středisku v Chotěboři. Počasí bylo i letos krásné, téměř letní. V sobotu odpoledne jsme navštívili Habry s židovským hřbitovem a oblast Dobré Vody se Žižkovou studánkou. Mládež se věnovala samozřejmě sportovním hrám a hudbě. Večery jsme věnovali rozhovorům, zpěvu při kytaře i obvyklému táboráku.


PhotoHorice_NS-1 PhotoHorice_NS-2 PhotoHorice_NS-3 Letní dětský tábor v Hořicích
Letošní tábor pro děti 22.-29.srpna 2004 byl v Hořicích, kde jsme bydleli v ateliéru sochaře Ivana Jilemnického. Sochy se tak staly součástí našeho společenství a vytvořily inspirativní prostředí pro záchranu židovské princezny Ryby ze zajetí ukrutného Nabu Kuduri Usuru. Dvacet dětí a šest vedoucích je mnoho a tak nám ke spaní posloužil i indiánský stan. Zpívání, soutěžení, hraní her, vaření i společného čtení Bible jsme užili v maximální míře a těšíme se že příští rok na tábor opět pojedeme.


PhotoWBachPavel-2 PhotoWBachPavel-1 PhotoWBachPavel-3 Strašnická mládež v Bílém Potoce
Pravidelné týdení letní "hory" strašnické mládeže se konaly opět v srpnu v Jizerských horách, 15.-21.8.2004. Účast 23 lidí sice ubrala trochu na komunikační otevřenosti skupiny při rozhovorech o Modlitbě Páně (Otčenáš), ale přidala zase na pestrosti zábavy. Skromná, ale plně dostačující chalupa, kopce, vzduch a stromy, fotbal, softball, koupání ve studeném potoce, krásné počasí, fajn lidi, kytary, písničky - co si přát víc?


PhotoBelec2004-1 PhotoBelec2004-2 PhotoBelec2004-3 Dětský tábor v Bělči nad Orlicí
Více než 10 let vede strašnická mládež se svým farářem jeden z běhů tábora pro děti v Bělči nad Orlicí. Při letošním táboře (10. - 19.7.2004) zažily děti cestu a strojem času o 800 let zpět. V hlubokém středověku se z kláštera Syntyché ztratil zvon, jímž se oslavovala korunovace krále. Na 40 dětí dokázalo zvon najít, překonat všechny překážky a v hluboké noci jej přinést do kláštera. Za odměnu potom děti byly přítomny královské korunovaci; král jim poděkoval a každému předal dar. K programu patřilo i přemýšlení o modlitbě Páně každý večer. Dobrodružství, dobré společenství a radost - co si víc přát?


PhotoHvozdnice-2 PhotoHvozdnice-1 PhotoHvozdnice-3 Víkend dětí Nedělní školy na Hvozdnici
Víkend strašnické nedělní školy 4. - 6. června 2004 jsme společně prožili opět na Hvozdnici. Setkání bylo plné her a zpěvu, i když nám počasí letos nepřálo. Táborová hra na víkend "Ryba a král" byla zasazena do období babylónského zajetí Izraele a vysvobození perským Kýrem.


PhotoVernisaz-1 PhotoVernisaz-2 PhotoVernisaz-3 Vernisáž soch Ivana Jilemnického
Setkání se sochami Ivana Jilemnického - Na kopci v Hrachovci, se uskutečnilo 1. června 2004 v Botanické zahradě University Karlovy v Praze na Slupi. Vernisáž uvedl Ivo Janoušek, David Rejchrt přednesl verše s hudebním doprovodem.


PhotoRozmital-1 PhotoRozmital-2 PhotoRozmital-3 Sborový, autobusový výlet
Na sborovém výletu, autobusem, v sobotu 29.května 2004 jsme navštívili museum Antonína Dvořáka ve Vysoké, krásný park a Rusalčinno jezírko, odpoledne pak Rožmitál, místo Jana Jakuba Ryby, Kasejovice a hornické museum v Příbrami - Březové hory, na jehož prohlídku nám nezbylo dostatek času.


PhotoCeskyRaj2004-1 PhotoCeskyRaj2004-2 PhotoCeskyRaj2004-3 Na prvního máje? Do Českého ráje!
Již tradiční výlet - osobními auty - v sobotu 1. května 2004, do Českého ráje, se opět (jak jinak) skvěle vydařil. Letošní trasa vedla od Komárovského rybníka, přes Sokolku a Křinec. Odpoledne jsme navštívili Hořice, kde měl vernisáž sochař Ivan Jilemnický nazvanou Starozákonní zvěst.


PhotoTheissen2004-1 PhotoTheissen2004-2 PhotoTheissen2004-3 Návštěva prof.G.Theißena a benefiční koncert Diakonie
V neděli 25. dubna 2004 byl hostem na naší kazatelně prof. Gerd Theißen z Heidelbergu, odpoledne byl uspořádán benefiční koncert pro Středisko Diakonie Ratolest. V podání Komorního souboru Variace zazněly skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů, Viktora Ullmana, Antonína Dvořáka a Ottorino Respighiho.


PhotoVelikon2004-1 PhotoVelikon2004-2 PhotoVelikon2004-3 Velikonoční odpoledne
Program velikonočního odpoledne na Květnou neděli 4. dubna 2004 připravila již tradičně mládež. Biblickou úvahu připravili dva naši studenti teologie, strašnický komorní orchestr přednesl koncert D-moll pro dvoje housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Velikonoční hru "Pašije podle bratra Jana" napsal opět Jiří Slouka.


PhotoKoncerty2004-1 PhotoKoncerty2004-2 PhotoKoncerty2004-3 Strašnické setkávání s hudbou
Tři odpolední, nedělní koncerty se v modlitebně strašnického sboru konaly v lednu 2004 již tradičně. V neděli 11. ledna 2004 zazněl Henry Purcell, J.S.Bach a Edvard Hagerup Grieg v podání strašnického komorního orchestru, který vedl Vladan Kočí, sólistkou na housle byla Magdalena Ericssonová. Druhým koncertem v neděli 18.ledna 2004 byl kytarový recitál Slávka Klecandra. Při třetím koncertu v neděli 25. ledna 2004 jsme vyslechli díla J.S.Bacha a Johanna Kuhnaua pro flétnu - Yoshimi Oshima a varhany, cembalo - Jaroslav Tůma. V průběhu koncertů vždy zaznělo krátké biblické zamyšlení.


Ikonky několika dalších webů - pro Vaše stránky:

IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar
WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky