IkonaFlagDE IkonaFlagEN

Poslední aktualizace: 22. prosince 2008


Fotografie z výletů, táborů, koncertů, z mnoha dalších setkání našeho strašnického sboru i fotografie z přírody (zařazené do různých internetových fotosoutěží) naleznete na této WWW stránce, aktualizována je průběžně, historicky nejstarší fotografie jsou na konci stránky.

Fotokronika 2006

Předchozí části fotogalerie:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 - 1998

Photo-VanoceDivadlo-2006_1 Photo-VanoceDivadlo-2006_2 Photo-VanoceDivadlo-2006_3 Vánoční divadlo - O mudrcích a lidech
Když přichází Spasitel, všichni jsou překvapeni. Nejvíc ti, kteří ho čekali – protože Spasitel je jiný. Podle lidského mínění by se měly, když přichází Spasitel, začít "dít věci". Jinak se člověk snadno přehlédne. Spasitel musí být vidět a slyšet, musí nás zaujmout, „dostat“. Jinak má smůlu, je až druhý nebo padesátý. Lidé čekají Spasitele podle svých představ. On přišel, ale jen některé oči, aby nám zachoval svobodu. Aby těch očí bylo víc! O tom je bylo divadlo, které nastudovaly děti spolu s mladými členy sboru. Zahrály je v sobotu 16. 12. 2006 v evangelickém sboru v Českém Brodě a v neděli 17.12. 2006 ve strašnické modlitebně. Divadlo napsala osvědčená autorská dvojice: text hry i písní Daniel Řehák, hudbu složil a hrál Filip Klinecký.


Photo-Advent-2006_1 Photo-Advent-2006_2 Photo-Advent-2006_3 Adventní nedělní odpoledne
Adventní setkání pro všechny generace - na 2.adventní neděli 10.prosince 2006 - připravila již tradičně - mládež. Dramatická skupina mládeže zahrála jednoaktovku Tomáše Najbrta "Je lepší žíti spravedlivě, než ve velké vile", strašnický komorní kvaretet zahrál dva Ragtimes Scotta Joplina. Program tradičního, adventního, setkání ve Strašnicích doplnila biblická úvaha Martina Řeháčka, společný zpěv vánočních písní a tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.


Photo-Drakiada_3 Photo-Drakiada_2 Photo-Drakiada_1 Podzimní výlet dětí - drakiáda
Podzimní výlet dětí nedělní školy, v sobotu 4.listopadu 2006, jsme vzhledem ke značně chladnému počasí improvizovaně přesunuli Na parukářku - na Žižkově. Drakiáda se vydařila, obloha byla plná barevných draků a s děckama jsme si zahráli mnoho her. Skvělé intermezo na polední zahřátí 13 dětí a 7 učitelů, horkým čajem, opečení buřtů a zpěv s kytarou, nám umožnil Martin ve svém bytě na Žižkově. Díky.


Photo-Chotebor-Velim-1 Photo-Chotebor-Velim-2 Photo-Chotebor-Velim-3 Sborový víkend v Chotěboři
Tradiční sborový víkend v Chotěboři se i letos konal druhý víkend v říjnu (6. - 8. 10. 2006). V sobotu odpoledne jsme navštívili Hradiště u Nasavrk, Křižanovskou přehradu a romantické Peklo u Chrudimky. Počasí bylo tento víkend proměnlivé, v sobotu pršelo, a tak jsem výlet ukončili návštěvou fary našeho sboru v Hradišti. V neděli odpoledne se konala ordinační slavnost osmi farařů - také Ivo Mareše, našeho vikáře 2005/2006. Této slavnosti jsme se proto při návratu z Chotěboře v hojném počtu zúčastnili. Večery jsme věnovali rozhovorům, zpěvu při kytaře i obvyklému táboráku.


PhotoInstalaceHvozdnice-1 PhotoInstalaceHvozdnice-2 PhotoInstalaceHvozdnice-3 Instalace V.Kalusové - Hvozdnice
V neděli 1.října 2006 byla seniorkou pražského seniorátu Lydií Mamulovou instalována Vendula Kalusová farářkou sboru ČCE ve Hvozdnici. Sbor ve Hvozdnici navštěvují děti a mládež našeho sboru na víkendová setkání, a rádi jsme přijeli na tuto instalační slavnost. Nedělní odpoledne ve Hvozdnici navštívil i Svatopluk Karásek, který připravil krátký koncert.


PhotoBilyPotokNS2006-1 PhotoBilyPotokNS2006-2 PhotoBilyPotokNS2006-3 Tábor dětí v Bílém Potoce
Poslední prázdninový týden (27.8. - 2.9.2006) byly děti z nedělní školy a odjinud v Bílém Potoce pod Smrkem, kam se vydali jako zachranný tým z Evropy pomoci africké vesnici Lambaréne od nepřátel a nemocí. Naneštěstí jedna z kleteb dopadla i v Bílém potoce a tak prakticky celý týden pršelo. Ale vypořádali jsme se jak s deštěm tak se zhoubnými nemocemi a dostali jsme se zase zpět do Evropy (resp.do Prahy). Užili jsme si ale také zpívaní a hry a další věci. Na táboře bylo devět detí a pět vedoucích. Těšíme se na Vás i příští rok.


PhotoBilyPotok2006-1 PhotoBilyPotok2006-2 PhotoBilyPotok2006-3 Týden v Bílém Potoce
Týdenní setkání mládeže (6.-12.8.2006) na horách znamenalo dvojí: letošní časté deště, mlhy a vůbec nepohodu, takže chození po kopcích nebylo mnoho (Smědá - 07.08. v 15:00hod - 250x násobný průtok 46,7 m3/sec místo 0,2 m3/sec, hladina 176cm) . To druhé, zajímavější, bylo naše téma - modlitba. Z gruntu a do hloubky - s pojmy jako "vnitřní modlitba" nebo dokonce "meditace podle tibetského buddhismu" se evangelíci často nesetkávají. Hlavním smyslem nebylo nic jiného, než prohloubení vlastní křesťanské víry a vlastní modlitby.


PhotoVoda2006-1 PhotoVoda2006-2 PhotoVoda2006-3 Strašnická mládež na Otavě
Letošní voda (30.7.-5.8.2006) byla tak trochu výzva. Jednou jsme to už zvládli bez faráře, hlavně díky Benovi, jinak téměř se „starou partou“, letos jsme měli sami sobě dokázat, že to myslíme vážně a že to zvládneme zas, třeba i v jiné sestavě. I když se krátce před vodou zdálo, že poplaveme jen tak v plavkách kraulem a věci pošleme vlakem, nebo budeme muset postavit vor... a i když počasí nás ani tentokrát moc nerozmazlovalo, vodáci holt nejsou žádné slečinky a nakonec se se vším téměř hravě vypořádali. Asi jsme už také po roce o trochu zocelenější, nebo jsme dávali větší pozor jakou vodu pijem, a tak jsme ani na cestě příliš ztrát neutrpěli. Takže i když jsme se přestali držet staré party a jeli jsme zase v dost jiném složení, můžeme téměř s klidem prohlásit, že vodáctví je u nás již pevně zakotveno a mládež na vodu jezdit bude. Díky všem těm, kteří pomohli kde mohli a nenechali se zdolat špatnou náladou ani jinými nástrahami přírody. ...a hlavně – dojeli jsme mnohem dál!


PhotoBelec2006-1 PhotoBelec2006-2 PhotoBelec2006-3 Letní tábor v Bělči pod Orébem
Letošní bělečský tábor (1.-14.7.2006) byl dramatický. Čtyři rody bojovníků měly za úkol doručit římskému císaři staré křesťanské svitky a dosvědčit mu, že křesťanství není pro říši nebezpečné, nýbrž naopak. Bojovníci přitom křesťanství sami poznali v každodenní praxi lépe, než z nějakých "přednášek". O druhé drama se postaral hlavní vedoucí a jeho žena: hned první den se oba zranili, takže celý tábor pro ně znamenal pohyb mezi nemocnicí a tábořištěm. Belhajíce se a vzájemně podpírajíce, snažili se být čilým dětem alespoň trochu partnery. Snad se to podařilo.


PhotoMost Ivan2006-1 PhotoMost Ivan2006-2 PhotoMost Ivan2006-3 Kříž do evangelické modlitebny patří
V evangelickém sboru v Mostě byl v průčelí modlitebny instalován v neděli 25. června 2006 velký dubový kříž, před sborovým domem pak pískovcová plastika kalicha, obojí z ateliéru sochaře Ivana Jilemnického. Slavnostní instalace obou děl se účastnila řada strašnických evangelíků, přátel umělcových. O významu kříže promluvil při instalaci strašnický farář Pavel Klinecký - RTF dokument


PhotoHvozdnice2006-1 PhotoHvozdnice2006-2 PhotoHvozdnice2006-3 Víkendový tábor dětí na Hvozdnici
Víkendový tábor strašnické nedělní školy se stal již tradičním setkáním před prázdninami. Tématem víkendu 16. - 18. června 2006 bylo Lambaréné - Černou tmou a černou nocí. Program s celou řadou her připravili učitelé nedělky pro dvě družstva. Víkend ve Hvozdnici u Davle byl plný her a soutěží i divadla, a zakončili jsme je při nedělních bohoslužbách, které měl Pavel Klinecký.


PhotoFlossenburg-1 PhotoFlossenburg-2 PhotoFlossenburg-3 Sborový, autobusový výlet do Flossenbürgu
Autobusový zájezd v sobotu 28.května 2006 do Bavorska měl dva hlavní cíle. Ještě v tuzemsku bývalý benediktinský klášter v Kladrubech a bývalý nacistický koncentrační tábor ve Flossenbürgu. Kladrubský klášter potěší svou meditativní atmosférou, památník koncentračního tábora naopak přivodí vážný smutek nad zlem, jehož je člověk schopen. Ve Flossenbürgu byl 9. dubna 1945 popraven evangelický farář a teolog Dietrich Bonhoeffer, významný svým konceptem tzv. nenáboženské interpretace biblického poselství.


PhotoCeskyRaj2006-1 PhotoCeskyRaj2006-2 PhotoCeskyRaj2006-3 Na prvního máje? Do Českého ráje!
Již tradiční výlet - osobními auty - v pondělí 1. května 2006, do Českého ráje, se opět (jak jinak) skvěle vydařil. Z Malé Skále jsme jeli vlakem do Dolánek, pěší trasa vedla kolem Zrcadlové kozy, údolím Jizery, navštívili jsme zříceninu hradu Zbirohy, Sluj Českých bratří na Kalichu a tři skalní vyhlídky.


PhotoVelikon2005-1 PhotoVelikon2005-2 PhotoVelikon2005-3 Velikonoční odpoledne
Setkání velikonočního odpoledne na Květnou neděli 9. dubna 2006 připravila již tradičně mládež. Biblickou úvahou zahájil vikář Ivo Mareš, komorní hudbu - "Drobnosti" Antonína Dvořáka zahrálo strašnické trio. Velikonoční hru s názvem "Druhý den" letos napsal pro strašnickou mládež Dan Řehák.


PhotoKoncerty2006-1 PhotoKoncerty2006-2 PhotoKoncerty2006-3 Lednové koncerty ve Strašnicích
Nedělní, odpolední koncerty se v modlitebně strašnického sboru konaly v lednu 2006 již tradičně. V neděli 15.ledna 2006 byl naším hostem pěvecký sbor z Bethel College University, Kansas - www.bethelks.edu. Náš koncert byl součástí jejich evropského turné. Druhý koncert 22. ledna byl čistě varhanní, Dorothea Fleischmannová přednesla díla J.S.Bacha, M.Kabeláče a O.Máchy. Koncert 29. ledna připravil komorní soubor Harmonia Delectabilis s uměleckým vedoucím Lukášem Vendlem. Vyslechli jsme skladby J.S.Bacha, Ch.Geista, F.I.Tůmy a J.Rosenmüllera. V průběhu koncertů vždy zaznělo krátké biblické zamyšlení.


Ikonky několika dalších webů - pro Vaše stránky:

IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar
WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky