IkonaFlagDE IkonaFlagEN

Poslední aktualizace: 18. září 2010


Fotografie z výletů, táborů, koncertů, z mnoha dalších setkání našeho strašnického sboru i fotografie z přírody (zařazené do různých internetových fotosoutěží) naleznete na této WWW stránce, aktualizována je průběžně, historicky nejstarší fotografie jsou na konci stránky.
Fotografie z letních táborů strašnické nedělky najdete také na jejich webu - Tábory NŠ Strašnice.

Fotokronika 2005

Předchozí části fotogalerie:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 - 1998

PhotoDivadlo2005-1 PhotoDivadlo2005-2 PhotoDivadlo2005-3 Ztráty a nálezy - vánoční divadlo
Když člověk něco ztratí, je z toho nervózní nebo smutný. Někdy o tom ale člověk neví. Je mu líp, než kdyby o tom věděl, Ale běda, když se ztráta provalí! Ztratil spoustu času, které mohl věnovat hledání! Ještě horší je, když člověk ztratí druhého člověka. Někdy i zbytečně, když má oči jen sám pro sebe. Pak těžko hledat řešení. Ale je tady. O tom je vánoční divadlo, které zahráli děti strašnického sboru 17. prosince v renesančním Kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě a 18. prosince 2005, na 4. adventní neděli, v modlitebně strašnického sboru. Vánoční hru - Ztráty a nálezy napsal Pavel Jun, upravil Jiří Slouka a hudbu složil Filip Klinecký.


PhotoAdvent2005-1 PhotoAdvent2005-2 PhotoAdvent2005-3 Adventní nedělní odpoledne
Adventní odpoledne na 2.adventní neděli 4.prosince 2005 připravily opět děti a mládež. Dramatický soubor a děti z nedělní školy zahrály dvě scénky - "Jak zavařovati mouchy" Pavla Fialy a "Rozmluva s kaprem" Ludvíka Aškenazyho. Mládež připravila jednoaktovku Daniele Řeháka "Tři stánkaři", strašnický komorní orchestr zahrál Komische Streichquartette Antona Rázka. Program již tradičního setkání ve Strašnicích doplnila biblická úvaha, společný zpěv vánočních písní a tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.


PhotoRijenNS_2005_3 PhotoRijenNS_2005_1 PhotoRijenNS_2005_2 Výlet dětí na Královu stolici
Podzimní, krásný sobotní den 15. října 2005 jsme s dětmi z nedělní školy a učiteli strávili v Brdských lesích. Vlakem jsme dojeli do Mokrovrat a putovali lesní oborou Aglaia k altánu Králova stolice, význačný bod Štěchovické pahorkatiny. Zahráli jsme si mnoho her, obědvali jsme při táboráku, a díky krásnému počasí jsme společně strávili den plný podzimních barev.


PhotoChotebor05-3 PhotoChotebor05-1 PhotoChotebor05-2 Sborový víkend v Chotěboři
Tradiční sborový víkend v Chotěboři jsme letos přesunuli na druhý víkend v říjnu (7. - 9. 10. 2005) a počasí bylo i letos téměř letní. V sobotu odpoledne jsme navštívili zříceninu hradu Lichnice ze 12.století a Lovětínskou rokli. Mládež se věnovala samozřejmě sportovním hrám a hudbě. Večery jsme věnovali rozhovorům, promítání fotografií z Ukrajiny i Číny, zpěvu při kytaře i obvyklému táboráku. Pro nedělní bohoslužby jsme si letos vybrali sbor ČCE v Hradišti u Nasavrk.


PhotoKruzlice2005-1 PhotoKruzlice2005-2 PhotoKruzlice2005-3 Letní tábor dětí v Křižlicích
Na letošní tábor strašnické nedělní školy (19.-26.8.2005) jsme jeli do Křižlic v Krkonoších. Hráli jsme etapovou hru s názvem "Špeh v galaxii Lambda" a tak jsme kromě lítání po zdejších loukách taky lítali vesmírem. Špeha jsme nakonec objevili ve vlastních řadách. K odhalení došlo přesně ve 22.30 v opuštěném zemědělském sile, které se nám stalo chrámem i kosmickou lodí a kde byl po dramatické bitce světelnými meči zaplašen a vyhoštěn. Domů jsme se vrátili po vysilujících sedmi dnech bez špeha, jinak však v plném počtu 16 dětí a 6 vedoucích.


PhotoWBach2005-1 PhotoWBach2005-2 PhotoWBach2005-3 Týden v Bílem Potoce
Příroda Jizerských hor se pomalu probouzí z devastace minulých desetiletí. Jizerky jsou krásné a Pražáci tam vždy najdou odpočinek a inspiraci. Skupina mladých ze strašnického sboru a jejich přátel tam strávila necelý týden (7.-12.srpna 2005) výlety (dopoledne, odpoledne) a rozhovory (večer). Výlety byly někdy poznamenány deštěm a skoro vždy puchýři, rozhovory pak byly nad Kázáním na hoře, jedním z klíčových textů Nového zákona. Zůstanou nám hezké vzpomínky a množství podnětů do života.


Photohron2005-1 Photohron2005-2 Photohron2005-3 Strašnická mládež na Hronu
Strašnická mládež se na přelomu července a srpna 2005 vypravila na vodu po tříleté odmlce, protože v posledních dvou letech dostalo přednost společné chození po horách s bratrem farářem. Toho jsme ani k letošní organizaci vody nepřesvědčili a tak se jeho role se ctí zhostil Ben Klinecký, který má na letošním úspěšném návratu ke sjíždění řek lví podíl. Vydali jsme se na Hron a stejně jako minule se nám podařilo zdolat jen relativně krátký úsek z Podbrezovej do Hronseku. Postup dál zhatilo špatné počasí a zdravotní stav většiny účastníků, které sklátila prudká střevní chřipka. Navzdory nepřízni živlů a bacilů byla voda prima jako vždycky - a příště, příště, maminko, dojedeme mnohem dál!


PhotoPraha2005-2 PhotoPraha2005-3 PhotoPraha2005-1 Pozvání k naději
Setkání křesťanů - Praha 2005 - Pozvání k naději (17. - 19. června 2005) navazuje na řadu předchozích setkání v jiných evropských zemích. Setkání organizovala naše církev - ČCE, Divadelně dramatický program měl pochod od Salvátora k Salvátoru, hlavní setkání se konalo na Ovocném trhu v sobotu odpoledne. Sobotní večer otevřených kostelů byl místem mnoha koncertů. V rámci nedělních bohoslužeb kázal v našem sboru biskup Evangelické luterské církve v Maďarsku - D. Imre Szebik.


PhotoHvozdnice2005-1 PhotoHvozdnice2005-2 PhotoHvozdnice2005-3 Víkendový tábor na Hvozdnici
Víkendový tábor strašnické nedělní školy se stává již tradičním setkáním před prázdninami. Tématem víkendu 10. - 12. června 2005 byla Velká noc Božího lidu - vyvedení z Egypta, hra připravená učiteli nedělky pro dvě družstva vedená Aronem a Miriam. Setkání bylo plné her a soutěží, zakončili jsme je při bohoslužbách, které měl ve Hvozdnici br.farář Luděk Rejchrt.


PhotoKutnaHora2005-1 PhotoKutnaHora2005-2 PhotoKutnaHora2005-3 Sborový, autobusový výlet na kutnohorsko
Sborový výlet v sobotu 28. května 2005 na kutnohorsko byl výletem všech generací. Program připravil jako obvykle Jiří Slouka. V Kutné Hoře jsme navštívili samozřejmě chrám sv.Barbory ze 14. století, unikátní byla prohlídka středověkého stříbrného dolu na Hrádku. Dalšími zastaveními autobusového výletu byl největší empírový zámek v Čechách - Kačina, pak krátce Uhlířské Janovice a dětský hospic v Malejovicích.


PhotoKonfirmace2005-1 PhotoKonfirmace2005-2 PhotoKonfirmace2005-3 Konfirmační slavnost
Nedělní bohoslužby 15. května 2005 na svatodušní svátky byly radostnou slavností pro strašnický sbor. Konfirmace sedmi mladých lidí byla spojena se svátostí křtu a svaté Večeře Páně. Konfirmace je slavnostní shromáždění, při němž jsou do sboru přijímáni noví mladí bratři a sestry. Připravují se k tomu dlouhou dobu - seznamují se se základy křesťanského vyznání, s Biblí, s církevními dějinami. Nejdůležitější je však vlastní spolehnutí - důvěra v pravého Pána života. Slavnost je potom završením tohoto zrání - a počátkem zrání dalšího.


PhotoVelikon2005-1 PhotoVelikon2005-2 PhotoVelikon2005-3 Velikonoční odpoledne
Program velikonočního odpoledne na Květnou neděli 20. března 2005 připravila již tradičně mládež. Biblickou úvahu připravil Pavel Hanych, strašnický komorní orchestr přednesl Concerto grosso č.6 G. F. Händela. Velikonoční hra "Marie se dovídá o utrpení svého syna" je anonymem Italského středověku.


PhotoLazariani2005-1 PhotoLazariani2005-2 PhotoLazariani2005-3 Investitura v kostele sv. Jiljí
Investitura nových postulantů Vojenského a špitálního řádu rytířů sv. Lazara Jeruzalémského, maltské obedience. Přijetí nových členů řádu se konalo v kostele sv. Jiljí na Starém městě pražském 26. února 2005. Slavnostní bohoslužby se účastnili nejvyšší hodnostáři řádu, především Jeho Jasnost princ von Lippe, pověřený velmistrem řádu vedením investitury, dále princezna von Lippe, bailliv a kancléř českého velkobailliviku a další hodnostáři a emeriti řádu. Jedním z postulantů ekumenického řádu byl člen Farniho sboru ČCE v Praze 10 Strašnicích ing. Bohumil Fanta. Jako ekumenický člen měl podle tradice řádu mít v důležité chvíli svého kněze. Proto byl obřadu přítomen farář strašnického sboru P.Klinecký. Při slavnostní bohoslužbě posloužil kázáním na text J 11 (vzkříšení Lazara).


PhotoKoncerty2005-1 PhotoKoncerty2005-2 PhotoKoncerty2005-3 Strašnické setkávání s hudbou
Nedělní, odpolední koncerty se v modlitebně strašnického sboru konaly v lednu 2005 již tradičně. V neděli 16.ledna 2005 zazněla soudobá díla autorů M.Tesař, A.Piazzolla v provedení Mucisa Grata - M.Arner (klarinet) a P.Elicerová (kytara), dále varhaní díla J.S.Bacha v podání Lukáše Vendla. Druhý koncert 23. ledna byl čistě varhanní, Petr Rajnoha přednesl díla G.Muffata, J.S.Bacha, J.Kličky a L.Boëllmanna. Koncert 30. ledna připravil strašnický komorní orchestr s uměleckým vedoucím V.Kočím. Vyslechly jsme dílo Z.Lukáše, L.Janáčka a trio pro flétnu, violu a violoncello A.Roussela. V průběhu koncertů vždy zaznělo krátké biblické zamyšlení.


Ikonky několika dalších webů - pro Vaše stránky:

IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaWWW IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb IkonaHerbar
WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky